Διεθνές Συμπόσιο: «Κατανόηση και διαχείριση του φόβου: Ανθρωπολογία του φόβου στην Ελλάδα από την αρχαιότητα στη χριστιανική εποχή»

Colloque international • Διεθνές συμπόσιο

 

« Saisir et gérer la peur : Anthropologie de la peur en Grèce de
l’antiquité à l’ère chrétienne »

 

«Κατανόηση και διαχείριση του φόβου: Ανθρωπολογία του φόβου στην
Ελλάδα από την αρχαιότητα στη χριστιανική εποχή»

 

13-16 septembre 2017 • 13-16 Σεπτεμβρίου 2017

 

ΟΡΓΑΝΩΤΕΣ

• Λένα ΚΟΡΜΑ (École française d’Athènes)

• Bernard LEGRAS (ANHIMA et Université Paris I : Panthéon-Sorbonne)

• Μαρία ΠΑΤΕΡΑ (Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου)

• Σταύρος ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ (Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών)

• Brigitte PÉREZ-JEAN (Université Paul-Valéry, Montpellier)

• Jenny WALLENSTEN (Swedish Institute at Athens).

 

PROGRAMME DES TRAVAUX • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Mercredi 13 septembre 2017 • Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2017

Session inaugurale • Εναρκτήρια συνεδρία

 

Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αίθουσα Τελετών « Αριστοτέλης»
Λεωφόρος Συγγρού 136, Αθήνα

17.30-18.00 : Άφιξη και υποδοχή

18.00-18.30 : Κήρυξη εργασιών, Χαιρετισμοί
18.30-19.30 : Philippe BORGEAUD, La peur comme acteur de l’histoire des religions.
19.30-20.30 : Angelos CHANIOTIS, Dealing with collective fear in the Greek world.

 

Jeudi 14 septembre • Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου
Πάντειο Πανεπιστήμιο — 9.00-9.30 : Υποδοχή

Πρώτη συνεδρία
Lieux d’expression de la peur
Προεδρείο: Angelos CHANIOTIS & Stella GEORGOUDI

9.30-9.50 : Eric PERRIN-SAMINADAYAR, La peur indicible ?
9.50-10.00 : Discussion
10.00-10.20 : Jenny WALLENSTEN, Fearful names. Reflections on terrifying divine epithets.
10.20-10.30 : Discussion
10.30-10.50 : Maria E.G. XANTHOU, Metus hostilis: rhetorical configurations of fear in Isocrates and Demosthenes.
10.50-11.00 : Discussion
11.00-11.20 : Brigitte PÉREZ-JEAN, La peur comme affect dans la philosophie hellénistique et le moyen platonisme.
11.20-11.30 : Discussion
11.30-11.40 : Discussion générale.

11.40-12.10 : Διάλειμμα

Δεύτερη συνεδρία
Lieux d’expression de la peur (συνέχεια)
Προεδρείο : Philippe BORGEAUD

12.10-12.30 : Julien DU BOUCHET, La peur dans la littérature divinatoire.

12.30- 12.40 : Discussion
12.40-13.00 : Véronique MEHL, Approche sensible et inscriptions somatiques de la peur dans le monde grec antique. 13.00-13.10 : Discussion
13.10-13.30 : Cléo CARASTRO, Qui a peur des katadesmoi ? Anthropologie de la peur et agency des objets rituels en Grèce ancienne.
13.30-13.40 : Discussion
13.40-13.50 : Discussion générale.

Τρίτη συνεδρία
Représentations imagées de la peur
Προεδρείο : Bernard LEGRAS

16.10-16.30 : Anthi DIPLA, Alarm, fear, resistance and submission on classical Athenian vases.
16.30-16.40 : Discussion
16.40-17.00 : Françoise FRONTISI-DUCROUX, La Gorgone, figure de la peur.
17.00-17.10 : Discussion
17.10-17.30 : Athanasios SÉMOGLOU, Craindre Dieu: illustrations de la terreur et mise en scène de la peur dans l’art chrétien de l’antiquité tardive.
17.30-17.40 : Discussion
17.40-18.00 : Valentina CANTONE, Formes de la peur dans l’art byzantin : images, contextes, modèles.
18.00-18.10 : Discussion
18.10-18.20 : Discussion générale.

