Ειδική Αγωγή-Μαθησιακές Δυσκολίες: «Εξειδίκευση σε σταθμισμένα ψυχομετρικά εργαλεία και το σχεδιασμό παρεμβάσεων»

Η ετήσια επιμόρφωση Ειδική Αγωγή-Μαθησιακές Δυσκολίες «Εξειδίκευση σε σταθμισμένα ψυχομετρικά εργαλεία και το σχεδιασμό παρεμβάσεων» πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας, υπό την εποπτεία της Επιστημονικά Υπεύθυνης Σωτηρίας Τζιβινίκου.

ΕΤΗΣΙΟ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 900 ωρών & 60 E C T S 2017-2018

 

Γενικές Πληροφορίες

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος «Ειδική Αγωγή – Μαθησιακές Δυσκολίες: εξειδίκευση σε σταθμισμένα ψυχομετρικά εργαλεία και τον σχεδιασμό παρεμβάσεων» αποτελεί η εξειδίκευση (χορήγηση και ερμηνεία) στα ψυχομετρικά εργαλεία-τεστ, που σχετίζονται με την μαθησιακή επάρκεια, η οποία αποτελεί προβλεπτικό παράγοντα για μελλοντική επιτυχία ή αποτυχία σε διάφορους τομείς της ανάπτυξης, την εκτίμηση του προφορικού λόγου, και την εκτίμηση της μαθηματικής επάρκειας, που είναι απολύτως απαραίτητα για την αξιολόγηση και διάγνωση-διαφοροδιάγνωση των μαθησιακών δυσκολιών στο γενικό πλαίσιο των δυσκολιών μάθησης και την ανάδειξη του ιδιαίτερου μαθησιακού προφίλ απαραίτητου στο σχεδιασμό προγραμμάτων παρέμβασης. Επιπλέον, βασικός στόχος του προγράμματος είναι η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικά με τον σχεδιασμό αποτελεσματικών προγραμμάτων παρέμβασης με βάση τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα (research-based) για παιδιά με μαθησιακές και άλλες δυσκολίες μάθησης, με την αξιοποίηση και των δεδομένων που προκύπτουν από τη χορήγηση των ψυχομετρικών αυτών εργαλείων.

Η χρονική διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος αντιστοιχεί σε 900 ώρες φόρτου εργασίας ή ένα ακαδημαϊκό έτος και αντιστοιχούν σε 60 ΕCTS μονάδες.

Τα τεστ στα οποία θα γίνει η εξειδίκευση είναι:

1. Ψυχομετρικό κριτήριο μαθησιακής επάρκειας (μικρό Detroit) (DTLA-P:3) (4.00 – 7.11 ετών)
2. Ψυχομετρικό κριτήριο μαθησιακής επάρκειας (μεγάλο Detroit) ( DTLA-4) (8.00 – 15.11 ετών)
3. Ψυχομετρικό κριτήριο γλωσσικής επάρκειας (Λ-α-Τ-ω I : 4.00 – 7.11 ετών)
4. Ψυχομετρικό κριτήριο γλωσσικής επάρκειας (Λ-α-Τ-ω IΙ 8.00 – 15.11 ετών)
5. Ψυχομετρικό κριτήριο πρώιμης μαθηματικής επάρκειας της Ουτρέχτης (4.00 – 7.11 ετών)
6. Κριτήριο Μαθηματικής Επάρκειας (8.00 – 15.11 ετών)

Σε ποιους απευθύνεται

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε:
1. Ειδικούς Παιδαγωγούς *
2. Εκπαιδευτικούς Γενικής Εκπαίδευσης *
3. Εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων *
4. Ψυχολόγους *
5. Λογοθεραπευτές *
6. Εργοθεραπευτές *
6. Κοινωνικούς Λειτουργούς *
7. Άλλες ειδικότητες που ανήκουν στο ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό *

* γίνονται δεκτοί τελειόφοιτοι φοιτητές, αναπληρωτές και μόνιμοι των αντίστοιχων ειδικοτήτων

 

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ

Τρόποι υποβολής αίτησης
(κάνετε κλικ σε έναν από τους παρακάτω τύπους αίτησης)

Ι) online αίτηση
ΙΙ) αίτηση σε word

 

 

Παράταση υποβολής αιτήσεων

Έως 16 Οκτωβρίου 2017

 

Επιστημονική Ομάδα

Διδάσκοντες στο πρόγραμμα είναι μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς και διδάκτορες με εξειδίκευση στα θέματα που αναπτύσσονται στο πρόγραμμα. Στο πρόγραμμα επίσης συμμετέχουν διδάκτορες και μεταπτυχιακοί εξειδικευμένοι επαγγελματίες ως επόπτες στην πρακτική άσκηση των εκπαιδευόμενων του προγράμματος

