Τώρα είναι η ώρα να κάνουμε τα κοινωνικά δικαιώματα της Ε.Ε μια πραγματικότητα

από τον Luca Visentini

(Μετάφραση: Οδυσσέας Διαμάντης)

Ο ευρωπαϊκός πυλώνας των κοινωνικών δικαιωμάτων εγκρίθηκε από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ στο Γκέτεμποργκ το Νοέμβριο του περασμένου έτους. Βάζει την κοινωνική διάσταση πίσω στην ευρωπαϊκή συζήτηση και είναι η αρχή μιας διαδικασίας που πρέπει να αλλάξει την ζωή των ανθρώπων προς το καλύτερο. Η σκληρή δουλειά αρχίζει τώρα και τα αποτελέσματα πρέπει να επιτευχθούν επειγόντως.

Βλέπω δύο λόγους για αυτό το κατεπείγον. Πρώτον, αυτή είναι μια ευκαιρία να αποδείξουμε στους ευρωπαίους πολίτες ότι η Ε.Ε είναι σοβαρή για την επιδίωξη κοινωνικής προόδου. Μετά από λιτότητα, η δημόσια απογοήτευση έχει ήδη συμβάλει στην ανάπτυξη του εξτρεμισμού και της ξενοφοβίας που απειλούν την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη.

Δεύτερον, τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πλησιάζουν στο τέλος των όρων τους. Μετά τις εκλογές το 2019, η Ε.Ε θα έχει νέους ηγέτες με νέα ατζέντα. Οι διαδικασίες για την εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής πρέπει να ξεκινήσουν αμέσως, εάν πρόκειται να ολοκληρωθούν μέχρι τότε.

Η σημερινή νεοφιλελεύθερη αφήγηση έχει οδηγήσει σε απαράδεκτα επίπεδα ανεργίας,  επισφάλειας,  φτώχειας και  κοινωνικού αποκλεισμού, δεν διασφάλισε αποτελεσματικά τις οικονομίες μας και δεν αποκατέστησε υγιείς δημόσιους προϋπολογισμούς ούτε δημιούργησε πιο ποιοτικές θέσεις εργασίας.

Ως εκ τούτου, η ανάγκη για μια εναλλακτική στρατηγική για βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, δίνοντας στα κοινωνικά και εργατικά δικαιώματα το ίδιο επίπεδο σπουδαιότητας με τις οικονομικές ελευθερίες. Όπως είπε ο Πρόεδρος Juncker, χρειαζόμαστε μια Ευρώπη που προστατεύει και χρειαζόμαστε μια οικονομία που εξυπηρετεί τα συμφέροντα των ανθρώπων και όχι τα κέρδη.

Διαβάστε Επίσης  Ομιλία της Επιτρόπου Ντάλι στο συνέδριο «Ισότητα 2020» για τα 20 χρόνια της οδηγίας για τη φυλετική ισότητα

Διαφανείς και προβλέψιμες συνθήκες εργασίας

Υπάρχουν πολλά σημαντικά μέτρα που διακυβεύονται. Στα τέλη του 2017, η Επιτροπή δημοσίευσε τις προτάσεις της για έναν νόμο σχετικά με τις διαφανείς και προβλέψιμες συνθήκες εργασίας, αντικαθιστώντας την υφιστάμενη οδηγία για τις γραπτές δηλώσεις. Οι τρόποι εργασίας αλλάζουν ραγδαία και χαιρετίζω τις προσπάθειες για την προστασία μεγαλύτερου αριθμού εργαζομένων και τον τερματισμό των αθέμιτων όρων απασχόλησης, όπως η χρέωση των εργαζομένων για τη δική τους επαγγελματική κατάρτιση ή αποκλειστικές συμβάσεις που ταυτόχρονα δεν εγγυώνται τις ώρες εργασίας τους. Όλοι οι εργαζόμενοι, είτε αυτοί απασχολούνται σε εποχική γεωργική, εγχώρια και προσωρινή εργασία μέσω πρακτορείων, που απασχολούνται μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών στην οικονομία των χρηματιστηρίων ή με ευέλικτες συμβάσεις, πρέπει να έχουν το δικαίωμα γραπτής δήλωσης όρων και δικαιωμάτων από την πρώτη ημέρα απασχόλησης.

Ωστόσο, οι προτάσεις της Επιτροπής δεν κατορθώνουν να προστατεύσουν τους πιο ευάλωτους εργαζόμενους με επισφαλείς συμβάσεις και μηδενικά συμβόλαια. Δηλώνουν απλώς ότι «θα είναι σε θέση να ζητήσουν μια ασφαλέστερη και προβλέψιμη μορφή εργασίας, όπου είναι διαθέσιμη», δεν εγγυώνται την ασφάλεια ούτε αντιμετωπίζουν καταχρηστικές πρακτικές. Εμείς, ως συνδικάτα, θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να πείσουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις κυβερνήσεις να τις αντιμετωπίσουν. Επίσης, θέλουμε να δούμε μεγαλύτερη προστασία για τους αυτοαπασχολούμενους και τους ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς και δικαίωμα ίσης αμοιβής για ίση εργασία.

