Η Αιτιολογική Έκθεση και το Σχέδιο Νόμου για την Ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες Διατάξεις

«Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις»

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Άρθρο 1

Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

 

1. Ιδρύεται από την έναρξη ισχύος του παρόντος, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου πλήρως αυτοδιοικούμενο σύμφωνα με το άρθρο 16 του Συντάγματος και την περίπτ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), με έδρα το Αιγάλεω. Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά (Τ.Ε.Ι. Πειραιά), με έδρα τον Πειραιά, και το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθηνών (Τ.Ε.Ι. Αθηνών), με έδρα το Αιγάλεω, συγχωνεύονται δια απορροφήσεως από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, αυτοδικαίως από την ίδρυσή του, χωρίς άλλη διαδικασία και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ισχύουσας διάταξης. Η ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, οι οποίες συνδέονται ιδίως με τα εξής γνωστικά πεδία:

 1. Κοινωνικές, Διοικητικές και Οικονομικές Επιστήμες,
 2. Επιστήμες Μηχανικού,
 3. Επιστήμες Τροφίμων,
 4. Επιστήμες Υγείας και Πρόνοιας,
 5. Καλλιτεχνικές Σπουδές.

Άρθρο 2

Σχολές και Τμήματα

 

1. Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ιδρύονται οι εξής Σχολές και Τμήματα:

 • Σχολή Μηχανικών, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα:
 1. Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών
 2. Μηχανικών Βιοϊατρικής
 3. Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής
 4. Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών,
 5. Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής,
 6. Μηχανολόγων Μηχανικών,
 7. Ναυπηγών Μηχανικών,
 8. Πολιτικών Μηχανικών.
 • Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα:
 1. Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης,
 2. Διοίκησης Επιχειρήσεων,
 3. Διοίκησης Τουρισμού,
 4. Κοινωνικής Εργασίας,
 5. Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής,
 6. Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία.
 • Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού,  η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα:
 1. Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας,
 2. Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής,
 3. Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης,
 4. Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών.
 • Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα:
 1. Βιοϊατρικών Επιστημών,
 2. Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας,
 3. Εργοθεραπείας,
 4. Μαιευτικής,
 5. Νοσηλευτικής,
 6. Φυσικοθεραπείας.
 • Σχολή Επιστημών Τροφίμων, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα:
 1. Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
 2. Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών

2. Ο πρώτος κύκλος σπουδών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής διαρκεί οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και περιλαμβάνει μαθήματα που αντιστοιχούν σε 240 πιστωτικές μονάδες.

[…]

Άρθρο 29

Κλάδοι και ειδικότητες εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

1. Οι νέοι κλάδοι και ειδικότητες εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι προέρχονται από την ενοποίηση των υφιστάμενων μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος κλάδων, έχουν ως εξής:

Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις

 

Αιτιολογική Έκθεση-Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

 

Διαβάστε Επίσης  Ειδική Αγωγή- Πρόγραμμα Επιμόρφωσης: Εγκυρότητα γνώσης -χρηστικότητα υλικού-Μοριοδότηση –Επικουρικοί πίνακες ειδικής αγωγής- Παρεμβάσεις στη Γλώσσα και τα Μαθηματικά

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!