Παρουσίαση Δικτύου Λύσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης SDSN Youth: Γιατί είναι σημαντική η συνεισφορά των νέων

Ντούνης Ανδρέας

Το 2012, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Ban Ki-moon δημιούργησε το Δίκτυο Λύσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UN Sustainable Development Solutions Network (SDSN) με στόχο να κινητοποιήσει τους ειδικούς στους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας για την προώθηση πρακτικών λύσεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού και της εφαρμογής των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals SDGs) σε τοπική, εθνική και παγκόσμια κλίμακα.

Το 2015, το Δίκτυο Λύσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (SDSN) δημιούργησε την επίσημη πρωτοβουλία για τη νεολαία (SDSN Youth) με στόχο να ενδυναμώσει τους νέους σε παγκόσμιο επίπεδο για την δημιουργία λύσεων βιώσιμης ανάπτυξης.

Το Δίκτυο SDSN Youth εκπαιδεύει τους νέους ανθρώπους αναφορικά με τις προκλήσεις της βιώσιμης ανάπτυξης και δημιουργεί ευκαιρίες για την αξιοποίηση της δημιουργικότητάς και των γνώσεων τους ώστε να παράξουν καινοτόμες λύσεις για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs). Επιπρόσθετα, το Δίκτυο SDSN Youth δημιουργεί πλατφόρμες για τους νέους ώστε να μπορούν να συνδέονται, να συνεργάζονται και να ενσωματώνουν τις ιδέες και προοπτικές τους σε εθνικές και περιφερειακές πορείες μετάβασης για την εφαρμογή των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης.  

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ SDSN YOUTH

 

“Ενδυνάμωση των νέων σε παγκόσμιο επίπεδο για τη δημιουργία λύσεων βιώσιμης ανάπτυξης”

 

  1. Εκπαίδευση των νέων για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) και δημιουργία πορειών μετάβασης (pathways) για την επίτευξή τους.
  2. Σύνδεση των νέων ανθρώπων σε παγκόσμιο επίπεδο για την ανταλλαγή ιδεών, διαμοίραση εμπειριών και συνεργασιών για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs).
  3. Υποστήριξη νέων ανθρώπων για τη δημιουργία και στάθμιση καινοτόμων λύσεων για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.

 

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Θα πρέπει να τονιστεί πώς πολλά ερευνητικά ευρήματα υποδεικνύουν την σημαντικά θετική επίδραση της ανάπτυξης των δυνατοτήτων καινοτομίας των νέων για την δημιουργία λύσεων με επιδίωξη την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Οι νέοι με καινοτόμες λύσεις και ιδέες αμφισβητούν τις παραδοσιακές προσεγγίσεις για την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Έτσι, καθίσταται σαφές πώς μέσω της ενθάρρυνσης και της διευκόλυνσης της καινοτομίας που προέρχεται από τους νέους μπορούμε να αποκομίσουμε σημαντικότατο οικονομικό, πολιτισμικό και κοινωνικό αντίκτυπο ο οποίος μπορεί να έχει επίδραση σε όλα τα μέλη μιας κοινωνίας.

Παρόλα αυτά, το «πνεύμα» και οι δυνατότητες καινοτομίας της νεολαίας δεν παραμένουν ανεπηρέαστα από τις εξωτερικές προκλήσεις.  Είναι προφανές, πώς η προώθηση της υποστήριξης από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, δημόσιους και ιδιωτικούς, μπορεί να αυξήσει τον αντίκτυπο που έχουν οι νέοι με καινοτόμες ιδέες και λύσεις στις κοινότητές τους και σε ολόκληρο τον κόσμο, εν γένει.

Δημόσιες πολιτικές, στρατηγικά σχέδια πανεπιστημίων, οι δυνατότητες ιδιωτικών επενδύσεων και έτερες πρωτοβουλίες – συμπράξεις δημόσιων και ιδιωτικών φορέων μπορούν να παρέχουν πρόσφορα περιβάλλοντα για την αύξηση της πρόσβασης σε κεφάλαια, για την βελτίωση των νομικών και ρυθμιστικών πλαισίων, και για τη διασφάλιση της κατάλληλης κατάρτισης και έρευνας που θα επιτρέψει στους νέους με καινοτόμες ιδέες να δημιουργήσουν λύσεις που θα ευημερήσουν.

