Επιμορφωτικό Πρόγραμμα για Κοινωνικούς Λειτουργούς / Β’ Τετράμηνο 2018

Επιμορφωτικό πρόγραμμα  για Κοινωνικούς Λειτουργούς

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (2ο τετράμηνο 2018)

Σχεδιασμός και Υλοποίηση: Νικόλαος Παππάς

 

To Κέντρο Δια Βίου Μάθησης «ΕΔΡΑ» έπειτα από την επιτυχημένη πορεία του επιμορφωτικού προγράμματος Κοινωνικών Λειτουργών που διοργανώνει επί σειρά ετών, ανακοινώνει την έναρξη του επόμενου κύκλουΤο εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε τελειόφοιτους & επαγγελματίες Κοινωνικούς Λειτουργούς εργαζόμενους ή άνεργους.

 

Συγκεκριμένα:

 • Σε νέους επαγγελματίες Κοινωνικούς Λειτουργούς καθώς και σε φοιτητές Κοινωνικής Εργασίας που πραγματοποιούν την εργαστηριακή ή την πρακτική άσκηση στο επάγγελμα οι οποίοι επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους στο πεδίο ή επιθυμούν υποστηρικτική εποπτεία ως αποτέλεσμα της δυναμικής της Ομάδας.
 • Τα σεμινάρια είναι ανοιχτά και σε άλλους κοινωνικούς επιστήμονες που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν περαιτέρω τις γνώσεις τους ή τυγχάνει να απασχολούνται εθελοντικά ή είναι εργαζόμενοι σε Φορείς που δραστηριοποιούνται σε ζητήματα ευρύτερης Κοινωνικής Πολιτικής στην Κοινότητα (Σύλλογοι, ΜΚΟ, εθελοντικές οργανώσεις, κ.ά.).

 

Σκοπός των συναντήσεων είναι η ενεργητική, διαρκής ενθάρρυνση και  συμβουλευτική  υποστήριξη των επαγγελματιών στο χώρο εργασίας ή πρακτικής άσκησης. Στόχος μας είναι η βελτίωση των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων, η απόκτηση νέων γνώσεων, η αποτελεσματικότερη συνεργασία με τους συναδέλφους στο χώρο εργασίας και η απόκτηση δεξιοτήτων μέσω συνεργασίας με επαγγελματίες άλλων ειδικοτήτων στα πλαίσια δημιουργίας διεπιστημονικών ομάδων.  

 

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει θεωρητική και βιωματική εκπαίδευση (παρουσίαση και ανάλυση περίπτωσης, συζήτηση, παιχνίδι ρόλων κ.ά.) ανάλογα με το επίπεδο εμπειρίας της ομάδας.

Επίσης, παρέχεται ομαδική εποπτεία σε κάθε συνάντηση, υποστήριξη και ανατροφοδότηση από την ομάδα.

Οι δύο τελευταίες συνεδρίες έχουν ως αντικείμενο την εισαγωγή  στα κίνητρα και την επαγγελματική ικανοποίηση και το φαινόμενο της εργασιακής εξουθένωσης (Burn Out).

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα υλοποιείται με βάση τις αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων και στόχο έχει την ενδυνάμωση των νέων επαγγελματιών οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε πλαίσια που έχουν αυξημένες απαιτήσεις και επιθυμούν να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους στο επάγγελμα.  

Τα σεμινάρια θα πραγματοποιούνται  σε εβδομαδιαίες συναντήσεις και θα είναι διάρκειας (2) δύο ωρών, καθ’ όλη τη διάρκεια του εκπαιδευτικού κύκλου.

Οι συναντήσεις της ομάδας θα πραγματοποιούνται στο Κε.δι.Βι.Μ.-1 «ΕΔΡΑ» σε αίθουσα με δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, projector για την θεωρητική εκπαίδευση καθώς και υποστήριξη μέσα από την ανάλογη βιβλιογραφία, σημειώσεις, εκπαιδευτικό υλικό κλπ.

