Διάλεξη του Pierre Rosanvallon: “Τα διακυβεύματα της δημοκρατίας στον 21ο αιώνα”

Κύκλος «Σύγχρονη Σκέψη»

07.11.2017, 19.30 ́| Auditorium Theo Angelopoulos – IFG

 

Τα πολιτικά καθεστώτα μας αποκαλούνται δημοκρατικά επειδή η νομιμότητά τους επικυρώνεται από τις κάλπες. Όμως οι πολίτες δεν αισθάνονται ότι κυβερνώνται δημοκρατικά, αν η δράση των κυβερνώντων δεν υποβάλλεται σε σαφώς προκαθορισμένους κανόνες διαφάνειας, υπευθυνότητας, αξιολόγησης, λογοδοσίας, ανταπόκρισης καθώς και όταν δεν εισακούονται.

Για τον Pierre Rosanvallon το πρόβλημα δεν είναι πλέον η «κρίση της αντιπροσώπευσης», αλλά της κακής διακυβέρνησης, ενώ προτείνει ένα πιο ευρύ προσδιορισμό μιας νόμιμης εξουσίας. Όμως η θεωρία της δημοκρατίας παράβλεπε μέχρι τώρα αυτό το ζήτημα των σχέσεων μεταξύ κυβερνωμένων και κυβερνώντων, επειδή περιοριζόταν μόνο στην ανάλυση της αντιπροσώπευσης και της εκλογικής διαδικασίας, προσδίδοντας επομένως έναν αποσπασματικό χαρακτήρα στη δημοκρατία.

Κάτω από αυτό το πρίσμα, η διάλεξη θα προτείνει τον προσδιορισμό των συνθηκών που θα μπορούσαν να καταστήσουν δυνατή μια συνεχή δημοκρατία.

Συντονιστής: Δημήτρης Α. Σωτηρόπουλος, Αναπληρωτής καθηγητής πολιτικής επιστήμης, Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

Ο Pierre Rosanvallon είναι κάτοχος της έδρας «Νεότερη και σύγχρονη ιστορία του πολιτικού» στο Collège de France από το 2001. Είναι επίσης διευθυντής ερευνών στην École des hautes études en sciences sociales (EHESS), στην έδρα «Ιστορία και φιλοσοφία του πολιτικού», όπου και διδάσκει από το 1983.

Από το 2002 είναι πρόεδρος της « La République des Idées », ενός διεθνούς εργαστηρίου διανόησης.

Τα έργα του Pierre Rosanvallon έχουν μεταφραστεί σε 22 γλώσσες. Το πιο πρόσφατό του δοκίμιο Le Bon Gouvernement (2015), αποτελεί τον τέταρτο τόμο της έρευνάς του με θέμα τη μεταβολή των σύγχρονων δημοκρατιών, μετά τα βιβλία La Société des égaux (2011) (Η κοινωνία των ίσων, εκδόσεις Πόλις), La légitimité démocratique (2008) και La Contre-démocratie (2006).

Είσοδος ελεύθερη, ταυτόχρονη μετάφραση

 

ifa.gr

Be the first to comment on "Διάλεξη του Pierre Rosanvallon: “Τα διακυβεύματα της δημοκρατίας στον 21ο αιώνα”"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!