Αποσπασμένοι Εργαζόμενοι: Συμφωνία για αμοιβές και συνθήκες εργασίας

Απόσπαση εργαζομένων

Οι Ευρωβουλευτές και το Συμβούλιο κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με τις αμοιβές και τις συνθήκες εργασίας

Η απόσπαση ενός εργαζομένου μπορεί να διαρκέσει έως και 12 μήνες, με πιθανή παράταση 6 μηνών

Οι κανόνες αμοιβής που ισχύουν στη χώρα υποδοχής να ισχύουν και για όλους τους αποσπασμένους εργαζόμενους.

 

Οι εργαζόμενοι που αποστέλλονται προσωρινά σε άλλη χώρα της ΕΕ θα έχουν ίση αμοιβή για ίση εργασία στον ίδιο τόπο, μετά από την καταρχήν συμφωνία μεταξύ των βουλευτών του ΕΚ και των υπουργών της ΕΕ. Νέοι κανόνες της ΕΕ για την καλύτερη προστασία των εργαζομένων που αποστέλλονται σε άλλο κράτος μέλος, συμφωνήθηκαν καταρχήν από τους διαπραγματευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Οι αναθεωρημένοι κανόνες αποσκοπούν στην εξασφάλιση καλύτερης προστασίας των αποσπασμένων εργαζομένων και δίκαιου ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις.

Δικαιότερη μισθοδοσία

Με βάση το συμφωνηθέν κείμενο, όλοι οι κανόνες περί αμοιβής που ισχύουν στις χώρες υποδοχής και ορίζονται είτε από τον νόμο ή από συλλογικές συμβάσεις, θα ισχύουν και για τους αποσπασμένους εργαζόμενους. Οι διαπραγματευτές του ΕΚ διαβεβαίωσαν ότι μεγάλες, αντιπροσωπευτικές περιφερειακές ή τομεακές συλλογικές συμβάσεις θα ισχύουν επίσης.

Βελτίωση των συνθηκών των εργαζομένων

Τα έξοδα ταξιδιού, διατροφής και διαμονής, θα πρέπει επίσης να πληρώνονται από τον εργοδότη και να μην αφαιρούνται από τους μισθούς των εργαζομένων. Οι εργοδότες θα πρέπει επίσης να εξασφαλίζουν ότι οι συνθήκες στέγασης των αποσπασμένων εργαζομένων είναι αξιοπρεπείς και ότι πληρούν τους εθνικούς κανόνες.

Διάρκεια απόσπασης

Η διάρκεια της απόσπασης έχει οριστεί σε 12 μήνες, με πιθανή παράταση 6 μηνών. Μετά από αυτή την χρονική περίοδο, ο εργαζόμενος θα μπορεί να παραμείνει στο κράτος μέλος όπου έχει αποσπαστεί, αλλά όλοι οι κανόνες εργασίας της χώρας υποδοχής θα ξεκινήσουν να ισχύουν.

Διεθνείς οδικές μεταφορές

Τα νέα στοιχεία της αναθεωρημένης οδηγίας, θα εφαρμοστούν στον τομέα των μεταφορών μόλις τεθεί σε εφαρμογή η ειδική τομεακή νομοθεσία, που περιλαμβάνεται στη Δέσμη Μέτρων για την Κινητικότητα. Μέχρι τότε η οδηγία του 1996 θα εξακολουθεί να ισχύει.

Πότε θα ισχύουν οι νέοι κανόνες

Τα κράτη μέλη θα έχουν δύο χρόνια για τη εναρμόνιση των κανόνων – οι νέοι κανόνες θα πρέπει να εφαρμοστούν μέχρι το τέλος αυτής της περιόδου.

 

Επόμενα βήματα

Η προσωρινή συμφωνία πρέπει ακόμη να επιβεβαιωθεί από τους μόνιμους εκπροσώπους των κρατών μελών της ΕΕ (COREPER) και να εγκριθεί από την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πριν τεθεί σε ισχύ, το σχέδιο οδηγίας θα πρέπει να εγκριθεί επίσημα από την Ολομέλεια του Κοινοβουλίου και από το Συμβούλιο.

 

Ιστορικό

Ένας αποσπασμένος εργαζόμενος είναι ένας υπάλληλος που αποστέλλεται από τον εργοδότη του για να εκτελεί υπηρεσίες σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ σε προσωρινή βάση. Το 2016, υπήρχαν 2,3 εκατομμύρια αποσπασμένοι εργαζόμενοι στην ΕΕ. Η απόσπαση αυξήθηκε κατά 69% μεταξύ το 2010 και το 2016.

 

Διαβάστε Επίσης  Το Συμβούλιο καταλήγει σε πολιτική συμφωνία σχετικά με το προσωρινό μέσο SURE

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!