Οι γυναίκες αμείβονται κατά μέσο όρο 16% λιγότερο απ΄ ότι οι άνδρες

Στην Ε.Ε το 2015, οι αποδοχές των γυναικών ήταν κατά 16,3% χαμηλότερες απ’ ότι των ανδρών, συγκρίνοντας τον μέσο όρο των ακαθάριστων ωριαίων αποδοχών τους. Κατά μέσο όρο, οι γυναίκες αμείβονταν λιγότερο από τους άνδρες σε όλα τα κράτη μέλη, αλλά αυτό το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων ποικίλει.

Οι μεγαλύτερες διαφορές παρατηρήθηκαν στην Εσθονία (26,9%), την Τσεχία (22,5%), τη Γερμανία (22,0%), την Αυστρία (21,7%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (20,8%). Από την άλλη πλευρά, οι μικρότερες διαφορές στις αποδοχές μεταξύ γυναικών και ανδρών παρατηρήθηκαν στο Λουξεμβούργο και την Ιταλία (5,5%), τη Ρουμανία (5,8%), το Βέλγιο (6,5%) και την Πολωνία (7,7%).

 

 

Ως δείκτης χωρίς διόρθωση, το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων δίνει μια συνολική εικόνα των ανισοτήτων μεταξύ των φύλων όσον αφορά στις ωριαίες αποδοχές. Μέρος της διαφοράς αυτής μπορεί να εξηγηθεί από τα προσωπικά χαρακτηριστικά των εργαζόμενων ανδρών και γυναικών (π.χ. εμπειρία και εκπαίδευση) και από τον διαχωρισμό των φύλων στους διάφορους τομείς της οικονομίας και στα επαγγέλματα (π.χ. υπάρχουν περισσότεροι άνδρες από γυναίκες σε ορισμένους τομείς/επαγγέλματα με, κατά μέσο όρο, υψηλότερες αποδοχές συγκριτικά με άλλους τομείς/επαγγέλματα).

Κατά συνέπεια, το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων συνδέεται με μια σειρά πολιτιστικών, νομικών, κοινωνικών και οικονομικών παραγόντων που ξεπερνούν κατά πολύ το απλό ζήτημα της ίσης αμοιβής για ίση εργασία.

Οι μεγαλύτερες διαφορές στις ωριαίες αποδοχές παρατηρούνται στα ανώτερα διευθυντικά στελέχη

Συγκρίνοντας τις ωριαίες αποδοχές στα διάφορα επαγγέλματα, κατά μέσο όρο στην ΕΕ το 2014, και στις εννέα γενικές κατηγορίες επαγγελμάτων οι γυναίκες αμείβονταν λιγότερο από τους άνδρες. Αυτό το μοτίβο παρατηρείται σε όλα τα κράτη μέλη, με ελάχιστες εξαιρέσεις. Η κατηγορία επαγγελμάτων με τις μεγαλύτερες διαφορές στις ωριαίες αποδοχές (23% χαμηλότερες αποδοχές για τις γυναίκες απ΄ότι για τους άνδρες) ήταν τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη. Οι μικρότερες διαφορές σημειώθηκαν στους υπαλλήλους γραφείου (υπάλληλοι γραφείου γενικών καθηκόντων, γραμματείς κλπ.) και στους απασχολούμενους στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές (και στις δύο κατηγορίες κατά 8% χαμηλότερες), δύο από τις κατηγορίες επαγγελμάτων με τις χαμηλότερες αποδοχές.

 

 

Πηγή: Eurostat – Η ζωή των γυναικών και των ανδρών στην Ευρώπη | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ – έκδοση 2017

Διαβάστε Επίσης  Νέο Ευρωπαϊκό Βαρόμετρο Αγοράς Εργασίας

Be the first to comment on "Οι γυναίκες αμείβονται κατά μέσο όρο 16% λιγότερο απ΄ ότι οι άνδρες"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!