Έρευνα | Διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: Συμπεριφορές και εμπειρίες των καταναλωτών

Τι γνωρίζουν οι Ευρωπαίοι καταναλωτές;

Η νομοθεσία1 που δίνει στους πολίτες της ΕΕ το δικαίωμα στην δωρεάν προγραμματισμένη ή έκτακτη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη προσφέρει πολλά πιθανά οφέλη, αλλά εξακολουθεί να μην λειτουργεί αποτελεσματικά, παρ’ όλο που είναι σε ισχύ εδώ και 5 χρόνια.

Αυτό είναι το κύριο συμπέρασμα έρευνας της ANEC2 στην οποία συμμετείχε η ΕΚΠΟΙΖΩ ως μέλος της, στην οποία έλαβαν μέρος 1.656 ευρωπαίοι καταναλωτές, μεταξύ των οποίων 142 Έλληνες.

Η έρευνα αποκαλύπτει ότι οι καταναλωτές διστάζουν να αναζητήσουν προγραμματισμένη ιατρική περίθαλψη σε άλλες χώρες της ΕΕ.

Βασικά εμπόδια γι’ αυτό, αποτελούν η έλλειψη γνώσης σχετικά με τα δικαιώματα και τις επιλογές που έχουν. Λιγότεροι από τους μισούς (47%) γνώριζαν ότι μπορούν να ζητήσουν αποζημίωση από τον εθνικό ασφαλιστικό φορέα τους για μια προγραμματισμένη θεραπεία, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι να πληρώνουν μόνοι τους τα έξοδα.

Τρεις στους δέκα, αντιμετώπισαν προβλήματα σχετικά με την πρόσβαση, την αποζημίωση και την επίλυση των διαφορών τους. Ωστόσο η πλειοψηφία αυτών που έλαβαν προγραμματισμένη ή μη υγειονομική περίθαλψη, ήταν πολύ ικανοποιημένη.

Οι Έλληνες, πιστεύουν ότι:

  • η ιατρική περίθαλψη στο εξωτερικό είναι καλύτερης ποιότητας (51% των ερωτηθέντων)
  • υπάρχει ελλιπής πληροφόρηση για το δικαίωμα να λάβει κάποιος ιατρική περίθαλψη σε άλλη χώρα της ΕΕ( 88% των ερωτηθέντων)
  • δικαιούνται δωρεάν ιατρική περίθαλψη σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης κατά τη διάρκεια παραμονής στο εξωτερικό (71% των ερωτηθέντων)

Συμπερασματικά, η έρευνα αποκαλύπτει ότι υπάρχει:

  • Επείγουσα ανάγκη πληρέστερης ενημέρωσης για τα δικαιώματα τους, τις θεραπευτικές επιλογές και την δυνατότητα να αποζημιωθούν
  • Ανάγκη εναρμόνισης της λειτουργίας των Εθνικών Σημείων Επαφής για τη Διασυνοριακή Υγειονομική Περίθαλψη των κρατών-μελών και βελτίωση της μεταξύ τους επικοινωνίας
  • Ανάγκη δημιουργίας ενιαίου ευρωπαϊκού προτύπου
  • Ανάγκη ίσης πρόσβασης όλων στην διασυνοριακή περίθαλψη

Δείτε την πλήρη έρευνα στα αγγλικά: 

Cross- border healthcare – Accessing medical treatment in other EU countries: Consumer attitudes and experiences

 

Περίληψη της έρευνας στα Ελληνικά

——

1.Οδηγία για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη 2011/24 / ΕΕ σχετικά με την εφαρμογή των δικαιωμάτων των ασθενών στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη και Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/20041 της ΕΕ για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης.

2. Η ΑΝΕC (https://www.anec.eu/about-anec/who-we-are) είναι η Ευρωπαϊκή Οργάνωση Καταναλωτών για την Τυποποίηση προϊόντων και υπηρεσιών. Εκπροσωπεί τους καταναλωτές στην δημιουργία των προτύπων αυτών και ελέγχει την εφαρμογή τους μέσω ερευνών και προωθεί την βελτίωση της σχετικής νομοθεσίας. Η ΕΚΠΟΙΖΩ είναι μέλος.

 

Πηγή: ekpizo.gr

 

Διαβάστε Επίσης  Πρόγραμμα δωρεάν μαστογραφικών ελέγχων στο Δήμο Αθηναίων

Be the first to comment on "Έρευνα | Διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: Συμπεριφορές και εμπειρίες των καταναλωτών"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!