UN-Habitat | Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για τους Ανθρώπινους Οικισμούς

Το UN-Habitat είναι το πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών που εργάζεται για ένα καλύτερο αστικό μέλλον. Αποστολή του είναι να προωθήσει την κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιμη ανάπτυξη των ανθρώπινων οικισμών και την επίτευξη κατάλληλης στέγασης για όλους.

Οι πόλεις αντιμετωπίζουν πρωτοφανείς δημογραφικές, περιβαλλοντικές, οικονομικές, κοινωνικές και χωροταξικές προκλήσεις. Υπήρξε μια πρωτοφανής στροφή προς την αστικοποίηση, με 6 από τους 10 ανθρώπους στον κόσμο να αναμένεται να διαμένουν στις αστικές περιοχές έως το 2030. Το 90% αυτής της ανάπτυξης θα λάβει χώρα στην Αφρική, την Ασία, τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική. Ελλείψει αποτελεσματικού πολεοδομικού σχεδιασμού, οι συνέπειες αυτής της ταχείας αστικοποίησης θα είναι δραματικές.

Οι επιπτώσεις φαίνονται ήδη σε πολλές περιοχές ανά τον κόσμο: έλλειψη κατάλληλων κατοικιών και αύξηση υποβαθμισμένων περιοχών (παραγκουπόλεις), ανεπαρκείς και απαρχαιωμένες υποδομές -είτε πρόκειται για δρόμους, δημόσιες μεταφορές, νερό, εγκαταστάσεις υγιεινής ή ηλεκτρισμό – κλιμάκωση της φτώχειας και ανεργίας, προβλήματα εγκληματικότητας και ασφάλειας, μόλυνση και ζητήματα υγείας, καθώς και κακή διαχείριση φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών εξαιτίας των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Οι νοοτροπίες, οι πολιτικές και οι προσεγγίσεις για την αστικοποίηση πρέπει να αλλάξουν προκειμένου να μετατραπεί η ανάπτυξη των πόλεων και των αστικών περιοχών σε ευκαιρίες που δεν θα αφήνουν κανέναν πίσω. Το UN-Habitat, το πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για τους ανθρώπινους οικισμούς, βρίσκεται στο τιμόνι αυτής της αλλαγής, αναλαμβάνοντας την ηγεσία και τον καταλυτικό ρόλο σε αστικά θέματα.

Τον Οκτώβριο του 2016, στη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τη στέγαση και την αειφόρο αστική ανάπτυξη – Habitat III – τα κράτη μέλη υπέγραψαν τη Νέα Αστική Ατζέντα.  Πρόκειται για ένα έγγραφο δράσης που θέτει τα παγκόσμια πρότυπα των δράσεων επίτευξης της αειφόρου αστικής ανάπτυξης, επανεξετάζοντας τον τρόπο που χτίζουμε, διαχειριζόμαστε και ζούμε στις πόλεις.

Το UN-Habitat αξιοποιεί την τεχνογνωσία, την κανονιστική εργασία και την ανάπτυξη των θεσμικών ικανοτήτων για την εφαρμογή της νέας αστικής ατζέντας και την επίτευξη του αναπτυξιακού στόχου 11 για την βιώσιμη ανάπτυξη, μέσω της συνεργασίας με αφοσιωμένους εταίρους, σχετικούς εμπλεκόμενους φορείς και αστικούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων όλων των κυβερνητικών και ιδιωτικών τομέων, ώστε να καταστήσει τις πόλεις, ασφαλείς, ανθεκτικές, βιώσιμες και χωρίς αποκλεισμούς.

Το UN-Habitat σήμερα δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 70 χώρες σε όλο τον κόσμο. Έχει αναλάβει ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών projects, όπως προγράμματα ανοικοδόμησης και ανασυγκρότητσης μετά την καταστροφή στην Αϊτή, αντιμετώπιση της αύξησης της φτώχειας και των στεγαστικών προβλημάτων στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και υποστήριξη του Οργανισμού των Κρατών της Ανατολικής Καραϊβικής για την ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών της πολιτικής γης. 

Οι πόλεις πρέπει να είναι πράσινες και να διαχειρίζονται με βιώσιμο τρόπο, καθώς και να προστατεύονται από τις μελλοντικές προκλήσεις και να εναρμονίζονται με το περιβάλλον. Επιπλέον, οι πόλεις πρέπει να θέτουν τις βάσεις για την αυτοπεποίθηση όλων των κατοίκων. Ως εκ τούτου, το UN-Habitat έχει αναπτύξει μια ολιστική και σφαιρική προσέγγιση για την αστικοποίηση που περιλαμβάνει πολύ περισσότερα από τεχνικά ζητήματα. Εκτός από τους παραδοσιακούς βασικούς τομείς – όπως τον πολεοδομικό σχεδιασμό, την ανάπτυξη υποδομών και τη συμμετοχική αναβάθμιση των υποβαθμισμένων περιοχών – το UN-Habitat, σήμερα επικεντρώνεται επίσης στην αστική νομοθεσία και τη διαχείριση κινδύνων, καθώς και στο φύλο, τη νεολαία και την ανάπτυξη ικανοτήτων για όλους τους παράγοντες που εμπλέκονται στη διαδικασία αστικοποίησης.

Το UN-Habitat αναλαμβάνει έρευνες αιχμής για τις αστικές τάσεις, με τις κυριότερες εκθέσεις να είναι έγκυρες και να χαίρουν ιδιαίτερα μεγάλης εκτίμησης στην κοινότητα αστικής ανάπτυξης. Μέσω των παγκόσμιων πλατφορμών υποστήριξης όπως της παγκόσμιας αστικής εκστρατείας (WUC) και εκδηλώσεων, όπως το Παγκόσμιο Αστικό Φόρουμ (WUF), το UN-Habitat δημιουργεί επίσης δεξαμενές σκέψης (think tanks) και δίκτυα που επιτρέπουν στις κυβερνήσεις, τους ειδικούς, τις ομάδες της κοινωνίας των πολιτών, τους πολυμερείς οργανισμούς, τον ιδιωτικό τομέα και όλους τους άλλους αναπτυξιακούς εταίρους να αντιμετωπίσουν από κοινού τις παρούσες και μελλοντικές αστικές δυσλειτουργίες.

 

Πηγή: unhabitat.org

Απόδοση/Επιμέλεια: Τομπέα Ελένη

socialpolicy.gr

Διαβάστε Επίσης  Τα Ανοικτά Προγράμματα Απασχόλησης του ΟΑΕΔ

Be the first to comment on "UN-Habitat | Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για τους Ανθρώπινους Οικισμούς"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!