Ετήσιο Πρόγραμμα Εξειδίκευσης: “Ειδική Αγωγή-Μαθησιακές Δυσκολίες: Γλώσσα και Μαθηματικά”

Το ετήσιο πρόγραμμα “Ειδική Αγωγή – Μαθησιακές Δυσκολίες: Παρεμβάσεις στη Γλώσσα & στα Μαθηματικά” της Σχολής Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι αναγνωρισμένο και μοριοδοτούμενο (Τροπολογία Φίλη και Τροπολογία Γαβρόγλου). 

Συνεπώς, οι κάτοχοι του πιστοποιητικού παρακολούθησης αυτού, έχουν όλα τα ευεργετήματα του νόμου, α) ένταξη στους πίνακες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης β) μοριοδότηση.

Βασικός στόχος του παρόντος προγράμματος είναι η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και όλων των επαγγελματιών που έχουν σχέση ή επιθυμούν να έχουν σχέση με τις διαδικασίες αξιολόγησης, και υποστήριξης των μαθητών με μαθησιακές και άλλες δυσκολίες μάθησης, δίνοντας έμφαση στον σχεδιασμό αποτελεσματικών εκπαιδευτικών παρεμβάσεων στη Γλώσσα και τα Μαθηματικά, επιστημονικά τεκμηριωμένων, αλλά πολύ φιλικών προς τους χρήστες.

Το πρόγραμμα προσφέρει κριτήρια ανίχνευσης και αξιολόγησης (βασισμένα στην προσέγγιση curriculum based assessment), καθώς και έτοιμο προς χρήση διδακτικό υλικό, φιλοδοξώντας να αποτελέσει τον ΟΔΗΓΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ και παρόμοιων υποστηρικτικών σχολικών και μη τυπικών σχολικών δομών.

Ειδικότεροι στόχοι του προγράμματος είναι:

 • Η εξειδίκευση των συμμετεχόντων στις διαδικασίες αξιολόγησης και σχεδιασμού παρεμβάσεων και διδασκαλίας για τη ΓΛΩΣΣΑ & τα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ σε σχολικό υποστηρικτικό πλαίσιο, Τμήμα Ένταξης, Παράλληλη Στήριξη, Κέντρο Υποστήριξης, για μαθητές προσχολικής και σχολικής ηλικίας.
 • Η προσφορά στους συμμετέχοντες έτοιμου προς χρήση διδακτικού υλικού για τη διδακτική υποστήριξη μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες.
 • Η εξειδίκευση των συμμετεχόντων στην ανίχνευση των μαθησιακών δυσκολιών σε σχολικό επίπεδο.
 • Η εξειδίκευση σχετικά με τις διαδικασίες αρχικής, διαμορφωτικής και τελικής αξιολόγησης, με τα προσφερόμενα από το πρόγραμμα κριτήρια αξιολόγησης, τα οποία είναι ερευνητικά τεκμηριωμένα.
 • Η εξειδίκευση στα σχέδια διδασκαλίας και το αντίστοιχο προσφερόμενο διδακτικό υλικό.
 • Η επικαιροποίηση των γνώσεων που οι συμμετέχοντες έχουν λάβει στις προπτυχιακές ή/και μεταπτυχιακές τους σπουδές, σχετικά με τα θέματα αναγνωστικών / μαθησιακών δυσκολιών και ειδικής αγωγής.
 • Η εξειδίκευση στην ενσωμάτωση ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ στη διδασκαλία ή/και παρέμβαση για την ενίσχυση της αναγνωστικές δεξιότητας.
 • Η εξειδίκευση και η παροχή δικαιώματος χρήσης στη συλλογή στρατηγικών για την ενίσχυση όλων των παραγόντων της ανάγνωσης.

Σε ποιους απευθύνεται                                                        

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 1. Ειδικούς Παιδαγωγούς
 2. Εκπαιδευτικούς Γενικής Εκπαίδευσης
 3. Εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων
 4. Ψυχολόγους
 5. Λογοθεραπευτές
 6. Εργοθεραπευτές
 7. Κοινωνικούς Λειτουργούς
 8. Άλλες ειδικότητες που ανήκουν στο ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό

Τρόπος Διεξαγωγής

Το πρόγραμμα στηρίζεται στις αρχές και τις διαδικασίες της μικτής μορφής (Blended Learning) προγραμμάτων εξειδίκευσης και δια βίου μάθησης, καθώς περιλαμβάνει:

 • Δια ζώσεις εκπαιδευτικές συναντήσεις στο Βόλο και τη Θεσσαλονίκη. Σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής στις συναντήσεις αυτές δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής στις ζωντανές μεταδώσεις μαθημάτων.
 • Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, με τη συμμετοχή των επιμορφούμενων (με συνεχή τεχνική υποστήριξη-πολύ φιλική διαδικασία προς τους συμμετέχοντες).
 • Ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, κατά την οποία οι επιμορφούμενοι παρακολουθούν με ευέλικτο τρόπο προσαρμοσμένο στις προσωπικές τους ανάγκες και προτεραιότητες, το υλικό του προγράμματος.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Ειδική Αγωγή-Μαθησιακές Δυσκολίες: Παρεμβάσεις στη Γλώσσα & στα Μαθηματικά» online. 

