Πανεπιστήμιο Κύπρου: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Σπουδές Φύλου

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει ένα νέο διεπιστημονικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα στις Σπουδές Φύλου σε επίπεδο μάστερ (ΜΑ) και διδακτορικό (PhD). Το πρόγραμμα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις για επιστημονική γνώση σε θέματα ισότητας των φύλων και εκπαίδευση στελεχών για επιστημονική υποστήριξη της ενσωμάτωσης της έννοιας της ισότητας των φύλων σε όλες τις πτυχές της ζωής.

Το πρόγραμμα προσφέρεται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και συντονίζεται από την Έδρα ΟΥΝΕΣΚΟ για την Ισότητα και Ενδυνάμωση των Φύλων και το εκάστοτε Συμβούλιο του Κέντρου Σπουδών Φύλου του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Απευθύνεται σε αποφοίτους όλων των κλάδων σπουδών και δίνει στους φοιτητές/τριες την ευκαιρία να ασχοληθούν κριτικά με την ευρεία επιλογή από θέματα, πηγές, μεθόδους και αναλυτικές προσεγγίσεις που αποτελούν τις σπουδές φύλου και να τα εφαρμόσουν σε ποικίλους τομείς.

 

|> Ανακοινώθηκε ο αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών που θα γίνουν δεκτοί στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα “Σπουδές Φύλου”

Είκοσι εννέα (29) θέσεις για το διατμηματικό και διεπιστημονικό αυτοχρηματοδοτούμενο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Σπουδές Φύλου που οδηγεί στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού ως ακολούθως:

 • 25 θέσεις για Μάστερ
 • 4 θέσεις για Διδακτορικό

Οι υποψήφιοι για το πτυχίο Μάστερ πρέπει να είναι κάτοχοι πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών. Επίσης πρέπει να έχουν πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

Οι υποψήφιοι για το Διδακτορικό πτυχίο πρέπει να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Επίσης πρέπει να έχουν πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

Πληροφορίες:
Από τη Γραμματεία του Τμήματος:
Τηλ.: 22 892940, 22 892941, 22 892942 Φαξ.:22 894488

 

Οι αιτήσεις για τα μεταπτυχιακά προγράμματα Μάστερ και Διδακτορικού υποβάλλονται MONON ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος online application system του Πανεπιστημίου Κύπρου http://ucy.ac.cy/postgraduate_appl, μέχρι την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018 και ώρα 12 το μεσημέρι. Αιτήσεις που θα υποβληθούν σε έντυπη μορφή δεν θα γίνονται αποδεκτές.

 

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών βασίζεται στο σύστημα ECTS, ενώ για την απόκτηση του πτυχίου μάστερ, απαιτείται η συμπλήρωση μαθημάτων που αντιστοιχούν σε 120 ECTS, με δύο επιλογές – σχήματα: 

 

ΣΧΗΜΑ Α

2 Υποχρεωτικά Μαθήματα X 12 ECTS (24 ECTS) + 5 Μαθήματα Επιλογής X 12 ECTS (60 ECTS) + 3 Σεμινάρια X 4 ECTS (12 ECTS) + Υποχρεωτική Διατριβή Μάστερ (24 ECTS) = Σύνολο 120 ECTS.

ΣΧΗΜΑ Β

3 Υποχρεωτικά Μαθήματα X 12 ECTS (36 ECTS) + 6 Μαθήματα Επιλογής X 12 ECTS (72 ECTS) + 3 Σεμινάρια X 4 ECTS (12 ECTS) = Σύνολο 120 ECTS 

 

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΣΠΦ/ΕΠΑ 682 Ποιοτική Έρευνα στην Εκπαίδευση ή ΣΠΦ/ΕΠΑ 683 Εκπαιδευτική Στατιστική (12 ECTS) 
ΣΠΦ 629 Φεμινιστική Θεωρία (12 ECTS) 
ΣΠΦ 776 Queer Theory και Σπουδές Σεξουαλικότητας (12 ECTS) 
 

Υποχρεωτικά Σεμινάρια

ΣΠΦ 774 Ακαδημαϊκή Γραφή (4 ECTS)
ΣΠΦ 775 Ανάλυση Λόγου (Discourse Analysis) (4 ECTS)
ΣΠΦ 777 Σεμινάριο ΙΙΙ: Σεμινάριο στις Σπουδές Φύλου (καθορίζεται κατά εξάμηνο) (4 ECTS)
 

Διατριβή Μάστερ

ΣΠΦ 798 Διατριβή Μάστερ Ι
ΣΠΦ 799 Διατριβή Μάστερ ΙΙ
 

Ενδεικτικός Κατάλογος Μαθημάτων

Ομάδα Α

Τα ακόλουθα είναι δείγματα μαθημάτων, υφιστάμενα στα διάφορα προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου, τα οποία είναι δυνατόν να προσφέρονται ειδικά για το πρόγραμμα Σπουδών Φύλου από τον/την υπεύθυνο/η διδάσκοντα/ουσα.