Διαβάστε Επίσης  Επιστολή διαμαρτυρίας για τον εξοστρακισμό των Κοινωνικών Επιστημών από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Πακέτο «Κοινωνικής Δικαιοσύνης»

Αυτές οι αρχές πρέπει να στηρίξουν τη «δέσμη κοινωνικής δικαιοσύνης» την οποία η Επιτροπή σχεδιάζει να ξεκινήσει στις 7 Μαρτίου, η οποία συνδέεται με την εφαρμογή του κοινωνικού πυλώνα. Η ίση μεταχείριση στο πλαίσιο της κινητικότητας των εργαζομένων, καθώς και η καθολική πρόσβαση στα συστήματα κοινωνικής προστασίας για όλους τους εργαζόμενους, ανεξάρτητα από το καθεστώς απασχόλησής τους, πρέπει να κατοχυρωθούν στο δίκαιο της ΕΕ.

Η μεταρρύθμιση των συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας για να γίνουν πιο δίκαια και πιο περιεκτικά είναι μια κρίσιμη πτυχή του κοινωνικού πυλώνα. Το δικαίωμα κοινωνικής προστασίας και συνδρομής για όλους αποτελεί θεμελιώδη αρχή του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου. Το σχέδιο της Επιτροπής για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας είναι επίσης ευπρόσδεκτο. Εφαρμοζόμενο σωστά, θα μπορούσε να εξασφαλίσει ότι οι εργοδότες συμμορφώνονται με τις συλλογικές συμβάσεις και την καταπολέμηση του διασυνοριακού μισθολογικού και κοινωνικού ντάμπινγκ, ιδίως σε τομείς όπως οι κατασκευές ή οι μεταφορές. Τα συνδικάτα πιέζουν την Επιτροπή να δημιουργήσει ένα ισχυρό όργανο με την εξουσία να επιβάλλει τα δικαιώματα των εργαζομένων και τα εργασιακά πρότυπα, να επιβάλλει κυρώσεις στις εταιρείες που ασκούν ντάμπινγκ και να ενισχύει τον κοινωνικό διάλογο.

Ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να βρούμε μια φιλόδοξη συμφωνία για την αναθεώρηση της Οδηγίας για την απόσπαση εργαζομένων, εξασφαλίζοντας πλήρως ίση μεταχείριση, επαρκή αμοιβή και επιδόματα και δίκαιη προστασία για όλους τους αποσπασμένους εργαζόμενους στην Ευρώπη. Θα ζητήσουμε από την Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και ιδιαίτερα από τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι θα γίνει δεκτό πριν από την άνοιξη.

Τέλος, τα προτεινόμενα μέτρα για τη διευκόλυνση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής όχι μόνο θα ωφελήσουν τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους, αλλά και θα βοηθήσουν στη δημιουργία μιας πιο βιώσιμης και ευημερούσας κοινωνίας. Η ενίσχυση της άδειας των γονέων και των φροντιστών και η ευέλικτη εργασία θα συμβάλουν στη μείωση των διακρίσεων λόγω φύλου και θα διασφαλίσουν ότι οι γυναίκες έχουν την ίδια πρόσβαση στην εργασία και τα ίδια δικαιώματα με τους άνδρες.

 

Καλώ όλα τα κράτη μέλη να επιταχύνουν τις διαβουλεύσεις τους, ώστε αυτές οι διατάξεις να τεθούν σε ισχύ το συντομότερο δυνατό.

 

Το 2018 θα δει τα συνδικάτα να πιέζουν σκληρά τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο για να επιτύχουν έγκαιρα αυτές τις αλλαγές. Έχω ήδη επικεντρωθεί προσωπικά σε αρκετούς ηγέτες της ΕΕ και θα συνεχίσω να το κάνω. Αγωνιζόμαστε εδώ και χρόνια για μια ισχυρότερη κοινωνική διάσταση της ΕΕ που ενσωματώνεται στον κοινωνικό πυλώνα και πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτήν την ευκαιρία για να μετατρέψουμε τις αρχές του πυλώνα σε πραγματικότητα μέσω συγκεκριμένων πρωτοβουλιών, δείχνοντας στους εργαζόμενους ότι είναι δυνατόν να οικοδομηθεί μια κοινωνική Ευρώπη.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Ο Luca Visentini είναι Γενικός Γραμματέας της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (European Trade Union Confederation).

Είναι υπεύθυνος για την καθοδήγηση και τον συντονισμό της πολιτικής της ETUC.

 

Χειμώνας 2018 – Η Προοδευτική Δημοσίευση # 7 53

Διαβάστε Επίσης  Νέα ενωσιακή στρατηγική για τα δικαιώματα των θυμάτων εγκληματικών πράξεων

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!