Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες, 2014-2020»: Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για το 2018

Το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες» καλύπτει την περίοδο από το 2014 έως το 2020. Στο πλαίσιο του συνολικού στόχου της στενότερης επαφής της Ένωσης με τους Πολίτες, οι γενικοί στόχοι είναι οι εξής:

  • να βοηθήσει τους πολίτες να κατανοήσουν την Ένωση, την ιστορία και την πολυμορφία της,
  • να προωθήσει την ευρωπαϊκή ιθαγένεια και να βελτιώσει τις συνθήκες για τη συμμετοχή των πολιτών στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά, σε επίπεδο Ένωσης.

Ειδικοί στόχοι θα επιδιωχθούν σε διακρατικό επίπεδο ή με ευρωπαϊκή διάσταση :

  • ενίσχυση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη μνήμη, την κοινή ιστορία και τις αξίες καθώς και το σκοπό της Ένωσης, δηλαδή την προαγωγή της ειρήνης, των αξιών της και της ευημερίας των λαών της μέσα από την τόνωση του διαλόγου, του προβληματισμού και της ανάπτυξης δικτύων,
  • ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά σε ενωσιακό επίπεδο, με υποβοήθηση των πολιτών να κατανοήσουν τη διαδικασία χάραξης πολιτικής της Ένωσης και με την προώθηση ευκαιριών για κοινωνική και διαπολιτισμική δράση και εθελοντισμό σε επίπεδο Ένωσης.

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων καλύπτει τα ακόλουθα σκέλη και μέτρα του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες»:

Σκέλος 1: Ευρωπαϊκή μνήμη

  •  Σχέδια εκδηλώσεων ευρωπαϊκής μνήμης

Σκέλος 2:  Συμμετοχή στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά

  • Αδελφοποίηση πόλεων
  • ∆ίκτυα πόλεων
  • Σχέδια της κοινωνίας των πολιτών

Οι αιτούντες (η έννοια των αιτούντων καλύπτει τους αιτούντες και τους εταίρους) πρέπει να είναι είτε δημόσιοι φορείς είτε μη κερδοσκοπικές οργανώσεις που διαθέτουν νομική προσωπικότητα.

Πληροφορίες σχετικά με την υπογραφή διεθνών συμφωνιών για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες» θα παρέχονται στον ακόλουθο δικτυακό τόπο :

https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en

 

Όλες οι προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων που προσδιορίζονται κατωτέρω λήγουν στις 12:00 (μεσημέρι), ώρα Βρυξελλών.

Σχέδια εκδηλώσεων ευρωπαϊκής μνήμης
1η Μαρτίου 2018
Αδελφοποίηση πόλεων
1η Μαρτίου 2018 και 3 Σεπτεμβρίου 2018
Δίκτυα πόλεων 1η Μαρτίου 2018 και 3 Σεπτεμβρίου 2018
Σχέδια της κοινωνίας των πολιτών 1 η Μαρτίου 2018

 

Οι δυνητικοί αιτούντες καλούνται να ανατρέχουν τακτικά στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες» και στις τροποποιήσεις του, που δημοσιεύονται στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/citizenship/europe-for-citizens-programme/official-documents/index_en.htm όσον αφορά τον διαθέσιμο προϋπολογισμό για κάθε δράση που καλύπτεται από την πρόσκληση.

Το ύψος των χορηγούμενων επιχορηγήσεων, καθώς και η διάρκεια των σχεδίων, ποικίλλουν ανάλογα με τα μέτρα. Λεπτομέρειες παρέχονται στον οδηγό του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες».

Ο Οδηγός υλοποίησης του προγράμματος στην ελληνική γλώσσα, καθώς και περαιτέρω πληροφορίες για το πρόγραμμα εργασίας για το 2018 μπορείτε να αναζητήσετε στη σχετική ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών :

http://efc.ypes.gr/?page_id=30

αλλά και στην ιστοσελίδα του Προγράμματος :

http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en

Διαβάστε Επίσης  Νέο διετές πρόγραμμα μαθησιακής κινητικότητας και κατάρτισης του ΟΑΕΔ για νέους με αναπηρίες στο ΕΚΕΚ ΑμεΑ Θεσσαλονίκης

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!