ΓΑΛ 503 Πρωτοπορίες και Θεωρίες του Φύλου
ΓΑΛ 580 Το Γένος ως Κατηγορία Ανάλυσης
ΕΠΑ 599 Θεωρίες Φύλου και Πολιτικές Αναλυτικών Προγραμμάτων
ΕΠΑ 536 Θρησκείες και Φύλο
ΕΠΑ 641 Φύλο και Εκπαίδευση
ΚΠΕ 514 Φεμινιστική Θεωρία
ΒΝΕ 535 Όψεις του Ανδρικού και του Γυναικείου Κόσμου
ΒΝΕ 561 Η Εικόνα της Γυναίκας στη Βυζαντινή Λογοτεχνία
ΑΤΧ 562 Πορτρέτα Γυναικών στη Βυζαντινή Τέχνη

Ομάδα Β

Κάθε τμήμα ή σχολή του Πανεπιστημίου μπορεί να εισηγηθεί/ επιλέξει/ προσθέσει τα δικά τους και να καθορίσει τις τελικές περιγραφές μαθημάτων.

ΣΠΦ 601 Εξουσία, Ιδεολογία και Ανισότητα
ΣΠΦ 602 Ιστορία της Σεξουαλικότητας
ΣΠΦ 603 Κριτική Θεωρία και Σπουδές Φύλου
ΣΠΦ 604 Γράφοντας (για) το Φύλο: Αρρενωπότητα, Θηλυκότητα και Ομορφιά στην Αγγλική Λογοτεχνία
ΣΠΦ 605 Ψυχανάλυση και Θεωρίες του Φύλου
ΣΠΦ 606 Queer Theory και τα Πολιτικά Δικαιώματα
ΣΠΦ 607 Άνδρες και Ανδροπρέπεια (Men and Masculinities)
ΣΠΦ 608 Θηλυκότητες και Αρρενωπότητες
ΣΠΦ 609 Η Κουλτούρα του Φύλου και το Πολιτικοκοινωνικό Συγκείμενο: Θέματα Εξουσίας, Ελέγχου, Πατριαρχίας, Ενδοοικογενειακών και Οικογενειακών Διακρίσεων
ΣΠΦ 610 Φύλο, ΜΜΕ και η Παραγωγή Γνώσης
ΣΠΦ 611 Σεξ, Φύλο και Σώμα σε Διαπολιτισμική/ Συγκριτική Προοπτική
ΣΠΦ 612 Επιτελικότητα (Performativity) και Επιτέλεση (Performance) στα Προβλήματα Φύλου
ΣΠΦ 613 Φύλο και Κινηματογράφος
ΣΠΦ 614 Φύλο και Μαθηματικά
ΣΠΦ 615 Φύλο και Φυσικές Επιστήμες
ΣΠΦ 616 Φύλο και Βιολογία
ΣΠΦ 617 Φύλο και Νέες Τεχνολογίες
ΣΠΦ 618 Δίκαιο, Φύλο, Ισότητα
ΣΠΦ 619 Η Ισότητα Φύλων, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και η Νομική Αντιμετώπισή της
ΣΠΦ 620 Το Φύλο στην Ελληνική Αρχαιότητα και το Βυζάντιο
ΣΠΦ 621 Εκπαίδευση και Φύλο
ΣΠΦ 622 Φύλο και Οικονομία
ΣΠΦ 623 Αρχιτεκτονική και η Διάσταση του Φύλου: Τόπος – Χώρος – Φύλo
ΣΠΦ 624 «Ανδρισμός», «Θηλυκότητα», «Ανδρογυνισμός»: Ψυχολογικές Προσεγγίσεις Συγκρότησης του Φύλου
ΣΠΦ 625 Ταυτότητες Φύλου και Εργασία: η Ψυχολογική Προσέγγιση
ΣΠΦ 626 Ταυτότητες Φύλου και Εργασία: η Κοινωνιολογική Προσέγγιση
ΣΠΦ 627 Βία και Συμβουλευτική
ΣΠΦ 628 Φύλο και Εκπαιδευτική Διοίκηση
ΣΠΦ 630 Ευρωπαϊκή Πολιτική και Φύλο
ΣΠΦ 631 Η Κουλτούρα της Εικόνας στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Σπουδές
ΣΠΦ 632 Σύγχρονες Τάσεις και Προβλήματα στα Θέματα Φύλου
ΣΠΦ 633 Το Φύλο στην Αρχαιολογία
ΣΠΦ 634 Φύλο και Αναπηρία
ΣΠΦ 635 Αθλητισμός-Γυναίκα και Ισότητα των Φύλων
ΣΠΦ 636 Το Φύλο στην Ελληνική Λογοτεχνία από την Αρχαιότητα μέχρι Σήμερα
ΣΠΦ 637 Εισαγωγή στην Αρχαιλογία του Φύλου
ΣΠΦ 638 Μουσεία και Φύλο: Προβολή και Εκπαίδευση
ΣΠΦ 639 Γλώσσα και Φυλο
ΣΠΦ 640 Κοινωνικό Φύλο και Δημόσια Πολιτική
ΣΠΦ 641 Ανθρωπολογία του Φύλου
ΣΠΦ 642 Φυλή, Φύλο και Μεταοικιακός Φεμινισμός
ΣΠΦ 643 Φεμινιστική Πολιτική Φιλοσοφία
ΣΠΦ 644 Φύλο και Βιοπολιτική
ΣΠΦ 689 Εξατομικευμένη Μελέτη

