Δείκτης Ισότητας των Φύλων 2017: Πολύ αργή η πρόοδος

Απόδοση / Επιμέλεια: Ντούνης Ανδρέας

Ο επικαιροποιημένος Δείκτης Ισότητας των Φύλων δείχνει το σημείο που βρίσκεται σήμερα η Ευρώπη. Αν και υπάρχει πρόοδος, αυτή κινείται σε πολύ αργούς ρυθμούς. Η βαθμολογία της Ε.Ε. είναι μόλις κατά τέσσερις βαθμούς υψηλότερη από αυτήν προ δέκα ετών, και βρίσκεται πλέον στους 66,2 βαθμούς με ανώτερη βαθμολογία το 100. Η χώρα με την καλύτερη επίδοση είναι η Σουηδία με βαθμολογία 82,6, ενώ η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση με 50 βαθμούς. Η πλέον βελτιωμένη χώρα στο πεδίο της ισότητας των φύλων είναι η Ιταλία, η οποία πραγματοποίησε μεγάλο άλμα και “ανέβηκε κατά” 12,9 βαθμούς καταταγόμενη 14η μεταξύ των χωρών της Ένωσης.

Προοδεύουμε αλλά με πολύ αργούς ρυθμούς. Έχουμε ακόμη πολύ δρόμο να διανύσουμε για την επίτευξη μίας κοινωνίας με ισότητα των φύλων και όλες οι χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν περιθώρια βελτίωσης. Σε ορισμένους τομείες, τα χάσματα είναι ακόμη μεγαλύτερα από ό,τι πριν από δέκα χρόνια. Ο Δείκτης Ισότητας των Φύλων δείχνει με ξεκάθαρο τρόπο εάν οι κυβερνητικές πολιτικές ανταποκρίνονται στις ειδικές ανάγκες των γυναικών και των αντρών και εάν είναι αποτελεσματικές ή όχι”, δήλωσε η Virginija Langbakk, Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (EIGE).

Τα νέα αποτελέσματα του Δείκτη Ισότητας των Φύλων δείχνουν πώς σε όλους τους τομείς της ζωής η ανισότητα υπερισχύει. Αυτό σημαίνει πώς η Ευρώπη έχει καθήκον να αναλάβει δράση. Φέτος θα προτείνω περαιτέρω μέτρα που θα βοηθήσουν στην ενδυνάμωση των γυναικών και θα αντιμετωπίσουν το έμφυλο μισθολογικό χάσμα. Η ισότητα δεν σημαίνει να κάνουμε τις γυναίκες να μοιάζουν περισσότερο στους άντρες αλλά αφορά στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου και τα δύο φύλα μπορούν να έχουν ίσες ευκαιρίες και να συμμετέχουν πλήρως στην κοινωνική, εργασιακή και οικογενειακή ζωή’, δήλωσε η Věra Jourová, Επίτροπος Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων.

Σχετικά με το Δείκτη

Ο Δείκτης Ισότητας των Φύλων (Gender Equality Index) είναι ένας σύνθετος δείκτης που μετρά την περίπλοκη έννοια της ισότητας των φύλων, και βασιζόμενος στο πολιτικό πλαίσιο σε επίπεδο Ε.Ε., βοηθά στη διαχρονική παρακολούθηση της προόδου στο πεδίο της ισότητας των φύλων στην Ε.Ε.

Ο Δείκτης αφορά έξι βασικούς τομείς: εργασία, χρήματα, γνώση, χρόνος, εξουσία και υγεία, και δύο περιφερειακούς τομείς – βία κατά των γυναικών και διαθεματικές ανισότητες. Προβάλλει περισσότερο τους τομείς που χρειάζονται βελτίωση και στηρίζει τις/τους αρμόδιες/ους για τη χάραξη πολιτικής στον σχεδιασμό αποτελεσματικότερων μέτρων για την ισότητα των φύλων.

 

6 2 31 28 4
Βασικοί Τομείς
Περιφερειακοί Τομείς
Δείκτες Χώρες της Ε.Ε. Χρόνια
ΕΡΓΑΣΙΑ, ΧΡΗΜΑΤΑ, ΓΝΩΣΗ, ΧΡΟΝΟΣ, ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΒΙΑ     2005, 2010, 2012 και 2015

 

Γράφημα 1 – Σύγκριση των αποτελεσμάτων του Δείκτη σε επίπεδο χωρών (απεικόνιση χάρτη)

Πηγή: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων, Gender Equality Index 2017, Data.

 

Τα μεγαλύτερα οφέλη για την ισότητα των φύλων είναι στη λήψη αποφάσεων

Τα μεγαλύτερα κέρδη στον τομέα της ισότητας των φύλων τα τελευταία δέκα χρόνια αποκομήθηκαν στο πεδίο της λήψης αποφάσεων, και ειδικότερα στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό το στοιχείο καταδεικνύει πώς η πολιτική και δημόσια πίεση μπορεί να επιφέρουν αποτελέσματα, και οδήγησαν σε σημαντική αλλαγή στα διοικητικά συμβούλια των ιδιωτικών εταιρειών. Παρόλο που η ισότητα των φύλων στη λήψη αποφάσεων βελτιώθηκε κατά σχεδόν δέκα (10) βαθμούς κατά την τελευταία δεκαετία φθάνοντας στους 48,5, συνεχίζει να είναι η χαμηλότερα βαθμολογία των επιμέρους τομέων. Αυτό το στοιχείο καταδεικνύει σε μεγάλο βαθμό την άνιση εκπροσώπηση γυναικών και ανδρών στην πολιτική και σηματοδοτεί ένα δημοκρατικό έλλειμμα στην διακυβέρνηση σε επίπεδο Ε.Ε.