 

Vendredi 15 septembre • Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου

Πάντειο Πανεπιστήμιο

9.00-9.30 : Υποδοχή

Τέταρτη συνεδρία
Peurs guerrières et craintes héroïques
Προεδρείο : Jenny WALLENSTEN

9.30-9.50 : Angeliki PETROPOULOU, Achilles as a βιαιοθάνατος who causes fear and terror.
9.50-10.00 : Discussion
10.00-10.20 : Kerasia STRATIKI, La peur des héros. Le culte héroïque utilisé pour vaincre la peur.
10.20-10.30 : Discussion
10.30-10.50 : Vassilios KOKKOS, Phobos, le terrible fils d’Arès. Maîtriser la peur au combat en Grèce antique.
10.50-11.00 : Discussion
11.00-11.20 : Jean-Christophe COUVENHES, La peur du rouge : la phoinikis des soldats
spartiates comme moyen de maîtriser la peur au combat.
11.20-11.30 : Discussion
11.30-11.40 : Discussion générale.

11.40-12.10 : Διάλειμμα

 

Πέμπτη συνεδρία
La peur de l’autre
Προεδρείο: Brigitte PÉREZ-JEAN

12.10-12.30 : Typhaine HAZIZA, La peur à parts égales? Pour une tentative de nouvelle approche des relations entre Grecs et Égyptiens avant Alexandre.
12.30-12.40 : Discussion
12.40-13.00 : Bernard LEGRAS, La peur de l’autre dans l’Egypte multiculturelle des Ptolémées.
13.00-13.10 : Discussion
13.10-13.30 : Konstantinos MOUSTAKAS, Fear of the Turk and its impact on late Byzantine mentality.
13.30-13.40 : Discussion
13.40-13.50 : Discussion générale.

Έκτη συνεδρία
La peur de la mort : souillure et peine capitale
Προεδρείο : Μαρία ΠΑΤΕΡΑ

16.00-16.20 : Stella CHRYSSOULAKI, Theosevios AGGOURAS et Ioannis PAPPAS, Behaviors and emotions towards death. The case of Phaleron cemetery.
16.20-16.30 : Discussion
16.30-16.50 : Stella GÉORGOUDI, La peur de la souillure : une question insignifiante ?
16.50-17.00 : Discussion
17.00-17.20 : Bernard ECK, La peine de mort dans le monde grec antique: peur et dissuasion.
17.20-17.30 : Discussion
17.30-17.50 : Dimitris ANTONIOU, La peur et la stupeur : attitudes populaires envers le spectacle d’exécution pénale dans la Grèce du XIXe siècle.
17.50-18.00 : Discussion

18.00-18.10: Discussion générale.

Samedi 16 septembre • Σἀββατο 16 Σεπτεμβρίου
Swedish Institute at Athens • Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών
Μητσαίων 9, Μακρυγιάννη (όπισθεν Μουσείου Ακροπόλεως)

9.00-9.30 : Υποδοχή
Εβδόμη συνεδρία
La peur de(s) Dieu(x)

Προεδρείο : Αγγελική ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ και Αθανάσιος ΣΕΜΟΓΛΟΥ

9.30-9.50 : Maria PATERA, Représentations grecques de la « superstition » : réflexions sur les gestes et les concepts liés à la peur des dieux.
9.50-10.00 : Discussion
10.00-10.20 : Georges ARABATZIS, Crainte et eusebeia dans la pensée byzantine.
10.20-10.30 : Discussion
10.30-10.50 : Despina IOSIF, Fear ought to be constant, as the desire to attain salvation. Beneficial aspects of fear in early Christian circles. Some preliminary thoughts.
10.50-11.00 : Discussion
11.00-11.20 : Béatrice CASEAU, Comment gérer la peur des idoles à Byzance.
11.20-11.30 : Discussion
11.30-11.50 : Stavros PERENTIDIS, Phoberon dikastèrion.
11.50-12.00 : Discussion
12.00-12.10 : Discussion générale.

12.10-12.40 : Διάλειμμα

Ογδόη συνεδρία
Peurs collectives et/ou imaginaires
Προεδρείο : Σταύρος ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ

12.40-13.00 : Caroula ARGYRIADIS-KERVÉGAN, Qui a peur du droit d’association? Les juristes grecs du XIXe siècle et la question des coalitions.
13.00-13.10 : Discussion
13.10-13.30 : Kostoula KALOUDI, Peur et insécurité dans le cinéma grec.
13.30-13.50 : Discussion
13.50-14.00 : Discussion générale.

Ενάτη συνεδρία

16.00-17.00 : Συμπεράσματα: Philippe BORGEAUD, Angelos CHANIOTIS, Lena KORMA, Bernard
LEGRAS, Maria PATERA, Stavros PERENTIDIS, Brigitte PÉREZ-JEAN et Jenny WALLENSTEN

 

 

Διαβάστε Επίσης  4ο Διαδικτυακό Συνέδριο «MoodleMoot 2020» με συνδιοργανωτή το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Be the first to comment on "Διεθνές Συμπόσιο: «Κατανόηση και διαχείριση του φόβου: Ανθρωπολογία του φόβου στην Ελλάδα από την αρχαιότητα στη χριστιανική εποχή»"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!