6ο Τακτικό Συνέδριo Ελληνικής Κοινωνιολογικής Εταιρείας | Η κοινωνιολογία και ο δημόσιος ρόλος της στην εποχή της μεταμόρφωσης του κόσμου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

Η Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρεία (ΕΚΕ) διοργανώνει το 6ο Τακτικό Συνέδριό της στην Αθήνα την περίοδο 28 – 31 Μαρτίου 2018 στην Αθήνα στους χώρους του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου με βασικό θέμα:

«Η κοινωνιολογία και ο δημόσιος ρόλος της στην εποχή της μεταμόρφωσης του κόσμου»

Η κοινωνιολογία ως κοινωνική επιστήμη που διδάσκεται σε πανεπιστημιακό επίπεδο έχει παρουσία πλέον των τριών δεκαετιών στην Ελλάδα, ενώ τα πρώτα τμήματα κοινωνιολογίας άρχισαν να ιδρύονται σε διάφορες αναπτυγμένες χώρες από τα τέλη του 19ου αιώνα. Η σημαντική αυτή καθυστέρηση στην ακαδημαϊκή παρουσία της κοινωνιολογίας στην Ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση οφείλεται σε μια σειρά από λόγους, αλλά παράλληλα υποδηλώνει τις διαφορετικές συνθήκες υπό τις οποίες η επιστήμη αυτή καλείται να ανταποκριθεί στις τρέχουσες προκλήσεις.

Στην πλειοψηφία τους οι κοινωνιολόγοι έχουν ως στόχο τους να περιγράψουν, να εξηγήσουν ή/ και να ερμηνεύσουν τα κοινωνικά φαινόμενα που μελετούν, ενώ σπανιότερα είναι σε θέση να συμβουλεύσουν ή να προτείνουν λύσεις που προκύπτουν από τις μελέτες και τις έρευνές τους. Συχνά τόσο οι κοινωνιολόγοι όσο και άλλοι κοινωνικοί επιστήμονες προσκαλούνται, ως διανοούμενοι, να καταθέσουν τις απόψεις και τον προβληματισμό τους σχετικά με ζητήματα της εξειδίκευσής τους αλλά και ευρύτερα, ανάλογα με τον παλμό του δημόσιου λόγου.

Και στο παρελθόν υπήρχαν αρκετοί που αναφέρονταν στην δημόσια παρέμβαση των κοινωνιολόγων και των άλλων κοινωνικών επιστημόνων, μεταξύ των οποίων κάποιοι εμφάνιζαν ροπή προς την «ουδετερότητα» και άλλοι προς την «στράτευση», ανάλογα με τις θεωρητικές ή/και πολιτικές καταβολές τους. Ωστόσο από το 2004 έχει ξεκινήσει μια μεγάλη συζήτηση για την δημόσια κοινωνιολογία (public sociology) οποίος ώθησε στην επανεκκίνηση του σχετικού προβληματισμού για τον δημόσιο ρόλο της κοινωνιολογίας και των κοινωνιολόγων στις νέες και διαρκώς μεταβαλλόμενες παγκοσμιοποιημένες συνθήκες, παράλληλα με τις επαναλαμβανόμενες συζητήσεις για την ουσιαστική συνεισφορά και την ‘χρησιμότητα’ των κοινωνικών επιστημών στις σύγχρονες αναπτυγμένες κοινωνίες.

Εντός του εθνικού πλαισίου όπου η κοινωνική έρευνα αλλά και ευρύτερα οι έρευνες των κοινωνικών επιστημόνων θεωρούνται στην καλύτερη περίπτωση ‘πολυτέλεια’, η πρόσφατη, επιτυχημένη διοργάνωση του 13ου Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Κοινωνιολογικής Εταιρείας (European Sociological Association) με τίτλο: «(Un)Making Europe: Capitalism, Solidarities, Subjectivities» από την Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρεία το καλοκαίρι του 2017 στην Αθήνα πρόσφερε ποικίλες ευκαιρίες για ανάδειξη της σημασίας και του ρόλου της ακαδημαϊκής κοινότητας των κοινωνικών επιστημόνων στην Ευρώπη.

