Κοινό Πρόγραμμα Ταμείου Ηνωμένων Εθνών για τον Πληθυσμό – UNICEF για τον Τερματισμό του Ακρωτηριασμού των Γυναικείων Γεννητικών Οργάνων

H Asiya, που εκτελούσε ακρωτηριασμούς γυναικείων γεννητικών οργάνων, τώρα καλεί τα μέλη της κοινότητας της να εγκαταλείψουν την πρακτική. © UNFPA Ethiopia

Το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Πληθυσμό (UNFPA) και η UNICEF ηγούνται από κοινού του μεγαλύτερου παγκόσμιου προγράμματος για την επίσπευση της εγκατάλειψης της πρακτικής του Ακρωτηριασμού των Γυναικείων Γεννητικών Οργάνων – Female Genital Mutilation (FGM).

Το Κοινό Πρόγραμμα των UNFPA-UNICEF επωφελείται της συμπληρωματικής τεχνογνωσίας των δύο φορέων, μαζί με κυβερνήσεις και συχνά με τη στενή συνεργασία των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και έτερων σημαντικών εμπλεκόμενων φορέων, καθώς και με την “υποστήριξη” και των πρόσφατων ευρημάτων κοινωνικών ερευνών.

Τα επιτεύγματα του Κοινού Προγράμματος με στόχο τον Τερματισμό της πρακτικής FGM συνοπτικά

  • Παροχή κατάλληλων και ποιοτικών υπηρεσιών: Περισσότερα από 3,2 εκατομμύρια κορίτσια και γυναίκες στις 17 χώρες που στηρίχθηκαν μέσω του Κοινού Προγράμματος έχουν επωφεληθεί από την σχετιζόμενη με την πρακτική FGM προστασία και τις υπηρεσίες φροντίδας.
  • Αυξημένη συμμετοχή σε επίπεδο κοινότητας: Ως αποτέλεσμα της συμμετοχής σε επίπεδο κοινότητας μέσω της εκπαίδευσης, του διαλόγου και της οικοδόμησης συναίνεσης, περισσότεροι από 31,5 εκατομμύρια άνθρωποι σε περισσότερες από 21.700 κοινότητες έχουν πραγματοποιήσει δημόσιες δεσμεύσεις για την εγκατάλειψη της πρακτικής FGM. 
  • Νομοθετικά και πολιτικά πλαίσια: 13 χώρες που υποστηρίζονται από το Κοινό Πρόγραμμα των UNFPA-UNICEF διαθέτουν νομικά και πολιτικά πλαίσια που απαγορεύουν την πρακτική FGM. Έπειτα από εντατικές πρωτοβουλίες οικοδόμησης ικανοτήτων, έως σήμερα, περισσότερα από 900 περιστατικά προσφυγής στη δικαιοσύνη σημειώθηκαν. Οι δημόσιες δηλώσεις σε όλα τα επίπεδα επικύρωσαν πώς ο Ακρωτηριασμός των Γυναικείων Γεννητικών Οργάνων είναι ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θα πρέπει να τερματιστεί. Τέτοιες δηλώσεις παρέχουν την απαιτούμενη πολιτική στήριξη για την ενδυνάμωση των προσπαθειών και των πρωτοβουλιών σε επίπεδο ολόκληρης της κοινότητας.
  • Σε κυβερνητικό επίπεδο: Και οι 17 χώρες που υποστηρίζονται από το Κοινό Πρόγραμμα του UNFPA και της UNICEF έχουν θέσει σε εφαρμογή έναν εθνικό μηχανισμό συντονισμού για τη συστηματική εμπλοκή όλων των φορέων σε εθνικό επίπεδο. Δώδεκα χώρες καθιέρωσαν μία εθνική γραμμή προϋπολογισμού που χρηματοδοτεί υπηρεσίες και προγράμματα για την εξειδικευμένη αντιμετώπιση του Ακρωτηριασμού των Γυναικείων Γεννητικών Οργάνων.

Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για δράση

Περισσότερα από 200 εκατομμύρια κορίτσια και γυναίκες έχουν υποβληθεί στην πρακτική του Ακρωτηριασμού των Γυναικείων Γεννητικών Οργάνων. Το 2015, υπολογίζεται πώς 3,9 εκατομμύρια κορίτσια υπεβλήθησαν στην πρακτική. Σε 25 χώρες όπου ο FGM διενεργείται συχνά και υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα, υπολογίζεται πώς 68 εκατομμύρια κορίτσια θα υποβληθούν στην πρακτική μεταξύ του 2015 και του 2030 αν δεν ληφθεί συντονισμένη και επισπευσμένη δράση.

Διαβάστε Επίσης  Η ΕΕ αποτυγχάνει να διατηρήσει την τεχνολογία για την προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίηση και τη διαδικτυακή προβολή της

Φάση III του Κοινού Προγράμματος UNFPA-UNICEF για την Εξάλειψη του Ακρωτηριασμού των Γυναικείων Γεννητικών Οργάνων

Με εκκίνηση το έτος 2018, το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Πληθυσμό (UNFPA) και η UNICEF συνεχίζουν την κοινή τους προσπάθεια, ενσωματώνοντας συμπληρωματικές παρεμβάσεις περισσότερο συστηματικά υπό τη νέα φάση του Κοινού Προγράμματος. Η κοινή δράση οικοδομεί στα πολύτιμα μαθήματα της έως τώρα πορείας και συνδέεται άμεσα με τον Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης 5.3, που στοχεύει να εξαλείψει όλες τις επιβλαβείς πρακτικές έως το 2030. Η εστίαση συνεχίζει να βρίσκεται στις χώρες με τον υψηλότερο επιπολασμό της πρακτικής, με στόχο την μεταβολή των κοινωνικών νορμών στις κοινότητες που επηρεάζονται και παράλληλα τη συνεργασία με κυβερνήσεις για την θεσμοθέτηση βιώσιμων εθνικών συστημάτων απόκρισης.

 

Οι επιδιωκόμενοι στόχοι για τη Φάση III περιλαμβάνουν:

  • 8 εκατομμύρια κορίτσια και γυναίκες θα λάβουν τις κατάλληλες υπηρεσίες σχετιζόμενες με το FGM.
  • 19 εκατομμύρια άνθρωποι σε περισσότερες από 10.000 κοινότητες θα διακηρύξουν δημόσια την εγκατάλειψη της πρακτικής FGM.
  • 16 χώρες θα αποκτήσουν εθνική γραμμή προϋπολογισμού καθώς και μηχανισμό παρακολούθησης.
  • Περιφερειακοί και υπο-περιφερειακοί πολιτικοί οργανισμοί θα κινητοποιηθούν για την ενίσχυση των εθνικών προσπαθειών.
  • Τη διαθεσιμότητα ενός παγκόσμιου διαδικτυακού πυρήνα γνώσης (online knowledge hub).

 

Μετάφραση / Απόδοση: Ντούνης Ανδρέας

unfpa.org

socialpolicy.gr

Διαβάστε Επίσης  E-gnosis: Νέα τμήματα για δωρεάν εξ αποστάσεως ταχύρρυθμα μαθήματα Αγγλικών και Η/Υ

Be the first to comment on "Κοινό Πρόγραμμα Ταμείου Ηνωμένων Εθνών για τον Πληθυσμό – UNICEF για τον Τερματισμό του Ακρωτηριασμού των Γυναικείων Γεννητικών Οργάνων"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!