Πρωτοβουλία για τις γυναίκες στην εργασία της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία στοχεύει να αξιολογήσει την θέση και τις συνθήκες των γυναικών στον κόσμο της εργασίας και να εμπλέξει τους εργαζόμενους, τους εργοδότες και τις κυβερνήσεις σε συγκροτημένες δράσεις για την επίτευξη της ισότητας των ευκαιριών και της μεταχείρισης.

Οι αλλαγές στους ρόλους των γυναικών και των αντρών και στη φύση των νοικοκυριών, των αγορών και των κοινωνιών είναι συνεχείς. Τα μεταβαλλόμενα όρια και αξίες δημιουργούν εντάσεις οι οποίες μεγεθύνονται μέσα από μία διαδικασία ταχείας παγκοσμιοποίησης. Οι άντρες και οι γυναίκες βιώνουν τις εκδηλώσεις αυτών των εντάσεων στην αναζήτησή τους για θέσεις εργασίας ή για την πρόσβασή τους σε πίστωση, τεχνολογία και περιουσιακά αγαθά.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, λιγότερες από τις μισές γυναίκες απασχολούνται συγκριτικά με περίπου τα τέσσερα – πέμπτα των αντρών. Υφίσταται ένα χάσμα ποσοστού 25,5 τοις εκατό στη συμμετοχή αντρών και γυναικών στην αγορά εργασίας και το παγκόσμιο μισθολογικό χάσμα εμμένει στο ποσοστό του 23 τοις εκατό.

Η ισότητα των φύλων δεν μπορεί να επιτευχθεί όταν οι μεροληψίες παραμένουν ενσωματωμένες στους οικονομικούς και κοινωνικούς θεσμούς. Εξίσου σημαντικό να αναφερθεί είναι ότι η κοινωνική δικαιοσύνη δεν μπορεί να επιτευχθεί δίχως ισότητα των φύλων.

Η πρωτοβουλία διερευνά τους λόγους για τους οποίους η πρόοδος αναφορικά με την επίτευξη της αξιοπρεπούς εργασίας για τις γυναίκες είναι τόσο αργή. Τα ζητήματα τα οποία αναγνωρίζονται συχνά ως εμπόδια είναι: 1) στερεότυπα, διακρίσεις, και πρόσβαση στην εργασία 2) μη-ύπαρξη ίσης αμοιβής 3) άνιση κατανομή και υποτίμηση της εργασίας στον τομέα της φροντίδας 4) καταπολέμηση της βίας στην εργασία.

Κύρια Επιτεύγματα 2015 – 2017 (Major outputs 2015-2017)

Έρευνες – Εκθέσεις

  • Γυναίκες στην εργασία- Τάσεις 2016: Η συγκεκριμένη έκθεση προσφέρει ένα στιγμιότυπο της κατάστασης των γυναικών στις ημέρες μας και την πρόοδο των τελευταίων 20 ετών. Παρουσιάζει μία λεπτομερειακή ανάλυση των έμφυλων χασμάτων στην ποιότητα εργασίας και εξετάζει τις κύριες πολιτικές που ωθούν προς την κατεύθυνση της μετασχηματιστικής αλλαγής υπό τη διάσταση του φύλου (gender transformative change).
  • Γυναίκες στις Επιχειρήσεις και στη Διοίκηση: Κερδίζοντας Δυναμική: Η παγκόσμια Έκθεση και Συνέδριο πραγματοποιήθηκαν στο Λονδίνο (Απρίλιος 2015). Ασιατική έκθεση και συνέδριο έλαβαν χώρα στη Σιγκαπούρη τον Ιούλιο του 2015 και εν συνεχεία για την περιφέρεια MENA στο Oman (Φεβρουάριος 2016). Περαιτέρω περιφερειακές εκθέσεις και συνέδρια προετοιμάζονται.
  • Δημοσκόπηση ILO-Gallup : Η Παγκόσμια Δημοσκόπηση της Gallup (Gallup World Poll) συνεργάζεται με την Διεθνή Οργάνωση Εργασίας αναφορικά με την παραγωγή δεδομένων για τις γυναίκες και την εργασία. Έκθεση θα δημοσιευθεί το 2017, αναφορικά με τα βήματα προόδου, τα χάσματα, τα εμπόδια και τις διακρίσεις σε σχέση με την ισότητα των φύλων στην εργασία.

Διαβουλεύσεις

  • ILO – Σκανδιναβικό Συμβούλιο Υπουργών [Nordic Council of Ministers]: Διαβούλευση για ζητήματα φύλου (Gender Dialogue) πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2016, που ασχολήθηκε με την σκανδιναβική προσέγγιση στα ζητήματα φύλου και την σκανδιναβική εμπειρία, και προωθήθηκαν ανταλλαγές εμπειριών με εμπειρογνώμονες από όλες τις περιφέρειες με στόχο την αναγνώριση παγκόσμιων επαναλήψιμων στοιχείων.
  • ILO – Oxford University Human Rights Hub και University of Kent: Τα υφιστάμενα νομικά πλαίσια θα πρέπει να αναθεωρηθούν ώστε να καθοριστεί η αποτελεσματικότητά τους, καθώς αυτά δεν έχουν συνεισφέρει αποτελεσματικά στην ισότητα των γυναικών στο εργατικό δυναμικό. Μελέτη εκπονήθηκε και ένα κοινό διεθνές συνέδριο έλαβε χώρα τον Μάιο του 2017.
  • Συνάντηση Εμπειρογνωμόνων του ILO [ILO Meeting of Experts] σχετικά με τη βία κατά των γυναικών και των ανδρών στην εργασία: Η Αξιοπρεπής Εργασία δεν μπορεί να υπάρξει σε περιβάλλον βίας. Η βία θα πρέπει να αντιμετωπιστεί τόσο ως ζήτημα δικαιωμάτων όσο και ως ζήτημα αποδοτικότητας στους χώρους εργασίας. Τα Συμπεράσματα της συνάντησης θα ενημερώσουν τα πρότυπα του Διεθνούς Συνεδρίου Εργασίας στα ζητήματα βίας (ILC standard-setting on violence) τον Ιούνιο του 2018.
  • Θέσεις Εργασίας στον τομέα της Φροντίδας: Εστίαση απαιτείται στην εργασία στον τομέα της φροντίδας, τόσο ως πιθανός τομέας αύξησης της απασχόλησης, όσο και ως μέσο υποστήριξης της ισότητας των ευκαιριών των γυναικών. Περαιτέρω ερευνητικές προσπάθειες έλαβαν χώρα, όπως και διαβουλεύσεις σε παγκόσμιο επίπεδο κατά την διετία 2016-2017.

 

2018-19 και Μετέπειτα

Τα νέα ευρήματα που θα προκύψουν από τις παραπάνω ενέργειες θα καθοδηγήσουν τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας για την χάραξη μίας νέας πορείας δράσης για την επόμενη περίοδο.

 

Μετάφραση / Απόδοση: Ντούνης Ανδρέας

ilo.org

socialpolicy.gr

Διαβάστε Επίσης  Μακρύς ο δρόμος για την επίτευξη της ισότητας των φύλων σε όλη την ΕΕ

Be the first to comment on "Πρωτοβουλία για τις γυναίκες στην εργασία της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!