Συμμετοχή των ανδρών/αγοριών στην ισότητα των φύλων και τη σεξουαλική/αναπαραγωγική υγεία και δικαιώματα

Η δημοσίευση αυτή αποτελεί ένα εργαλείο για την ανάληψη δράσης που αναπτύχθηκε από το UNFPA (Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Πληθυσμό), την Promundo και τη MenEngage Alliance. Παρέχει καθοδήγηση σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές για την προώθηση συνεργασίων μεταξύ των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των εκπροσώπων των κυβερνήσεων, για τη συμμετοχή ανδρών και αγοριών στην ισότητα των φύλων και την σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και δικαιώματα.

Ο στόχος της παρούσας δημοσίευσης είναι η ενίσχυση αυτών των σχέσεων για την κλιμάκωση ή/και την θεσμοθέτηση προσεγγίσεων βάσει τεκμηρίων, για την προώθηση της ισότητας των φύλων και της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και δικαιωμάτων. Αυτά τα βήματα θα είναι κρίσιμα για τη μετάβαση πέρα από μικρής κλίμακας και πιλοτικές πρωτοβουλίες.

Το εργαλείο αυτό αναπτύχθηκε βάσει των πορισμάτων από μια παγκόσμια χαρτογράφηση πρωτοβουλιών κρατικής υποστήριξης για την συμμετοχή ανδρών και αγοριών στην ισότητα των φύλων και την σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και δικαιώματα, καθώς και σε συνεδριάσεις ομάδων εμπειρογνωμόνων.

Η πρωτοβουλία χαρτογράφησης πραγματοποιήθηκε από την Promundo-US με τη στήριξη του UNFPA.

Κατεβάστε την Δημοσίευση

(Σελίδες: 36 – Ημερομηνία Δημοσίευσης: Δεκέμβριος 2016):

Strengthening Civil Society Organizations and Government Partnerships  to Scale Up Approaches to Engaging Men and Boys for Gender Equality and Sexual and Reproductive Health and Rights

 

Πηγή: unfpa.org

Διαβάστε Επίσης  Οι ιστότοποι του δημόσιου τομέα οφείλουν να είναι προσβάσιμοι σε χρήστες με αναπηρία

Be the first to comment on "Συμμετοχή των ανδρών/αγοριών στην ισότητα των φύλων και τη σεξουαλική/αναπαραγωγική υγεία και δικαιώματα"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!