Πιλοτικό πρόγραμμα για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας

Το πιλοτικό πρόγραμμα στοχευμένων ελέγχων αποτέλεσε δράση του τριετούς οδικού χάρτη (2017-2019) για την εφαρμογή μιας ολιστικής ολοκληρωμένης στρατηγικής προσέγγισης προς την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας στην Ελλάδα, ο οποίος επικυρώθηκε, με την παρουσία της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, σε τριμερές επίπεδο στις 26-10-2016 ανάμεσα στην Ελληνική Κυβέρνηση, και τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους. Η δράση αποτέλεσε οδηγό καλής πρακτικής για αποτελεσματικές επιθεωρήσεις και τα αποτελέσματά της θα εφαρμοστούν στην πράξη με στόχο την αντιμετώπιση του φαινομένου της αδήλωτης εργασίας στην Ελλάδα.

Πιλοτικό Πρόγραμμα Για Την Καταπολέμηση της Αδήλωτης Εργασίας

Υποστήριξη της μετάβασης από την άτυπη στην τυπική οικονομία και τη μείωση της αδήλωτης εργασίας στην Ελλάδα: Αναγνώριση των αιτίων και διασφάλιση της αποτελεσματικής συμμόρφωσης.

Υπόβαθρο και ανάλυση της κατάστασης

Στην Ελλάδα, η αδήλωτη εργασία παραμένει ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της οικονομίας, παρά τα μέτρα που έχουν ληφθεί τα τελευταία χρόνια για την αντιμετώπιση του ζητήματος. Το μέγεθος της άτυπης οικονομίας εκτιμάται ότι ισοδυναμεί με το 25%, περίπου, του ελληνικού  ΑΕΠ (Schneider, 2013). Η αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας είναι μια σύνθετη και δύσκολη πρόκληση, ειδικά όταν μια χώρα αντιμετωπίζει μια δύσκολη κοινωνικοοικονομική κατάσταση που χαρακτηρίζεται από υψηλά ποσοστά ανεργίας, ένα φτωχό επιχειρηματικό περιβάλλον και την έλλειψη δημοσιονομικού χώρου. Στο πλαίσιο αυτό, η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας, σε στενή συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση και τους κοινωνικούς εταίρους, έχει διαμορφώσει το έργο που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στόχοι του τρέχοντος προγράμματος

Στο πλαίσιο αυτό, το τρέχον πρόγραμμα προτείνει να υπάρξει επικέντρωση στη βελτίωση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα μέσα από από έξι βασικές πρωτοβουλίες:

  • ​Τον εντοπισμό των συγκεκριμένων αιτιών-οδηγών που οδηγούν στην άτυπη οικονομία στη χώρα, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης του κανονιστικού πλαισίου με σκοπό την υποστήριξη της επίσημης και τυπικής οικονομίας.
  • ​Τον εξοπλισμό της Επιθεώρησης Εργασίας και άλλων συναφών Αρχών με σύγχρονες στρατηγικές, μεθόδους και εργαλεία για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης,  με βάση την εμπειρία της ΕΕ.
  • ​Την αξιολόγηση της διαλειτουργικότητας των συστημάτων πληροφορικής που λειτουργούν από διάφορους φορείς οι οποίοι εμπλέκονται στην εφαρμογή της εργασίας και στη νομοθεσία της κοινωνικής ασφάλισης.
  • Δημιουργία μέσω του κοινωνικού διαλόγου, ενός Οδικού Χάρτη για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας στην Ελλάδα.
  • Εφαρμογή ενός πιλοτικού προγράμματος για την υλοποίηση ορισμένων μέτρων από τον Οδικό Χάρτη.
  • Δημιουργία μίας ενημερωτικής καμπάνιας ως προς τους κοινωνικοοικονομικούς κινδύνους που σχετίζονται με την αδήλωτη εργασία.

adilotiergasia.org

 

Διαβάστε Επίσης  Ώθηση στην κοινωνική οικονομία της αγοράς στην ΕΕ: επαρκείς κατώτατοι μισθοί για τους εργαζομένους σε όλα τα κράτη μέλη

Be the first to comment on "Πιλοτικό πρόγραμμα για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!