25 Οκτωβρίου 2017: Μέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών που διαβιούν σε αγροτικές κοινότητες

ΠΛΑΙΣΙΟ

Η 25η ημέρα κάθε μήνα έχει καθιερωθεί ως «Πορτοκαλί Ημέρα» μέσω της εκστρατείας UNiTE για τον τερματισμό της βίας κατά των γυναικών από τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, με στόχο να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση και να ληφθούν μέτρα για τον τερματισμό της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών.

Το χρώμα πορτοκαλί αντιπροσωπεύει ένα μέλλον απαλλαγμένο από τη βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών μέσω της εκστρατείας UNiTE. Η «Πορτοκαλί ημέρα» καλεί την κοινωνία των πολιτών, τις κυβερνήσεις και τους εταίρους των Ηνωμένων Εθνών να κινητοποιήσουν τους ανθρώπους ώστε να αναδείξουν τα ζητήματα που είναι σχετικά με την πρόληψη και τον τερματισμό της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών, όχι μόνο μία φορά κάθε χρόνο [κατά τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών (25 Νοεμβρίου)], αλλά κάθε μήνα. 

Το 2015, και τα 193 κράτη-μέλη των Ηνωμένων Εθνών υιοθέτησαν την Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Μέσω των 17 στόχων της, η Ατζέντα 2030 καλεί σε παγκόσμια δράση για τα επόμενα 15 χρόνια ώστε να γίνουν πραγματικότητα οι τρεις διαστάσεις της βιώσιμης ανάπτυξης: οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική. Όλοι οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals (SDG’s) είναι πλήρως ενσωματωμένοι μεταξύ τους και έτσι δεν μπορούμε να δράσουμε για αυτούς ξεχωριστά.

Ο Στόχος 5 (SDG 5) αναγνωρίζει την ισότητα των φύλων και την ενδυνάμωση των γυναικών ως προτεραιότητα – «κλειδί» με τη δέσμευση πώς «κανείς δεν θα μείνει πίσω».

Οικοδομώντας σε αυτό το όραμα, καθόλη τη διάρκεια του έτους 2017, η Εκστρατεία UNiTE θα σηματοδοτήσει όλες τις «Πορτοκαλί Ημέρες» (την 25η ημέρα κάθε μήνα) υπό την κύρια θεματική «Αφήνοντας κανέναν πίσω: Τερματίζοντας τη Βία κατά των Γυναικών και των Κοριτσιών» (“Leave No One Behind: End Violence against Women and Girls”) για να υπογραμμίσει τη δέσμευση προς την προσέγγιση των πλέον αδικημένων.

 

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΗΜΕΡΑ

Τον μήνα Οκτώβριο, η Εκστρατεία UNiTE αναδεικνύει το ζήτημα της Βίας κατά των Γυναικών που διαβιούν σε Αγροτικές Κοινότητες

Η βία επηρεάζει όλες τις ομάδες γυναικών και κοριτσιών ανεξαρτήτως εισοδήματος, ηλικίας ή εκπαίδευσης

Οι γυναίκες και τα κορίτσια που διαβιούν σε αγροτικές περιοχές αντιμετωπίζουν διαφορετικούς κινδύνους και προκλήσεις που θα πρέπει να αντιμετωπίσουν. Παρόλα αυτά, η ίδια η διαβίωση σε αγροτικές περιοχές δεν είναι η συνθήκη που καθιστά τις γυναίκες και τα κορίτσια σε μεγαλύτερο κίνδυνο βίας αλλά μάλλον οι δυσχέρειες που αντιμετωπίζουν – συμπεριλαμβανομένων των υψηλών ποσοστών φτώχειας, της χαμηλότερης πρόσβασης στην ανώτερη εκπαίδευση, σε αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, σε οικονομική χειραφέτηση και κοινωνική προστασία – που αυξάνουν τον κίνδυνο να βρεθούν αντιμέτωπες με τη βία και να αντιμετωπίσουν αυξημένες δυσκολίες στην εγκατάλειψη μιας κακοποιητικής σχέσης.

Ένα από τα κύρια ζητήματα που θα πρέπει να επισημανθούν αναφορικά με τη βία κατά των γυναικών αγροτικών περιοχών είναι πώς οι υπηρεσίες για τις επιζώσες δεν είναι εύκολα προσβάσιμες και διαθέσιμες:

Οι δημόσιες υπηρεσίες συχνά αποτυγχάνουν να ανταποκριθούν στις ανάγκες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες αγροτικών περιοχών. Σε πολλές περιοχές του κόσμου, οι γυναίκες περιορίζονται από τις φυσικές αποστάσεις, τις κακές υποδομές μεταφορών, τα ζητήματα σωματικής ασφάλειας, και τις πολιτισμικές νόρμες που περιορίζουν την κινητικότητα των γυναικών ή αποθαρρύνουν τις γυναίκες από την είσοδό τους στη δημόσια σφαίρα. Σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας, για παράδειγμα, η έλλειψη διαθέσιμης παιδικής φροντίδας ή ευκαιριών απασχόλησης μπορούν να οξύνουν την έλλειψη πρόσβασης των γυναικών σε βασικές υποστηρικτικές υπηρεσίες όπως η αστυνομική προστασία, η ασφαλής στέγη, η φροντίδα υγείας και η νομική βοήθεια, γεγονός που δυσχεραίνει περαιτέρω την ψυχοκοινωνική τους απομόνωση.

Μεταξύ των 169 στόχων της Ατζέντα 2030 για Βιώσιμη Ανάπτυξη υφίστανται τρείς οι οποίο εστιάζουν εξειδικευμένα στην εξάλειψη όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών, στην εξάλειψη όλων των επιβλαβών πρακτικών, και στην άμβλυνση όλων των μορφών βίας. Η επίτευξη της ισότητας των φύλων και της ενδυνάμωσης των γυναικών και των κοριτσιών θα αποτελέσει μία θεμελιώδη συνεισφορά για την πρόοδο και των 17 Στόχων και όλων των ειδικότερων στοχεύσεων.

 

Κάθε μέτρο που λαμβάνεται για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι και να καταπολεμηθούν όλες οι μορφές βίας κατά ΌΛΩΝ των γυναικών και κοριτσιών θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει και όσες διαβιούν σε αγροτικές κοινότητες.

 

Απόδοση / Επιμέλεια: Ντούνης Ανδρέας

Πηγή: unwomen.org

socialpolicy.gr

Διαβάστε Επίσης  Gender Equality Matters - GEM: Δωρεάν εκπαίδευση για εκπαιδευτικούς/γονείς σε θέματα έμφυλης ισότητας

Be the first to comment on "25 Οκτωβρίου 2017: Μέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών που διαβιούν σε αγροτικές κοινότητες"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!