 

 

Φέτος, ο Δείκτης Ισότητας των Φύλων παρουσιάζει μία νέα και συνολικότερη εικόνα της εξουσίας. Σε συνδυασμό με την πολιτική και οικονομική πτυχή της λήψης αποφάσεων, τα αποτελέσματα δείχνουν την εξουσία στα πεδία των Μέσων Ενημέρωσης, της έρευνας και του αθλητισμού. Στο πεδίο των media, οι γυναίκες που σπουδάζουν δημοσιογραφία είναι σαφώς περισσότερες (2/3 των απόφοιτων) αλλά μόλις μερικές φθάνουν στην κορυφή της ιεραρχίας. Οι λήπτες αποφάσεων στα μέσα ενημέρωσης είναι κυρίως άντρες (οι γυναίκες συνθέτουν το 22% των προέδρων Δ.Σ. των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων στην Ε.Ε.). Στο πεδίο της ερευνητικής χρηματοδότησης, οι γυναίκες συνθέτουν λιγότερο από το ένα τρίτο (27%) των ηγετικών στελεχών σε οργανισμούς χρηματοδότησης ερευνών. Η κατάσταση είναι ακόμη χειρότερη στον αθλητισμό, όπου οι γυναίκες κατέχουν μόλις το 14% των ανώτερων θέσεων σε ομοσπονδίες αθλητισμού σε ολόκληρη την Ε.Ε.

 

Γράφημα 2 – Σύγκριση των αποτελεσμάτων του τομέα της εξουσίας σε επίπεδο χωρών (απεικόνιση γραφήματος)

Πηγή: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων, Gender Equality Index 2017, Data | Σημείωση – βαθμολογία της Ελλάδας σε αυτόν το τομέα είναι μόλις 21,7.

 

Η πρόοδος καθηλώθηκε – οι γυναίκες συνεχίζουν να αναλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος των οικιακών εργασιών

Η πρόοδος επιβραδύνθηκε σε 12 χώρες αναφορικά με την μεταβλητή της χρήσης χρόνου για γυναίκες και άντρες. Μόνο ένας στους τρίτους άντρες ασχολείται καθημερινά με το μαγείρεμα και τις οικιακές γυναίκες, συγκριτικά με σχεδόν κάθε γυναίκα (79%). Οι άντρες διαθέτουν επίσης περισσότερο χρόνο για αθλητισμό, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Οι μετανάστριες αναλαμβάνουν ιδιαίτερα υψηλό φορτίο αναφορικά με τις υποχρεώσεις φροντίδας για τα οικογενειακά μέλη, συγκριτικά με τις γυναίκες που γεννήθηκαν στην Ε.Ε. (46% και 38% αντιστοίχως).

 

Γράφημα 3 – Σύγκριση των αποτελεσμάτων του τομέα του χρόνου σε επίπεδο χωρών (απεικόνιση ακιδωτού διαγράμματος)

 

Πηγή: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων, Gender Equality Index 2017, Data | Σημείωση – βαθμολογία της Ελλάδας σε αυτόν το τομέα είναι 44,7

 

Διαθεματική Προσέγγιση / Τέμνωντας το φύλο (Cutting across gender)

Για πρώτη φορά, η παρούσα έκδοση του Δείκτη καταδεικνύει τα χάσματα μεταξύ των διαφόρων ομάδων ανδρών και γυναικών. Ένα πρόσωπο, ανάλογα με την ηλικία της/του, την εκπαίδευση που έχει λάβει, τη χώρα καταγωγής της/του, την αναπηρία και τον τύπο της οικογένειά της/του, μπορεί να ζει εντελώς διαφορετικά από τον υπόλοιπο πληθυσμό. Για παράδειγμα, τα άτομα που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών διατρέχουν διπλάσιο κίνδυνο φτώχειας από ό,τι οι γυναίκες και οι άνδρες που έχουν γεννηθεί στην ΕΕ. Οι νεαροί άνδρες έχουν λιγότερες ευκαιρίες εκπαίδευσης από ό,τι οι νεαρές γυναίκες, ενώ οι μόνες μητέρες αντιμετωπίζουν περισσότερες δυσκολίες στην πρόσβαση σε υπηρεσίες ιατρικής και οδοντιατρικής περίθαλψης από ό,τι τα ζευγάρια με παιδιά.

 

“Η διαθεματική προσέγγιση αποτελεί μία καινοτομία για τον Δείκτη Ισότητας των Φύλων για το 2017, που οδηγεί ολοένα και πιο κοντά στην πληρέστερη κατανόηση αλλά και άντληση δεδομένων για τα έμφυλα χάσματα.” Ντούνης Ανδρέας

 

Πηγή: EIGE – Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων

socialpolicy.gr

Διαβάστε Επίσης  Σε ζωντανή μετάδοση η Παρουσίαση της Έκθεσης «Για μια έμφυλη ανάκαμψη στην Ε.Ε» | Gender 5 Plus

Κράτα το

Κράτα το

Be the first to comment on "Δείκτης Ισότητας των Φύλων 2017: Πολύ αργή η πρόοδος"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!