 

Προσδοκώμενα αποτελέσματα:

Στο τέλος του Προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να:

 • αντιλαμβάνονται την σχέση τους με το πλαίσιο πρακτικής ή τον χώρο εργασίας,
 • εμπλέκονται ενεργητικά στις δράσεις, τα προγράμματα και τα δίκτυα των Φορέων εργασίας,
 • αναπτύξουν νέες στάσεις σε ότι αφορά το επιστημονικό προφίλ και την δεοντολογία (αξίες, όρια, λειτουργία, συμπεριφορά),
 • αναπτύξουν δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας (σύνταξη κοινωνικού ιστορικού, συλλογή στοιχείων, λήψη συνέντευξης, κ.ά.),
 • να συνεργάζονται σε ομάδες και να εκπονούν εργασίες,
 • να μπορούν να παρουσιάσουν με επάρκεια μια εργασία με ηλεκτρονικά μέσα,
 • να χειριστούν αποτελεσματικά πόρους και πηγές στο διαδίκτυο.

 

Το κόστος συμμετοχής για το 4μηνο πρόγραμμα επιμόρφωσης, ανέρχεται στα 250 ευρώ.

Μετά τη λήξη του προγράμματος θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.

 

Δυο λόγια για τον Υπεύθυνο Εκπαίδευσης

Ο Νικόλαος Παππάς είναι Κοινωνικός Λειτουργός, μέλος του Σ.Κ.Λ.Ε., απόφοιτος ΑΤΕΙ Αθήνας με πολυετή συνεχής εργασιακή εμπειρία στο επάγγελμα και πολυετή εμπειρία στην εποπτεία και καθοδήγηση σπουδαστών σε πιστοποιημένα πλαίσια πρακτικής άσκησης Κοινωνικών Λειτουργών.

Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου στην Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΑΠ- Τμήμα Ανθρωπιστικών Σπουδών) με εμπειρία σε προγράμματα ΣΥ.Υ., μέλος της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ε.Ε.Ε.Ε).

Είναι πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π)

Από το 2009 συνεργάζεται με την Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ» στα Ψυχοπαιδαγωγικά Κέντρα του Φορέα ως εξωτερικός συνεργάτης και επόπτης των Κοινωνικών Λειτουργών των δομών του φορέα.

 

Πληροφορίες:

Τόπος : Οι συναντήσεις των ομάδων θα πραγματοποιούνται στο Περιστέρι Αττικής,  Αισχύλου  5, Αθήνα.

Εγγραφές : Οι εγγραφές άρχισαν και θα διαρκέσουν έως 9 Μαρτίου 2018

[[ Ημερομηνία έναρξης :  Δευτέρα 05 Μαρτίου 2018 ]]

Διάρκεια: Μάρτιος-Απρίλιος-Μαιος-Ιούνιος 2018 (2ωρες μηνιαίες εκπαιδεύσεις /σύνολο: 32 διδακτικές ώρες ).

Συντονίστρια Ομάδων: Μανιώτη Αγγελική

Τηλ.: 210 5913826

Email: educenter.edra@gmail.com

 

Υπεύθυνος  εκπαίδευσης:

Παππάς Νικόλαος

Κοινωνικός Λειτουργός- Εκπαιδευτής Ενηλίκων

Email: nikolaospappas7@gmail.com

 

Πρόγραμμα  Σεμιναρίου

Ημέρα: ΔΕΥΤΕΡΑ

Ώρα:17:00-19:00 μμ.

Διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες

Συνολική διάρκεια: 32 ώρες (Παππάς Νικόλαος, 28 ώρες και Οικονόμου Αλέξανδρος, 4 ώρες)

 

Μάρτιος 2018

05/3/2018

 • Έναρξη ομάδας/εναρκτήρια συνάντηση
 • Συμβόλαιο με την ομάδα
 • Παρουσίαση σεμιναρίου

 

12/3/2018

Ο ρόλος του ΚΛ και οι νέοι τρόποι μάθησης

 • Οι ρόλοι του κοινωνικού λειτουργού και η εμπειρική μάθηση στα πλαίσια εργασίας.
 • Ο τρόπος να μαθαίνουμε «πώς να μαθαίνουμε» και η αξιοποίησή του στα πλαίσια εργασίας

 

