Ευρωπαϊκή Ημέρα για την Ίση Αμοιβή 2017: το μισθολογικό χάσμα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ε.Ε

Η 3η Νοεμβρίου 2017 έχει οριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως φετινή «Ευρωπαϊκή Ημέρα για την Ίση Αμοιβή». Με δεδομένο ότι ο κοινοτικός μέσος όρος του έμφυλου μισθολογικού χάσματος για παροχή εργασίας ίσης αξίας έχει υπολογιστεί από την Ευρωπαϊκή Στατιστική Αρχή στο 16,3%, αυτό μεταφράζεται στην πικρή διαπίστωση ότι από τη συγκεκριμένη ημερομηνία συμβολικά οι εργαζόμενες γυναίκες παύουν να αμείβονται μέχρι το τέλος του έτους.

Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της Ε.Ε. έτους 2016, το 33% των γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν αποφοιτήσει από την τριτοβάθμια εκπαίδευση σε σχέση με το 29% των ανδρών. Εντούτοις, ο συνολικός ρυθμός απασχόλησης των γυναικών υπολείπεται κατά 11,6 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την απασχόληση των ανδρών.

Με βάση τα ανωτέρω, θεωρείται απολύτως βέβαιο ότι οι γυναίκες θα εξακολουθήσουν να υποεκπροσωπούνται στις θέσεις ευθύνης των επιχειρήσεων στα Κράτη-Μέλη της Ένωσης (μόνο μία γυναίκα επικεφαλής στο Διοικητικό Συμβούλιο των 14 μεγαλύτερων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και μόνο μία στις είκοσι θέσεις Διευθυνόντων/-ουσών Συμβούλων είναι γυναίκα).

Ακολουθούν ορισμένα χρήσιμα και άκρως κατατοπιστικά στοιχεία:

1) η μέση διαφορά των συνολικών αποδοχών μεταξύ των δύο φύλων στην Ε.Ε. είναι 39,6%, ενώ για την Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό είναι 41,4% ( Eurostat, 2015)

2) η διαφορά των συνολικών αποδοχών μεταξύ των δύο φύλων είναι η διαφορά μεταξύ των μέσων ετήσιων αποδοχών μεταξύ γυναικών και ανδρών και λαμβάνει υπόψη τρία είδη μειονεκτημάτων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες:

– χαμηλότερες ωριαίες αποδοχές

– λιγότερες ώρες εργασίας σε έμμισθες θέσεις εργασίας

– χαμηλότερα ποσοστά απασχόλησης (για παράδειγμα διακοπή σταδιοδρομίας για τη φροντίδα παιδιών ή συγγενικών προσώπων)

3) σύμφωνα με την ανακοίνωση της Eurostat έτους 2015, το υψηλότερο ποσοστό μισθολογικής ανισότητας καταγράφεται στην Εσθονία (26,9%) και το χαμηλότερο στις χώρες Ιταλία και Λουξεμβούργο (5,5%)

4) όσον αφορά την Ελλάδα, το ποσοστό μισθολογικού χάσματος μεταξύ γυναικών και ανδρών έχει υπολογιστεί στο 15% με στοιχεία έτους 2010 από την ΕΛΣΤΑΤ

5) οι χώρες Κύπρος, Ουγγαρία και Σουηδία χρεώνονται με ποσοστό μισθολογικού χάσματος της τάξης του 14%.

 

Πηγή: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων

 

Διαβάστε Επίσης  Ένταξη των Ρομά: η ΕΕ να αναλάβει δράση κατά του κοινωνικού αποκλεισμού και της αθιγγανοφοβίας

Be the first to comment on "Ευρωπαϊκή Ημέρα για την Ίση Αμοιβή 2017: το μισθολογικό χάσμα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ε.Ε"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!