Η Επιτροπή επιδιώκει να προωθήσει την κοινωνική προστασία για όλους – διαβούλευση με κοινωνικούς εταίρους

Η Επιτροπή εγκαινίασε τον δεύτερο γύρο συζητήσεων με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και τις οργανώσεις εργοδοτών σε επίπεδο ΕΕ σχετικά με τον τρόπο στήριξης της πρόσβασης στην κοινωνική προστασία για όλους τους μισθωτούς και αυτοαπασχολούμενους.

Πρόκειται για ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς την υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, λίγες μόνο ημέρες μετά τη σχετική διακήρυξη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή κατά την κοινωνική σύνοδο κορυφής στο Γκέτεμποργκ.

Ο κ. Valdis Dombrovskis, αντιπρόεδρος της Επιτροπής αρμόδιος για το ευρώ και τον κοινωνικό διάλογο, έκανε την εξής δήλωση: «Ο νέος κόσμος της εργασίας δημιουργεί νέες ευκαιρίες. Οι πολίτες θα πρέπει να είναι σε θέση να τις αξιοποιούν και να αισθάνονται προστατευμένοι, ανεξάρτητα από το αντικείμενο της εργασίας τους. Αυτή είναι η λογική που διαπνέει τον πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι τα συστήματα κοινωνικής προστασίας μας είναι βιώσιμα, επαρκή και δίκαια. Είμαστε τώρα σε διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους όλοι θα μπορούν να συμβάλλουν σ’ αυτά και να απολαύουν δικαιωμάτων.»

Η κ. Marianne Thyssen, επίτροπος αρμόδια για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις, τις δεξιότητες και την εργασιακή κινητικότητα, πρόσθεσε τα εξής: «Η παρούσα Επιτροπή υλοποιεί με σταθερότητα τους στόχους για την ενίσχυση του κοινωνικού χαρακτήρα της Ευρώπης. Σήμερα πραγματοποιούμε πρόοδο σε μία ακόμη συγκεκριμένη πρωτοβουλία στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. Στον νέο εργασιακό κόσμο όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν πρόσβαση στην κοινωνική προστασία, είτε αυτοί είναι μισθωτοί με τυπικές συμβάσεις ή με νέους τύπους συμβάσεων είτε αυτοαπασχολούμενοι. Θέλω να εξασφαλίσω ότι όλοι οι εργαζόμενοι καλύπτονται από συστήματα κοινωνικής προστασίας, με βάση τις συνεισφορές τους. Αυτό είναι σημαντικό για να διασφαλίσουμε ότι τα συστήματα κοινωνικής προστασίας μας είναι επαρκή, βιώσιμα και δίκαια προς όλες τις γενιές.»

Το 2016 σχεδόν το 40 % των απασχολουμένων στην ΕΕ ήταν σε άτυπες μορφές απασχόλησης ή σε αυτοαπασχόληση· σύμφωνα με εκτιμήσεις [1], οι μισοί απ’ αυτούς κινδυνεύουν να μην έχουν επαρκή πρόσβαση στην κοινωνική προστασία και σε συναφείς υπηρεσίες απασχόλησης. Στη σημερινή μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας, αναδύονται νέες μορφές εργασίας και οι εργαζόμενοι αλλάζουν όλο και συχνότερα θέσεις εργασίας και καθεστώτα απασχόλησης. Το μερίδιο της άτυπης απασχόλησης και της αυτοαπασχόλησης αυξάνεται στην αγορά εργασίας, ιδίως μεταξύ των νέων.

Σύμφωνα με τις σχετικές αρχές του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, η Επιτροπή έχει στόχο να στηρίξει την πρόσβαση στην κοινωνική προστασία με βάση τις εισφορές για όλα τα άτομα. Λόγω του καθεστώτος απασχόλησής τους, άτομα σε άτυπες μορφές απασχόλησης ή σε αυτοαπασχόληση έχουν ανεπαρκή πρόσβαση και είναι, ως εκ τούτου, εκτεθειμένα σε μεγαλύτερη οικονομική αβεβαιότητα και μειωμένη προστασία κατά των κοινωνικών κινδύνων. Η αντιμετώπιση της πρόκλησης αυτής υλοποιεί τον στόχο του πυλώνα για τη θωράκιση των κοινωνικών μοντέλων μας για το μέλλον και την εξασφάλιση δικαιοσύνης μεταξύ των γενεών, αξιοποιώντας στο έπακρο τον μελλοντικό κόσμο της εργασίας.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, και σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τη δέσμευση της Επιτροπής για τη διεξαγωγή κοινωνικού διαλόγου, η Επιτροπή ζητεί τη γνώμη των κοινωνικών εταίρων, εγκαινιάζοντας το δεύτερο στάδιο της διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους. Οι κοινωνικοί εταίροι έχουν πλέον στη διάθεσή τους 7 εβδομάδες για να ενημερώσουν την Επιτροπή αν είναι πρόθυμοι να διαπραγματευτούν. Παράλληλα, είναι ανοικτή και μια ευρύτερη δημόσια διαβούλευση, με σκοπό να συγκεντρωθούν οι απόψεις όλων των συναφών ενδιαφερόμενων μερών, όπως οι δημόσιες αρχές, οι εταιρείες, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι εργαζόμενοι σε πλατφόρμες και η κοινωνία των πολιτών.

Με βάση τα συμπεράσματα αυτών των διαβουλεύσεων, η Επιτροπή προτίθεται να υποβάλει πρόταση κατά το πρώτο εξάμηνο του επόμενου έτους.

—–

[1] Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής: «Αναλυτικό έγγραφο» που συνοδεύει το έγγραφο της διαβούλευσης: «Δεύτερο στάδιο της διαβούλευσης των κοινωνικών εταίρων βάσει του άρθρου 154 της ΣΛΕΕ σχετικά με πιθανή ανάληψη δράσης για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της πρόσβασης στην κοινωνική προστασία για εργαζομένους με κάθε μορφή απασχόλησης, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων».

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Διαβάστε Επίσης  Ξεκινά νέος κύκλος εκπαίδευσης υποψήφιων γονέων | Εκπαιδευτικά Εγχειρίδια για υποψήφιους θετούς και ανάδοχους γονείς

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!