Συνοπτική παρουσίαση του προγράμματος ERASMUS+ : Δυνατότητες και προοπτικές

Του Αντώνη Πύργου *

Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της ΕΕ για τη στήριξη της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού στην Ευρώπη. Με προϋπολογισμό 14,7 δισ. ευρώ, θα δώσει τη δυνατότητα σε πάνω από 4 εκατομμύρια Ευρωπαίους να σπουδάσουν, να επιμορφωθούν, να αποκτήσουν εμπειρία και να προσφέρουν εθελοντική εργασία στο εξωτερικό.

Το Erasmus+, το οποίο θα διαρκέσει έως το 2020, δεν προσφέρει δυνατότητες μόνο σε φοιτητές, αλλά σε ένα ευρύ φάσμα ιδιωτών και οργανισμών όπως πανεπιστήμια, φορείς παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης, ομάδες προβληματισμού, ερευνητικά ιδρύματα και ιδιωτικές επιχειρήσεις βοηθώντας να αναπτύσσουν και να ανταλλάσσουν γνώσεις και εμπειρίες σε ιδρύματα και οργανισμούς που βρίσκονται σε διάφορες χώρες.

Στόχος του Erasmus+ είναι να συμβάλει στη στρατηγική «Ευρώπη 2020[1]» για την ανάπτυξη, την απασχόληση, την κοινωνική ισότητα και την ένταξη, καθώς και στους στόχους της ΕΚ2020[2], του στρατηγικού πλαισίου της ΕΕ για την εκπαίδευση και την κατάρτιση.

Το Erasmus+ έχει επίσης ως στόχο να προωθήσει τη βιώσιμη ανάπτυξη των εταίρων του στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής της ΕΕ για τη Νεολαία[3].

 

Το πρόγραμμα εστιάζει στα εξής:

 1. Μείωση της ανεργίας, κυρίως των νέων
 2. Προώθηση της εκπαίδευσης ενηλίκων, κυρίως σε νέες δεξιότητες και σε δεξιότητες που απαιτούνται από την αγορά εργασίας
 3. Ενθάρρυνση των νέων να συμμετέχουν στην ευρωπαϊκή δημοκρατία
 4. Στήριξη της καινοτομίας, της συνεργασίας και των μεταρρυθμίσεων
 5. Μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου
 6. Προώθηση της συνεργασίας και της κινητικότητας με τις χώρες εταίρους της ΕΕ

 

Το πρόγραμμα Erasmus+ δομείται σε 3 βασικές Δράσεις (Key Actions) για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία οι οποίες είναι:

 

 1. Βασική Δράση 1 (KA1/ΒΔ1): Κινητικότητα των ατόμων

Πρόκειται για σχέδια που έχουν ως στόχο την κινητικότητα των νέων και των εργαζομένων στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας και περιλαμβάνουν δραστηριότητες όπως σεμινάρια, μαθήματα κατάρτισης, εκδηλώσεις για τη δημιουργία δικτύων, επισκέψεις μελέτης, και περιόδους παρακολούθησης/παρατήρησης εν ώρα εργασίας στο εξωτερικό.

 

 1. Βασική Δράση 2 (ΚΑ2/ΒΔ2): Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών

Πρόκειται για διακρατικά σχέδια που σκοπό έχουν την ανάπτυξη και ανταλλαγή καινοτόμων πρακτικών, καθώς και την ενίσχυση της συνεργασίας, της αμοιβαίας μάθησης και της ανταλλαγής εμπειριών στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας.

Οι στρατηγικές συμπράξεις προσφέρουν ευκαιρίες σε ένα ευρύ φάσμα δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών καθώς και μη κυβερνητικών οργανώσεων για την υλοποίηση ποικίλων δραστηριοτήτων, όπως:

 • ενίσχυση της συνεργασίας και της δικτύωσης μεταξύ των οργανισμών,
 • προώθηση της ανάπτυξης, της δοκιμής και της υλοποίησης καινοτόμων πρακτικών,
 • διευκόλυνση της αναγνώρισης και πιστοποίησης των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων,
 • ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ περιφερειακών αρχών για την ανάπτυξη νέων συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας,
 • στήριξη των εκπαιδευομένων με αναπηρίες/ειδικές ανάγκες και διευκόλυνση της ένταξής τους στην αγορά εργασίας,
 • στήριξη των επαγγελματιών της εκπαίδευσης και της κατάρτισης με στόχο την προαγωγή της ισότητας, της διαφορετικότητας και της ένταξης στο μαθησιακό περιβάλλον,
 • προώθηση της ένταξης των νεοαφιχθέντων μεταναστών και ευαισθητοποίηση σχετικά με την προσφυγική κρίση στην Ευρώπη,
 • προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων και της ενεργού συμμετοχής τους στα κοινά.

 

 1. Βασική Δράση 3 (KA3/ΒΔ3): Ενίσχυση σε θέματα μεταρρυθμίσεων πολιτικής

Πρόκειται για σχέδια που στοχεύουν στην προώθηση της ενεργού συμμετοχής των νέων στον δημοκρατικό βίο και στην ενίσχυση του διαλόγου σχετικά με σημαντικά θέματα που απασχολούν τους νέους.

Το Erasmus+ παρέχει σε οργανισμούς τη δυνατότητα να διοργανώσουν:

 • εθνικές, διακρατικές ή διεθνείς συναντήσεις ή σεμινάρια μέσω των οποίων γίνεται ενημέρωση, συζήτηση και διάλογος μεταξύ νέων και αρμοδίων λήψης αποφάσεων
 • εθνικές, διακρατικές ή διεθνείς συναντήσεις ή σεμινάρια που προετοιμάζουν το έδαφος για τις επίσημες διασκέψεις για τη νεολαία
 • εκδηλώσεις που προωθούν τον διάλογο και την ενημέρωση σχετικά με θέματα πολιτικής για τη νεολαία και συνδυάζονται με τις δραστηριότητες της Εβδομάδας για τη Νεολαία
 • διαβουλεύσεις νέων
 • συναντήσεις, σεμινάρια, εκδηλώσεις ή διάλογο μεταξύ νέων, αρμοδίων λήψης αποφάσεων και εμπειρογνωμόνων για τη συμμετοχή στον δημοκρατικό βίο
 • εκδηλώσεις που ενισχύουν τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών και τον ρόλο των αρμοδίων λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο των θεσμών.

 

Βασικά εργαλεία και έγγραφα για τους οργανισμούς και τα άτομα που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Erasmus+ είναι ο Οδηγός του Προγράμματος (https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/files/resources/erasmus-plus-programme-guide_el.pdf) καθώς και πλατφόρμες και δίκτυα είτε από φορείς που παράγουν αναλύσεις και πληροφορίες, όπως το δίκτυο Eurydice, είτε από διαδικτυακές πλατφόρμες συνεργασίας, όπως η eTwinning, που συνδέει διδακτικό προσωπικό από όλη την Ευρώπη (https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_el#tab-1-3).

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα Erasmus+ μπορείτε να ανατρέξετε στο παρακάτω link: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_el

 

* ο Αντώνης Πύργος είναι Σύμβουλος στους τομείς της κοινωνικής πολιτικής και της κοινωνικής ένταξης, της μετανάστευσης, της αγοράς εργασίας

—————-

[1] https://ec.europa.eu/info/strategy/european-semester_en

[2] http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework_en

[3] https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en

 

Διαβάστε Επίσης  Πρόγραμμα «Εστία και Εργασία ΙΙ» για άστεγους από τον Δήμο Πειραιά

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!