ONLINE ΕΓΓΡΑΦΗ

Περίοδος Εγγραφών

27/03/2018-18/05/2018

Έναρξη επιμόρφωσης

28/05/2018

Κόστος Συμμετοχής 

Επιστημονική Ομάδα

Διδάσκοντες στο πρόγραμμα είναι μέλη ΔΕΠ καθώς και διδάκτορες με εξειδίκευση στα θέματα που αναπτύσσονται στο πρόγραμμα. Στο πρόγραμμα επίσης συμμετέχουν διδάκτορες και μεταπτυχιακοί εξειδικευμένοι επαγγελματίες ως επόπτες στην πρακτική άσκηση των εκπαιδευόμενων του προγράμματος.

Επιστημονικά υπεύθυνη του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η κ. Σωτηρία Τζιβινίκου, Επίκουρος Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η οποία φέρει την ευθύνη για το σχεδιασμό, υλοποίηση και παρακολούθηση της ακαδημαϊκής διαδικασίας του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

1η Ενότητα:
Μαθησιακές Δυσκολίες: Αξιολόγηση
– Παρεμβάσεις
– Σχέδια Διδασκαλίας για τη Γλώσσα
– Συλλογή Στρατηγικών, Διδακτικό Υλικό

Μαθησιακοί Στόχοι της Ενότητας είναι, οι Επιμορφούμενοι:

 • Να γνωρίζουν βασικά ζητήματα σχετικά με τις Μαθησιακές Δυσκολίες
 • Να αναγνωρίζουν και να κατανοούν τις διαφορές μεταξύ ΜΔ και παρόμοιων δυσκολιών/διαταραχών
 • Να ανιχνεύουν και να εντοπίζουν τους μαθητές που βρίσκονται σε επικινδυνότητα
 • Να αξιολογούν τους μαθητές τους, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία αξιολόγησης που παρέχει το πρόγραμμα
 • Να σχεδιάζουν διδασκαλίες και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις στη Γλώσσα για παιδιά πρώτης και δεύτερης σχολικής ηλικίας
2η Ενότητα:
Μαθησιακές Δυσκολίες και Μαθηματικά: Σχέδια διδασκαλίας, Συλλογή Στρατηγικών -Διδακτικό υλικόΜαθησιακοί Στόχοι της Ενότητας είναι, οι Επιμορφούμενοι:
 • Να γνωρίζουν βασικά ζητήματα σχετικά με τις Δυσκολίες στα Μαθηματικά και Δυσαριθμησία
 • Να ανιχνεύουν και να εντοπίζουν τους μαθητές που βρίσκονται σε επικινδυνότητα για δυσαριθμισία
 • Να αξιολογούν τους μαθητές τους στα Μαθηματικά, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία αξιολόγησης που παρέχει το πρόγραμμα
 • Να σχεδιάζουν διδασκαλίες και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις στα Μαθηματικά για παιδιά πρώτης και δεύτερης σχολικής ηλικίας

 Εποπτευόμενη Πρακτική Άσκηση 120 ωρών σε μαθητές με αναγνωστικές δυσκολίες σε πραγματικές συνθήκες (π.χ. σχολείο ή κέντρο υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες) στο πλαίσιο « Διδακτικής υποστήριξης μαθητή με Μαθησιακές Δυσκολίες»

Μαθησιακοί Στόχοι της Ενότητας είναι, οι Επιμορφούμενοι:

 • Να σχεδιάζουν διδακτικές παρεμβάσεις σε πραγματικές συνθήκες
 • Να εφαρμόζουν τις γνώσεις που έλαβαν στο πλαίσιο του προγράμματος
 • Να αξιοποιούν στη διδασκαλία και τις παρεμβάσεις τους το διδακτικό υλικό που έχει προσφερθεί
 • Να επιλέγουν και αξιοποιούν κατά περίπτωση την κατάλληλη στρατηγική για την ενίσχυση των γλωσσικών και μαθηματικών βασικών δεξιοτήτων των μαθητών

 

ONLINE ΕΓΓΡΑΦΗ

 

Διαβάστε Επίσης  2o webinar του KΕΘΕΑ με θέμα «Φυλακές και απεξάρτηση»

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!