Εν συνεχεία, αυτές οι κινήσεις θα βοηθήσουν στην υπέρβαση των εμποδίων που εμποδίζουν τους καταρτισμένους και καινοτόμους νέους από την πλήρη συνεισφορά τους προς την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs).

 

Οι νέοι με καινοτόμες λύσεις και ιδέες αμφισβητούν τις παραδοσιακές προσεγγίσεις για την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης ”

 

Οι κοινωνικές προκλήσεις, βέβαια, που αντιμετωπίζει η νεολαία δεν εκλείπουν. Τα ζητήματα είναι αρκετά και σημαντικά.

Η νεανική ανεργία, η ετεροαπασχόληση, οι ευέλικτες μορφές εργασίας, η φτώχεια, το φαινόμενο των NEETs, πιθανά προβλήματα ψυχικής υγείας που συνδυάζονται με τα προηγούμενα, η διαβίωση των νέων σε περιβάλλοντα κρίσεων / συγκρούσεων, δημιουργούν ένα σύνθετο πλαίσιο ζητημάτων το οποίο συχνά υπερβαίνει τις προοπτικές ενασχόλησης με ευρύτερους παγκόσμιους / αναπτυξιακούς στόχους.

Επιπρόσθετα, ένα σημαντικό σημείο είναι πώς οι προτάσεις πολιτικής που τίθενται για την κινητοποίηση των νέων θα πρέπει να τοπικοποιούνται και να προσαρμόζονται στο ειδικό πλαίσιο ενός ατόμου [1].

Παρά αυτά τα σημαντικά εμπόδια, όμως, η «θεματική περιοχή» «νεολαία» του Δικτύου Λύσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών υποδεικνύει ορισμένα ενδιαφέροντα πεδία όπου έχουν ήδη αναληφθεί δράσεις (ή αναμένονται), έχουν δημιουργηθεί εκστρατείες ή πλατφόρμες διαλόγου.

 

Ενδεικτικά, αναφέρουμε:

α) Νέοι Εθελοντές (για την Επίτευξη της Ατζέντας 2030).

β) Προώθηση Ολοκληρωμένων Πολιτικών για την Εξάλειψη της Φτώχειας: Ανάπτυξη των Νέων στην Ατζέντα 2030 (Promoting Integrated Policies for Poverty Eradication: Youth Development in the 2030 Agenda).

γ) Ας μιλήσουμε για την κατάθλιψη (πρωτοβουλία Π.Ο.Υ).

δ) Νέοι Αυτόχθονες – Σύνδεση της Παράδοσης, του Μέλλοντος, της Γης και της Ατζέντας 2030.

ε) Παγκόσμιο Φόρουμ Διαλόγου για το Μέλλον της Εργασίας

στ) Επένδυση στη Ανάπτυξη

ζ) Ψηφιακές Δεξιότητες για Αξιοπρεπείς Θέσεις Εργασίας για τους Νέους.

 

 

Το socialpolicy.gr είναι επίσημο μέλος του SDSN Youth – Sustainable Development Solutions Network (SDSN) Youth.

 

 

——————————–

[1] It is therefore crucial that the policy recommendations put forward in the “Supporting youth-led innovation to achieve the SDGs” policy brief need to be localised and adapted to an individual’s specific context. http://sdsnyouth.org/blog-posts/2017/8/24/thinking-about-youth-as-a-collective

 

Πηγές: http://sdsnyouth.org/about/

http://sdsnyouth.org/blog-posts/2017/8/24/thinking-about-youth-as-a-collective

http://unsdn.org/thematic-areas/youth/

 

socialpolicy.gr

 

Διαβάστε Επίσης  Καταληκτική ημερίδα ευαισθητοποίησης και διάχυσης αποτελεσμάτων του έργου Pegasus – Αντιμετωπίζοντας το έμφυλο συνταξιοδοτικό χάσμα

Be the first to comment on "Παρουσίαση Δικτύου Λύσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης SDSN Youth: Γιατί είναι σημαντική η συνεισφορά των νέων"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!