Ειδικότερα, το εν λόγω διεθνές συνέδριο έδωσε την ευκαιρία στους Ευρωπαίους συναδέλφους να προβληματιστούν σχετικά με την ελληνική κοινωνική πραγματικότητα της κρίσης και την ίδια στιγμή να προβάλλουν τις δικές τους ερμηνείες και τα δικά τους εργαλεία κοινωνικής έρευνας. Ταυτόχρονα το συνέδριο αυτό ήταν μια ευκαιρία για τους Έλληνες κοινωνικούς επιστήμονες να βρεθούν στο επίκεντρο της προσοχής των ομότεχνών τους, καθώς επίσης να αποκτήσουν μια καλύτερη αίσθηση της επιστημονικής τους ταυτότητας εντός μιας διευρυμένης, Ευρωπαϊκής ακαδημαϊκής κοινότητας.

Στόχος του παρόντος Συνεδρίου είναι να αναδείξει τον σύγχρονο προβληματισμό και τις διαφορετικές προκλήσεις που συνδέονται με τον ρόλο των κοινωνιολόγων και των κοινωνικών επιστημόνων στην παρούσα εποχή της ‘μεταμόρφωσης του κόσμου’ όπου σημειώνεται μια ανατροπή τόσο του πλαισίου κατανόησης όσο και των πρακτικών και δράσεων των ατόμων. Η ανάδειξη του σχετικού προβληματισμού βαίνει παράλληλα με την προώθηση του διαλόγου μεταξύ των κοινωνικών επιστημόνων και την ενθάρρυνση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των παλιότερων/ έμπειρων και των νεότερων ερευνητών. Οι διαφορετικές, σχετικά διακριτές, διαστάσεις της κοινωνιολογίας –ακαδημαϊκή, πολιτική (policy), κριτική και δημόσια– χρειάζεται να ενδυναμωθούν και να αποτελέσουν επιμέρους πεδία διαπραγμάτευσης για τους κοινωνικούς επιστήμονες διαφορετικών ειδικοτήτων. Σε αυτό το πλαίσιο, έχει ιδιαίτερα σημασία ο εντοπισμός των πεδίων ενδιαφέροντος και παρέμβασης για τους κοινωνιολόγους.

 

Καταλήγουμε σε ενδεικτικές θεματικές περιοχές, θεωρητικές προσεγγίσεις και ερευνητικές μεθοδολογίες τις οποίες υιοθετούν, επεξεργάζονται και αξιοποιούν οι κοινωνιολόγοι και οι άλλοι κοινωνικοί επιστήμονες.

 

Ενδεικτικές θεματικές:
• Κοινωνική θεωρία, κοινωνικοί σχηματισμοί και κοινωνική αλλαγή
• Κοινωνική στρωμάτωση, κοινωνικές τάξεις και κοινωνικές ανισότητες
• Απασχόληση, ανεργία και επισφάλεια
• Οικογένεια, συγγένεια και κοινωνικοί δεσμοί
• Εκπαίδευση, κοινωνική αναπαραγωγή και ανισότητες
• Κοινωνικός αποκλεισμός, φτώχεια και περιθωριοποίηση
• Μετανάστευση, πρόσφυγες και ξενοφοβία
• Εθνοτικές συγκρούσεις, εθνοτικοί διαχωρισμοί και ρατσισμός
• Φύλο, σεξουαλικότητα και σχέσεις μεταξύ των δύο φύλων
• Κοινωνικό φύλο, φεμινισμός και κοινωνικοί διαχωρισμοί
• Ποσοτική/ ποιοτική μέθοδος έρευνας, μεικτές μέθοδοι και διαχείριση των big data
• Μέσα μαζικής ενημέρωσης, επικοινωνία και διαδίκτυο
• Πολιτισμός, πολιτισμικές πρακτικές και κοινά αγαθά
• Αστικός χώρος, ύπαιθρος και περιβάλλον
• Κατανάλωση, καταναλωτικές πρακτικές και τρόποι ζωής
• Έγκλημα, παραβατικότητα και ανομία
• Κοινωνική συνοχή, αλληλεγγύη και κοινωνικότητα
• Κοινωνικές πολιτικές και κοινωνική ένταξη

 

