Ανταποδοτικές Υποτροφίες 2018 για Προπτυχιακούς/-ές και Μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες στο ΑΠΘ

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, προκηρύσσει την χορήγηση Ανταποδοτικών Υποτροφιών σε προπτυχιακούς/-ές και μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες των Σχολών και των Τμημάτων του ΑΠΘ για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Οι υπότροφοι υποχρεούνται να συμμετέχουν με φυσική παρουσία σε εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες , που πραγματοποιούνται σε χώρους εκπαίδευσης, καλύπτοντας ειδικές ανάγκες της Σχολής ή του Τμήματος φοίτησής τους, καθώς και σε μονάδες εκπαίδευσης ή έρευνας (πχ. εργαστήρια, κλινικές και βιβλιοθήκες), αλλά όχι σε πρόσωπα. Συνολικά καλύπτεται χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών (Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Οκτώβριος και Νοέμβριος 2018), ενώ η αντιμισθία ανέρχεται στο ποσό των οκτώ (8) ευρώ ανά ώρα (συμπεριλαμβανομένου και του φόρου κράτησης), με δεκαπέντε (15) ώρες παρουσίας μηνιαίως για τους προπτυχιακούς/-ές και τριάντα (30) ώρες μηνιαίως για τους μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες.

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες καταθέτουν την αίτηση υποψηφιότητας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στις Γραμματείες των Σχολών και των Τμημάτων τους και σε προθεσμίες που ορίζονται από αυτές.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα Ανταποδοτικών Υποτροφιών έχουν όλοι οι φοιτητές/-τριες που πληρούν τις προϋποθέσεις και κριτήρια της παραγράφου 2. Κάθε φοιτητής έχει δικαίωμα να συμμετάσχει ως ανταποδοτικός υπότροφος μόνο μία φορά στον ά κύκλο σπουδών και μία φορ ά στον β ́ κύκλο σπουδών. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι προπτυχιακοί/-ές φοιτητές/-τριες που έχουν υπερβεί τον επίσημο χρόνο φοίτησης που ορίζει το Πρόγραμμα Σπουδών της Σχολής/του Τμήματός τους για τη λήψη του πτυχίου τους.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Σπουδών (τηλέφωνο 2310 997168 κ. Ε. Θεοδοσιάδου).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

 

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!