25 Σεπτεμβρίου 2017: Μέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών μεγαλύτερης ηλικίας

ΠΛΑΙΣΙΟ

Η 25η ημέρα κάθε μήνα έχει καθιερωθεί ως “Πορτοκαλί Ημέρα” μέσω της εκστρατείας UNiTE για τον τερματισμό της βίας κατά των γυναικών από τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, με στόχο να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση και να ληφθούν μέτρα για τον τερματισμό της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών.

Το χρώμα πορτοκαλί αντιπροσωπεύει ένα μέλλον απαλλαγμένο από τη βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών μέσω της εκστρατείας UNiTE. Η “Πορτοκαλί ημέρα” καλεί την κοινωνία των πολιτών, τις κυβερνήσεις και τους εταίρους των Ηνωμένων Εθνών να κινητοποιήσουν τους ανθρώπους ώστε να αναδείξουν τα ζητήματα που είναι σχετικά με την πρόληψη και τον τερματισμό της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών, όχι μόνο μία φορά κάθε χρόνο [κατά τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών (25 Νοεμβρίου)], αλλά κάθε μήνα.
 

Το 2015, και τα 193 κράτη-μέλη των Ηνωμένων Εθνών υιοθέτησαν την Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Μέσω των 17 στόχων της, η Ατζέντα 2030 καλεί σε παγκόσμια δράση για τα επόμενα 15 χρόνια ώστε να γίνουν πραγματικότητα οι τρεις διαστάσεις της βιώσιμης ανάπτυξης: οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική. Όλοι οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals (SDG’s) είναι πλήρως ενσωματωμένοι μεταξύ τους και έτσι δεν μπορούμε να δράσουμε για αυτούς ξεχωριστά.

Ο Στόχος 5 (SDG 5) αναγνωρίζει την ισότητα των φύλων και την ενδυνάμωση των γυναικών ως προτεραιότητα – “κλειδί” με τη δέσμευση πώς “κανείς δεν θα μείνει πίσω”.

Οικοδομώντας σε αυτό το όραμα, καθόλη τη διάρκεια του έτους 2017, η Εκστρατεία UNiTE θα σηματοδοτήσει όλες τις “Πορτοκαλί Ημέρες” (την 25η ημέρα κάθε μήνα) υπό την κύρια θεματική “Αφήνοντας κανέναν πίσω: Τερματίζοντας τη Βία κατά των Γυναικών και των Κοριτσιών” (“Leave No One Behind: End Violence against Women and Girls”) για να υπογραμμίσει τη δέσμευση προς την προσέγγιση των πλέον αδικημένων.

 

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΗΜΕΡΑ

Για τη συγκεκριμένη Πορτοκαλί Ημέρα, 25η Σεπτεμβρίου 2017, η Εκστρατεία UNiTE συνεργάζεται με την AARP για να υπερτονίσει και να αναδείξει το ζήτημα της Βίας κατά των Γυναικών Μεγαλύτερης Ηλικίας, αναγνωρίζοντας πώς οι γυναίκες παραμένουν σε κίνδυνο βίας καθόλη τη διάρκεια της ζωής τους.

Η σωματική, σεξουαλική και ψυχολογική βία, η οικονομική εκμετάλλευση, η παραμέληση και έτερες μορφές βίας κατά των γυναικών μεγαλύτερης ηλικίας είναι εκτεταμένες και σε μεγάλο βαθμό κρυφές.

Συμβαίνουν σε πολλαπλότητα, πολλές φορές σε διασταυρούμενες μορφές, από θύτες όπως σύντροφοι ή σύζυγοι, μέλη της οικογένειας, φροντιστές (τόσο εντός όσο και εκτός ιδρυματικών πλαισίων), ή μέλη των κοινοτήτων τους.

 

Οι γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο σωματικής και ψυχολογικής κακοποίησης από τους άντρες μεγαλύτερης ηλικίας εξαιτίας των κοινωνικών στάσεων που εισάγουν διακρίσεις και τη μη – πραγμάτωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών. Παρά τα προγράμματα και τις πολιτικές που υιοθετήθηκαν από πολλές χώρες σε εθνικό επίπεδο, οι αναφορές για περιστατικά βίας κατά γυναικών μεγαλύτερης ηλικίας έχουν αυξηθεί ανησυχητικά. Ορισμένες επιβλαβείς παραδοσιακές και εθιμοτυπικές πρακτικές, όπως η άρνηση της κληρονομιάς γης προς τις χείρες, έχουν ως αποτέλεσμα την κακοποίηση και τη βία με στόχο τις γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας, που συχνά οξύνεται από την κατάσταση φτώχειας και την απώλεια πρόσβασης σε νομική προστασία.

 

Ανεξαρτήτως της ηλικίας τους, όλες οι γυναίκες έχουν δικαίωμα σε μία ζωή απαλλαγμένη από τη βία και τις συνέπειές της.

 

Κάθε μέτρο που λαμβάνεται για την επίτευξη του Στόχου 5 και για τον τερματισμό όλων των μορφών βίας κατά όλων των γυναικών και των κοριτσιών θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει και τις γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας – αυτό σημαίνει την συμπερίληψη των γυναικών μεγαλύτερης ηλικίας στις προσπάθειες πρόληψης, απόκρισης και συλλογής δεδομένων για την παρακολούθηση του επιπολασμού και για την προόδο σχετικά με τους σχετιζόμενους σκοπούς του Στόχου 5 και των συναφών δεικτών του.

 

Πηγή: unwomen.org

socialpolicy.gr

Διαβάστε Επίσης  Μια Ένωση ισότητας — Στρατηγική για την ισότητα των φύλων 2020-2025

Be the first to comment on "25 Σεπτεμβρίου 2017: Μέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών μεγαλύτερης ηλικίας"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!