Το συνέδριο είναι ανοικτό σε κάθε ενδιαφερόμενο κοινωνιολόγο ή οποιονδήποτε άλλο κοινωνικό επιστήμονα που επιθυμεί να συμμετάσχει με επιστημονική ανακοίνωση στις παραπάνω θεματικές ή/ και σε οποιονδήποτε τομέα κοινωνιολογικού ενδιαφέροντος. Το θέμα του συνεδρίου αποτελεί το έναυσμα προκειμένου να παρουσιαστεί, να συζητηθεί και να αξιολογηθεί η συνεισφορά των κοινωνικών επιστημόνων, ακαδημαϊκών, ερευνητών και νέων επιστημόνων στην κοινωνική σκέψη και την κοινωνική έρευνα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ειδικότερος στόχος μας είναι να ενθαρρυνθούν οι νέοι επιστήμονες να παρουσιάσουν την δουλειά τους και να ενδυναμωθεί ο διάλογος μεταξύ παλαιότερων και νεότερων επιστημόνων. Οι εισηγήσεις θα γίνουν στην ελληνική γλώσσα.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου προβλέπονται: Κεντρικές Ομιλίες, Στρογγυλές Τράπεζες σε κεντρικά ζητήματα , καθώς επίσης Θεματικές και Ειδικές Συνεδρίες με Προφορικές Εισηγήσεις διάρκειας 15 λεπτών. Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να αποστείλουν τις προτάσεις τους συμπληρώνοντας τη συνημμένη Αίτηση Συμμετοχής στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Συνεδρίου: eke.socioconf2018@gmail.com

Στην περίπτωση προτάσεων για την διοργάνωση Ειδικών Συνεδριών, η αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να περιλαμβάνει τον τίτλο της συνεδρίας, μια μικρή περίληψη ως 100 λέξεις και επισυναπτόμενα τα δελτία συμμετοχής των εισηγητών/ εισηγητριών με μια περίληψη ως 250 λέξεις για κάθε κείμενο. Για προτάσεις διοργάνωσης ειδικών συνεδριών απαιτούνται 4 ως 5 εισηγήσεις.

 

Προθεσμία υποβολής: 26 Φεβρουαρίου 2018.
Απάντηση για την αποδοχή της πρότασης σας: 2 Μαρτίου 2018.

 

Επισημαίνεται ότι οι εγκεκριμένες εισηγήσεις θα ενταχθούν στο πρόγραμμα του συνεδρίου εφόσον καταβληθεί έγκαιρα το ποσό της συμμετοχής ενός τουλάχιστον εκ των εισηγητών.

Κάθε πρόσωπο μπορεί να συμμετέχει σε όχι περισσότερες από δύο εισηγήσεις, αλλά μπορεί να παρουσιάσει μόνο μια εισήγηση.

Σας ενημερώνουμε ότι προβλέπεται η ηλεκτρονική δημοσίευση των εισηγήσεων μετά από κρίση, ενώ θα διερευνηθεί η δυνατότητα δημοσίευσης ειδικού τόμου με επιλεγμένες εισηγήσεις σχετικές με το θέμα του συνεδρίου.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Πρόεδρος

Καθηγητής Απόστολος Γ. Παπαδόπουλος

 

Γενική Γραμματέας

Δρ Λάουρα Μαράτου-Αλιπράντη

 

Πληροφορίες-Γραμματεία Συνεδρίου: eke.socioconf2018@gmail.com

Συμμετοχή εισηγητών (μελών ΔΕΠ, ερευνητών, διδακτόρων) στο Συνέδριο: 30 ευρώ

Συμμετοχή φοιτητών (μεταπτυχιακών, υπ. διδακτόρων) στο Συνέδριο: 15 ευρώ

Εγγραφή στην ΕΚΕ και συμμετοχή εισηγητών στο συνέδριο: 40 ευρώ

Εγγραφή στην ΕΚΕ και συμμετοχή φοιτητών στο συνέδριο: 25 ευρώ

Παρακολούθηση του συνεδρίου (με λήψη του φακέλου των συνέδρων): 5 ευρώ

Θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής σε όσους/ όσες εγγραφούν για παρακολούθηση του συνεδρίου.

 

Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρεία 6ο Τακτικό Συνέδριο – Δελτίο Συμμετοχής

Διαβάστε Επίσης  Αντανακλάσεις της Αναπηρίας Στο Αφήγημα της Πανδημίας

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!