Κέντρο Συντονισμού για θέματα Μεταναστών και Προσφύγων του Δήμου Αθηναίων

Το Κέντρο Συντονισμού για θέματα Μεταναστών και Προσφύγων του δήμου Αθηναίων, μαζί με φορείς και εθελοντικές οργανώσεις διαχειρίζονται καθημερινά, υπό τον συντονισμό του δήμου Αθηναίων, το μεταναστευτικό και προσφυγικό ζήτημα. 

Το Κέντρο, που συστάθηκε και λειτουργεί από τον Ιούνιο του 2017 με αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και με τον συντονισμό του Athens Partnership, επιδιώκει την καλύτερη συνεργασία μεταξύ του δήμου Αθηναίων και των φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υποστήριξης και της ένταξης των μεταναστών και των προσφύγων.

Το Κέντρο Συντονισμού για θέματα Μεταναστών και Προσφύγων του δήμου Αθηναίων αριθμεί 75 φορείς-μέλη, με περισσότερους από 200 εκπροσώπους. Στο Κέντρο συμμετέχουν διεθνείς και ελληνικές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Διεθνείς Οργανισμοί, Κοινότητες Μεταναστών και θεσμικές αρχές ενώ το παρών δίνουν υπηρεσίες και φορείς του Δήμου.

Βασικό κοινό στόχο αποτελεί η διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών, τόσο για την αντιμετώπιση νέων έκτακτων συνθηκών, όσο και για την ομαλή ένταξη του μεταναστευτικού και προσφυγικού πληθυσμού στην πόλη της Αθήνας.

Η πολυάριθμη και δυναμική συμμετοχή των μελών του και τα αποτελέσματα που παράγονται μέσα από την λειτουργία του, έχουν αναδείξει σήμερα το Κέντρο σε έναν κόμβο διασύνδεσης, ανταλλαγής τεχνογνωσίας και ανάπτυξης καινοτόμων συνεργασιών ανάμεσα στις υπηρεσίες του Δήμου, σε ΜΚΟ και τον ιδιωτικό τομέα.

Το Κέντρο λειτουργεί στο πλαίσιο της δράσης της Αντιδημαρχίας Μεταναστών, Προσφύγων και Δημοτικής Αποκέντρωσης.

Χτίζοντας ένα ισχυρό δίκτυο συνεργασιών

Πρόσφατα, το Κέντρο Συντονισμού συνέβαλε αποφασιστικά στην υπογραφή Μνημονίων Συνεργασίας με άλλους Δήμους της Ελλάδας με σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την υποστήριξη ανάλογων εγχειρημάτων σε τοπικό επίπεδο. Μέχρι στιγμής έχουν υπογραφεί μνημόνια με τους δήμους Θεσσαλονίκης, Τρικάλων και Τρίπολης.

Το Κέντρο Συντονισμού περιλαμβάνει πέντε τεχνικές επιτροπές για τη διενέργεια τεχνικού έργου αλλά και ένα Φόρουμ το οποίο συγκεντρώνει το σύνολο των μελών του. Μέσα από τις εργασίες των Επιτροπών καταγράφηκαν κενά και ανάγκες και παράχθηκαν ήδη 65 προτάσεις για πιλοτικές δράσεις στην Αθήνα με σκοπό την κάλυψη των αναγκών μεταναστών και προσφύγων σε τομείς όπως η στέγαση, η παιδεία, η υγεία, η ένταξη στην αγορά εργασίας και η νομική υποστήριξη. Η επόμενη φάση λειτουργίας προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη συνεργασία των μελών και των Υπηρεσιών του Δήμου στο πλαίσιο υλοποίησης κοινών προγραμμάτων.

Παράλληλα, το Κέντρο Συντονισμού έχει διοργανώσει μέχρι σήμερα, σε συνεργασία με σημαντικούς φορείς, σεμινάρια, παρουσιάσεις και εργαστήρια. Ενδεικτικά, το Κέντρο συντονίζει τη συμμετοχή των μελών του στο Πρόγραμμα “Αθήνα – Πρωτεύουσα του Βιβλίου 2018” και είναι συνδιοργανωτής της πρωτοβουλίας “Refugee Code Week” μέσω της οποίας πάνω από 350 νέοι πρόσφυγες έχουν εκπαιδευτεί ως σήμερα στις βασικές αρχές του προγραμματισμού.

Νέα εργαλεία στην υπηρεσία του Δήμου Αθηναίων

Το Κέντρο έχει προχωρήσει ακόμα στην ανάπτυξη εργαλείων τα οποία συνιστούν μοναδικό εγχείρημα στο πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στη βάση συμπερασμάτων που προσέφερε η στατιστική έρευνα του Παρατηρητηρίου του δήμου Αθηναίων για θέματα Μεταναστών και Προσφύγων/ AORI, το Κέντρο βρίσκεται στο τελικό στάδιο διαμόρφωσης μίας Στρατηγικής Ένταξης των προσφύγων και μεταναστών για το δήμο Αθηναίων και ενός Μηχανισμού Ετοιμότητας για τη διαχείριση μελλοντικών κρίσεων που σχετίζονται με τις μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές. Η εκπόνηση της μελέτης για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός Μηχανισμού Ετοιμότητας και Διαχείρισης Έκτακτων Προσφυγικών και Μεταναστευτικών Ροών στην πόλη της Αθήνας  υλοποιείται με την οικονομική υποστήριξη του Γραφείου Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ECHO) και την τεχνική υποστήριξη της ΜΚΟ International Rescue Committee (IRC).

Επίσης, σύντομα θα τεθεί σε λειτουργία η Ψηφιακή Πλατφόρμα του ACCMR, η οποία σε συνεργασία με την πλατφόρμα www.synathina.gr, θα συμβάλει στον καλύτερο συντονισμό και τη διασύνδεση μεταξύ των φορέων που παρέχουν υπηρεσίες εντός του δήμου Αθηναίων.

Διαβάστε Επίσης  Σύμφωνο Ασύλου και Μετανάστευσης: αμφιβολίες εκφράζουν οι ευρωβουλευτές

Be the first to comment on "Κέντρο Συντονισμού για θέματα Μεταναστών και Προσφύγων του Δήμου Αθηναίων"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!