Ενδεικτικά διδάσκοντες και επόπτες είναι:

Τζιβινίκου Σωτηρία – Επίκουρος Καθηγήτρια. Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

⇒ Τζουριάδου Μαρία – Ομότιμη Καθηγήτρια ΑΠΘ. Επιστημονικά υπεύθυνη της διαπανεπιστημιακής ομάδας ανάπτυξης των σταθμισμένων εργαλείων και κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων των τεστ Μαθησιακής Επάρκειας και Γλωσσικής Επάρκειας

Μπάρμπας Γιώργος – Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ. Μέλος της διαπανεπιστημιακής ομάδας ανάπτυξης των σταθμισμένων εργαλείων και κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων των τεστ Μαθηματικής Επάρκειας

⇒ Βουγιούκας Κωνσταντίνος – Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ

⇒ Αναγνωστοπούλου Ελένη – Διδάκτορας Ειδικής αγωγής- ΑΠΘ, Μέλος της διαπανεπιστημιακής ομάδας ανάπτυξης των σταθμισμένων εργαλείων

⇒ Μιχαλοπούλου Λητώ -Ελένη – Med Σχολική ψυχολόγος – Υπ. Διδάκτορας –Penn State University ΗΠΑ. Μέλος της διαπανεπιστημιακής ομάδας ανάπτυξης των σταθμισμένων εργαλείων

 

Διδακτικές Ενότητες

1η Διδακτική Ενότητα

 • Γενικά θέματα που αφορούν μαθητές με αναπηρία και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες
 • Μαθησιακές Δυσκολίες
 • Ήπια Νοητική Ανεπάρκεια
 • Παιδιά εθνικών, γλωσσικών μειονοτήτων με ανεπάρκειες
 • Διαχείριση της διαφοράς (αναπηρίας) στη γενική εκπαίδευση
 • Θέματα αξιολόγησης, διάγνωσης, διαφορικής διάγνωσης
 • Ελλειμματική προσοχή – υπερκινητικότητα
 • Πρώιμη Παρέμβαση

2η Διδακτική Ενότητα

 • Εξειδικευμένα θέματα ψυχομετρικής αξιολόγησης
 • Ο ρόλος των τεστ στην αξιολόγηση και διάγνωση ΕΕΑ
 • Τεστ νοημοσύνης – τεστ σχολικής επίδοσης
 • Ανιχνευτικά κριτήρια (LDDI και MWM)
 • Κριτήρια επάρκειας (DTLA, Λ-α-Τ-ώ, μαθηματικής επάρκειας)
 • Ο ρόλος της ερμηνείας των κριτηρίων στη διαμόρφωση εκπαιδευτικών παρεμβάσεων για διάφορους τύπους δυσκολιών των παιδιών
 • Πρακτική άσκηση και εξειδίκευση στα τεστ της 2ης ενότητας

3η Διδακτική Ενότητα

 • Εκπαιδευτική αξιολόγηση και ειδικά προγράμματα για μαθητές με δυσκολίες μάθησης από την προσχολική ηλικία μέχρι και την εφηβεία  (Αξιολόγηση με βάση το Αναλυτικό Πρόγραμμα, Ανταπόκριση στην Παρέμβαση (RTI), Δυναμική αξιολόγηση, Portfolio assessment)
 • Προγράμματα ικανοτήτων για μαθητές με δυσλεξία, διαταραχές λόγου (Myklebust, Kirk, Gillingham, κ.ά.)
 • Προγράμματα στρατηγικών για μαθητές με δυσλεξία, διαταραχές λόγου (Κάνσας, Deshler, Idol, κ.ά.)
 • Προσαρμογές ΑΠ από το νηπιαγωγείο μέχρι και το γυμνάσιο
 • Σχεδιασμός εξειδικευμένου προγράμματος
 • Εφαρμογή εξειδικευμένου προγράμματος σε περίπτωση του ενδιαφέροντος του επιμορφούμενου
 • Μοντέλα Πρώιμης Παρέμβασης Πρακτική άσκηση και εξειδίκευση στην εκπαιδευτική αξιολόγηση και το σχεδιασμό παρεμβάσεων για μαθητές με δυσκολίες μάθησης από την προσχολική μέχρι την εφηβική ηλικία

Πρακτική Άσκηση

Πρακτική άσκηση και εξειδίκευση στην εκπαιδευτική αξιολόγηση και το σχεδιασμό παρεμβάσεων για μαθητές με δυσκολίες μάθησης από την προσχολική μέχρι την εφηβική ηλικία

 

Κόστος Σεμιναρίου

Το κόστος συμμετοχής διαμορφώνεται από τα δίδακτρα των μαθημάτων και το κόστος των ψυχομετρικών εργαλείων, τα οποία παρέχονται σε έντυπη μορφή.

