Ποικίλες προσεγγίσεις για την υποστήριξη των άπορων στην Ευρώπη – Μελέτες περιπτώσεων | Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους άπορους 2017

Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους άπορους (FEAD)  δημοσίευσε έναν κατάλογο μελετών περίπτωσης που παρέχει μια εικόνα των έργων και των πρωτοβουλιών που χρηματοδοτήθηκαν σε όλη την ΕΕ το 2017. 

Ο κατάλογος, που περιλαμβάνει πρόλογο της Marianne Thyssen -επίτροπος αρμόδια για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις, τις δεξιότητες και την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού- υπογραμμίζει τις εμπειρίες τόσο των διαχειριστικών αρχών όσο και των οργανώσεων εταίρων για τη συνεργασία τους με το FEAD, καθώς και τρόπους με τους οποίους το Ταμείο μπορεί να ενισχύσει τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Catalogue – FEAD case studies 2017

 

Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους άπορους (FEAD) προσφέρει βοήθεια σε ορισμένα από τα πιο ευάλωτα άτομα στην ΕΕ. Η βοήθεια μπορεί να λάβει τη μορφή τροφίμων, ρουχισμού και άλλων βασικών αγαθών, συνοδευόμενη από συμβουλές, συμβουλευτική ή άλλη βοήθεια για την κοινωνική επανένταξη.

 

ec.europa.eu

 

Διαβάστε Επίσης  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά τη γνώμη των πολιτών σχετικά με τη νέα Στρατηγική για τα Δικαιώματα των Παιδιών

Be the first to comment on "Ποικίλες προσεγγίσεις για την υποστήριξη των άπορων στην Ευρώπη – Μελέτες περιπτώσεων | Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους άπορους 2017"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!