Εκστρατεία Nursing Now – Παγκόσμιες Στρατηγικές Κατευθύνσεις του ΠΟΥ για την Ενίσχυση της Νοσηλευτικής και της Μαιευτικής 2016-2020

Νέα παγκόσμια εκστρατεία –  Nursing Now

Η τριετής παγκόσμια εκστρατεία (2018-2020) Nursing Now, στοχεύει στη βελτίωση της υγείας, ενδυναμώνοντας το προφίλ και το status της νοσηλευτικής σε παγκόσμιο επίπεδο. Σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και το Διεθνές Συμβούλιο Νοσηλευτών, η εκστρατεία Nursing Now επιδιώκει να ενδυναμώσει τους νοσηλευτές ώστε να τεθούν στο επίκεντρο της αντιμετώπισης των προκλήσεων υγείας του 21ου αιώνα και να μεγιστοποιήσουν τη συμβολή τους στην επίτευξη της καθολικής κάλυψης της υγείας.

Η εκστρατεία θα επικεντρωθεί σε πέντε βασικούς τομείς:

  1. στην εξασφάλιση ότι οι νοσηλευτές και οι μαίες θα έχουν σημαντικότερο ρόλο στη χάραξη πολιτικής για την υγεία
  2. στην ενθάρρυνση μεγαλύτερων επενδύσεων σε νοσηλευτικό εργατικό δυναμικό
  3. στην πρόσληψη περισσότερων νοσηλευτριών / νοσηλευτών σε ηγετικές θέσεις
  4. στη διεξαγωγή έρευνας που βοηθάει να προσδιοριστεί τους τομείς στους οποίους μπορεί το νοσηλευτικό προσωπικό να έχει το μεγαλύτερο αντίκτυπο και
  5. στην ανταλλαγή των καλύτερων νοσηλευτικών πρακτικών

Η εκστρατεία βασίζεται στα πορίσματα της έκθεσης Triple Impact. Η έκθεση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, παράλληλα με τη βελτίωση της υγείας παγκοσμίως, η ενδυνάμωση των νοσηλευτριών / νοσηλευτών θα συνέβαλε στη βελτίωση της ισότητας των φύλων – καθώς η μεγάλη πλειονότητα των νοσοκόμων είναι γυναίκες – και στην οικοδόμηση ισχυρότερων οικονομιών.

 

Τα τελευταία χρόνια, ψηφίσματα σχετικά με τη νοσηλευτική και τη μαιευτική που υιοθετήθηκαν από την Παγκόσμια Συνέλευση για την Υγεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας συνέβαλαν στην δημιουργία ισχυρών βάσεων για την ενίσχυση των υπηρεσιών της νοσηλευτικής και μαιευτικής. Το πιο πρόσφατο ψήφισμα, WHA 64.7, δίνει στον ΠΟΥ εντολή να αναπτύξει και να ενισχύσει στρατηγικές όπως: ικανό νοσηλευτικό και μαιευτικό εργατικό δυναμικό μέσω της παροχής υποστήριξης στα κράτη μέλη για την ανάπτυξη στόχων, σχεδίων δράσης και δημιουργίας ισχυρών διεπιστημονικών ομάδων υγείας, καθώς και ενίσχυση του συνόλου των δεδομένων σχετικά με τη νοσηλευτική και τη μαιευτική. Οι εντολές αυτές λειτουργούν μέσω των διαφόρων στρατηγικών κατευθύνσεων ενίσχυσης της νοσηλευτικής και της μαιευτικής.

Οι Παγκόσμιες Στρατηγικές Κατευθύνσεις για την Ενίσχυση της Νοσηλευτικής και της Μαιευτικής 2016-2020, που είναι η τρίτη στη σειρά έκδοση, ακολουθεί τις εκδόσεις του 2002-2008 και 2011-2015.

Μαζί με την Παγκόσμια Στρατηγική για τους ανθρώπινους πόρους στον τομέα της Υγείας: Εργατικό Δυναμικό 2030, οι Παγκόσμιες στρατηγικές κατευθύνσεις για την ενίσχυση της νοσηλευτικής και της μαιευτικής 2016-2020, παρέχουν μια ισχυρή στρατηγική απάντηση του ΠΟΥ για την ανάπτυξη της νοσηλευτικής και της μαιευτικής, καθώς περιγράφουν κρίσιμους στόχους. Η συνεργασία με τους βασικούς εμπλεκόμενους φορείς θα συμβάλει στην επίτευξη του συνολικού οράματος για την επίτευξη της καθολικής κάλυψης υγείας και των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης.

Οι παγκόσμιες στρατηγικές κατευθύνσεις οργανώνονται σύμφωνα με τους ακόλουθους τέσσερις θεματικούς άξονες:

  • Εξασφάλιση ενός καταρτισμένου, ικανού και με κίνητρο νοσηλευτικού και μαιευτικού εργατικού δυναμικού εντός αποτελεσματικών και ευαίσθητων συστημάτων υγείας σε όλα τα επίπεδα και σε διαφορετικά περιβάλλοντα
  • Βελτιστοποίηση της ανάπτυξης πολιτικών, αποτελεσματικής ηγεσίας, διαχείρισης και διακυβέρνησης
  • Συνεργασία για τη μεγιστοποίηση των ικανοτήτων και των δυνατοτήτων των νοσοκόμων και των μαιών μέσω ενδοεπαγγελματικών και διεπαγγελματικών συνεργασιών, εκπαίδευσης και συνεχιζόμενης επαγγελματικής ανάπτυξης και
  • Κινητοποίηση της πολιτικής βούλησης για την επένδυση στην οικοδόμηση αποτελεσματικής και τεκμηριωμένης εξέλιξης του εργατικού δυναμικού της νοσηλευτικής και της μαιευτικής.

Μέσα από μια σειρά κατευθυντήριων αρχών, σκιαγραφούνται στρατηγικές παρεμβάσεις στα διάφορα θεματικά πεδία που αναφέρθηκαν παραπάνω για εφαρμογή σε εθνικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο.

 

Πηγή: who.int

Απόδοση/Επιμέλεια: Τομπέα Ελένη

socialpolicy.gr

 

Διαβάστε Επίσης  Βασικά Ευρήματα Έκθεσης Παγκόσμιων Στατιστικών για την Υγεία του Π.Ο.Υ | 2020

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!