19/3/2018

Η Ομάδα στα πλαίσια εργασίας

 • Η Ομάδα
 • Στάδια εξέλιξης της Ομάδα
 • Ανάπτυξη δυναμικής της ομάδας

 

26/3/18

 • Ο ρόλος του Κοινωνικού Λειτουργού σε διεπιστημονικές ομάδες εργασίας
 • Συντονισμός και διαχείριση Ομάδας εργασίας

   

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018

02/4/18

Μεθοδολογικά εργαλεία στο χώρο εργασίας

 • Ανάπτυξη μεθοδολογίας έρευνας συνθηκών διαβίωσης
 • Η Συνέντευξη ως μεθοδολογικό εργαλείο

 

16/4/18

 • Η ανάπτυξη μεθοδολογικών εργαλείων στο χώρο εργασίας-δεοντολογία και καλές πρακτικές
 • Σύνταξη έκθεσης κοινωνικού λειτουργού/ δεοντολογία επαγγέλματος

 

23/4/18

 • Διαμόρφωση αρχείου περιπτώσεων, φακέλων, καλές πρακτικές και ανάπτυξη δεξιοτήτων

 

30/4/18

Μεθοδολογία  Συμβουλευτικής & επικοινωνίας \ αρχές Συμβουλευτικής

 • Αντικείμενο και σκοπός και στόχοι της Συμβουλευτικής στην Κοινωνική Εργασία με Άτομα και Ομάδες

 

ΜΑΙΟΣ 2018

7/5/18

 • Απαραίτητες δεξιότητες κατά τη συμβουλευτική διαδικασία
 • Συμβουλευτική σχέση/Δεοντολογία επαγγέλματος
 • Βιωματικές ασκήσεις

14/5/18

 • Ψυχοκοινωνική υποστήριξη/ ενθάρρυνση/δυναμική ενίσχυση
 • Μεθοδολογία ομαλής μετάβασης της περίπτωσης

 

21/5/18

 • Καλές πρακτικές παραπομπής της περίπτωσης/Δεοντολογία επαγγέλματος

 

ΤΡΙΤΗ : 29/5/2018

Η οικογένεια

 • Η οικογένεια απέναντι στην κρίση/νέες προκλήσεις και παρέμβαση σε περιπτώσεις ενδο-οικογενειακής βίας

 

4/6/2018

 • Διαζύγιο των γονέων και η ρήξη στην οικογένεια-Παρέμβαση στη κρίση
 • Διαχείριση περιπτώσεων από τον ειδικό/η περίπτωση της εισαγγελικής παραγγελίας προς διερεύνηση συνθηκών διαβίωσης ανήλικων παιδιών

 

11/6/2018

 • Η μεθοδολογία εκπόνησης προγραμμάτων στην κοινότητα. Το παράδειγμα των σχολών γονέων
 • Ο ρόλος του κοινωνικού λειτουργού/συντονιστή στις ομάδες γονέων
 • Βιωματικές ασκήσεις/προσομοίωση ομάδας γονέων

 

Σεμινάρια με τον Αλέξανδρο Οικονόμου

(Ψυχολόγο –Επιστημονικά Υπεύθυνο Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ»)

 

18/6/2018

Κίνητρα και επαγγελματική ικανοποίηση

25/6/2018

Εργασιακή εξουθένωση (Burn Out)

 

Κλείσιμο Ομάδας 2ου εκπαιδευτικού κύκλου 2017-18

Αξιολόγηση προγράμματος 2ου Εκπαιδευτικού Κύκλου 2017-18

 

*Ενδέχεται να υπάρξουν μικρές αλλαγές στο πρόγραμμα κατόπιν συνεννόησης με την ομάδα των εκπαιδευομένων.

 

Διαβάστε Επίσης  Εκπαίδευση & Πιστοποίηση SPSS - Τμήματα Σεπτεμβρίου Δια ζώσης, live ή/και με Εξ'αποστάσεως Εκπαίδευση | Στατιστικές Αναφορές και Ανάλυση Δεδομένων

Be the first to comment on "Επιμορφωτικό Πρόγραμμα για Κοινωνικούς Λειτουργούς / Β’ Τετράμηνο 2018"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!