Έτσι το κόστος διαμορφώνεται ως εξής:

1η περίπτωση: 900 ευρώ (μαθήματα) + 350 ευρώ (Συνολικό Πακέτο Ψυχομετρικών Τεστ: 6 τεστ – 9 βιβλία)

2η περίπτωση: 900 ευρώ (μαθήματα) + 250 ευρώ (Επιλογή Ψυχομετρικών Τεστ: 4 τεστ – 6 βιβλία).

Για τη διευκόλυνση της συμμετοχής όλων, προσφέρονται πολλές ευκαιρίες εκπτώσεων, οι οποίες αφορούν μόνο στα δίδακτρα των μαθημάτων. Οι κατηγορίες εκπτώσεων είναι οι εξής:

Α. 810 ευρώ (έκπτωση 10%) Κάρτα Νέων, και Ευπαθείς ομάδες (Μέλη Πολύτεκνων και Τριτέκνων Οικογενειών, Άνεργοι, Άνθρωποι με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία).
(300 ευρώ προκαταβολή και τα υπόλοιπα σε 2 ισόποσες δόσεις, συν η αγορά των Τεστ)
Β. 750 ευρώ στην περίπτωση της εφάπαξ καταβολής των διδάκτρων
Γ. 750 ευρώ, ομαδική εγγραφή 3 ατόμων και πάνω, με δόσεις
(300 ευρώ προκαταβολή και τα υπόλοιπα σε 2 ισόποσες δόσεις, συν η αγορά των Τεστ)
Δ. 650 ευρώ, ομαδική εγγραφή 3 ατόμων και πάνω, με εφάπαξ καταβολή
E. Σε όσους έχουν παρακολουθήσει προγράμματα της ίδιας επιστημονικής υπεύθυνης, προσφέρεται έκπτωση 33% και το ποσό διαμορφώνεται στα 600 ευρώ.
(300 ευρώ προκαταβολή και τα υπόλοιπα σε 2 ισόποσες δόσεις, συν η αγορά των Τεστ)

Λογαριασμός: Τράπεζα Alpha Bank, GR6401403100310002002020935.
Όνομα Δικαιούχου: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Κωδ. Προγράμματος: 4165.0077

Σημειώνεται ότι αν κάποιος εκπαιδευόμενος εντάσσεται σε παραπάνω από μία κατηγορίες έκπτωσης, θα του χορηγηθεί η έκπτωση για μία μόνο κατηγορία, π.χ. την κατηγορία με την υψηλότερη έκπτωση, ή την κατηγορία την οποία ο ίδιος θα
επιλέξει.

Στην κατάθεση πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του καταρτιζόμενου και οπωσδήποτε ο Κωδικός Προγράμματος 4165.0077

Αίτηση

Τρόποι υποβολής αίτησης
(κάνετε κλικ σε έναν από τους παρακάτω τύπους αίτησης)

Ι) online αίτηση
ΙΙ) αίτηση σε word

Σε περίπτωση που επιλέξετε την αίτηση σε word, παρακαλούμε να την αποστείλετε με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
e-mail: psychometrics_kdvm@sed.uth.gr
φαξ: 24210 06487

Τα δικαιολογητικά είναι: α) ταυτότητα, β) πτυχίο ή βεβαίωση σπουδών γ) αποδεικτικό κατάθεσης προκαταβολής δ) (αν υπάρχουν) δικαιολογητικά για ένταξη στις εκπτωτικές κατηγορίες

Στοιχεία επικοινωνίας με το γραφείο της επιστημονικής υπεύθυνης του προγράμματος κ. Τζιβινίκου Σωτηρίας:
E-mail: psychometrics_kdvm@sed.uth.gr
Τηλέφωνο γραφείου: 2421074884
Κινητό τηλέφωνο: 6908677780 & 6977301213

Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Παραλιακό Συγκρότημα Παπαστράτου
Νέο κτίριο Γρ. 11Α
Αργοναυτών & Φιλελλήνων, 38221 Βόλος

Στοιχεία επικοινωνίας με τη Γραμματεία της Σχολής Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας:
• Email: learning@uth.gr
• Τηλέφωνα 24210 06366 ώρες γραφείου

 

Διαβάστε Επίσης  Master in Microsoft Office-Πιστοποίηση Πληροφορικής Advanced (ΑΣΕΠ-ΕΟΠΠΕΠ) | Νέα Τμήματα Οκτωβρίου δια ζώσης, live ή/και elearning

Be the first to comment on "Ειδική Αγωγή-Μαθησιακές Δυσκολίες: «Εξειδίκευση σε σταθμισμένα ψυχομετρικά εργαλεία και το σχεδιασμό παρεμβάσεων»"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!