 

Aπαιτούμενα Δικαιολογητικά για Αίτηση Εισδοχής:

 • Συμπληρωμένη Aίτηση Εισδοχής
 • Bιογραφικό Σημείωμα
 • Πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα Πανεπιστημιακών πτυχίων ή Βεβαίωση Αποφοίτησης
 • Αναλυτική Βαθμολογία
 • Σύντομη έκθεση προσωπικών στόχων και ερευνητικών ενδιαφερόντων
 • Συστατικές επιστολές

 

Υποβολή Αιτήσεων:

Οι αιτήσεις για τα μεταπτυχιακά προγράμματα Μάστερ και Διδακτορικού υποβάλλονται MONON ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος online application system του Πανεπιστημίου Κύπρου http://ucy.ac.cy/postgraduate_appl, μέχρι την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018 και ώρα 12 το μεσημέρι. Αιτήσεις που θα υποβληθούν σε έντυπη μορφή δεν θα γίνονται αποδεκτές.

 

Μαζί με την ηλεκτρονική αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

 • Βιογραφικό σημείωμα (Curriculum Vitae).
 • Πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα Πανεπιστημιακών πτυχίων (μεταπτυχιακού και πτυχιακού επιπέδου) ή Βεβαίωση Αποφοίτησης. (Σε περίπτωση εισδοχής σε πρόγραμμα, πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα πτυχίων θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την αποδοχή της θέσης.
 • Αναλυτική βαθμολογία για όλα τα προγράμματα σπουδών.
 • Σύντομη έκθεση μέχρι 2 σελίδες προσωπικών στόχων και ερευνητικών ενδιαφερόντων.
 • Τα ονόματα και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις δύο (2) τουλάχιστον Καθηγητών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων από τους οποίους οι αιτητές θα πρέπει να ζητήσουν να στείλουν συστατικές επιστολές. Οι συστατικές επιστολές υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος υποβολής αιτήσεων. Το Τμήμα μπορεί να ζητήσει επιπρόσθετες εμπιστευτικές πληροφορίες.

(Επειδή σε ορισμένα προγράμματα σπουδών ζητείται να υποβληθούν τρεις (3) συστατικές επιστολές, παρακαλείστε, προτού υποβάλετε την αίτηση σας, να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Τμήματος στο οποίο ενδιαφέρεστε να υποβάλετε αίτηση, για να βεβαιωθείτε για τον αριθμό).

 

Δίδακτρα:

Μεταπτυχιακά Προγράμματα: Μάστερ

€5.125 για το πρόγραμμα Μάστερ

 

Προγράμματα Διδακτορικού επιπέδου:

Κάτοχοι Διπλώματος Μάστερ:

Συνολικό ποσό διδάκτρων €4.000

 

Μη Κάτοχοι Διπλώματος Μάστερ:

Συνολικό ποσό διδάκτρων €6.500 (νοουμένου ότι ολοκληρώσουν τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών τους και αποκτήσουν το διδακτορικό τίτλο σε 6 έτη/12 εξάμηνα).

Κάθε έτος φοίτησης πέραν των 6 ετών με μέγιστη διάρκεια σπουδών τα 8 έτη (16 εξάμηνα) αντιστοιχεί σε καταβολή διδάκτρων €1.250 κάθε έτος (€625 το εξάμηνο). Το ανώτατο ποσό διδάκτρων για τα διδακτορικά προγράμματα είναι €9.000

Διαβάστε Επίσης  Η αργή πρόοδος αφήνει πίσω τις γυναίκες ευάλωτων ομάδων | #EIGEIndex

Be the first to comment on "Πανεπιστήμιο Κύπρου: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Σπουδές Φύλου"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!