H διαχρονική πορεία της πρόληψης ως μοχλός κοινωνικής ενδυνάμωσης | 1ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο – Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγή της Ψυχοκοινωνικής Υγείας

“H διαχρονική πορεία της πρόληψης ως μοχλός κοινωνικής ενδυνάμωσης”
9-11 Μαρτίου 2018 / Κτήριο ΚΕΔΕΑ ΑΠΘ / Θεσσαλονίκη

 

Το 1ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο των Κέντρων Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας  διοργανώνεται από τα Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «ΣΕΙΡΙΟΣ» υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης και θα διεξαχθεί στις 9-11 Μαρτίου 2018, στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕΔΕΑ) στη Θεσσαλονίκη.

Η Πρόληψη στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από ισχυρά σημεία, όπως το υψηλής κατάρτισης & εκπαίδευσης ανθρώπινο δυναμικό αλλά και αδυναμίες όπως οι δυσκολίες που δημιουργούνται από την ασαφή οργάνωση του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Κέντρων Πρόληψης, η σχετικά χαμηλή διασύνδεση της έρευνας και η έλλειψη στρατηγικής και συντονισμού για την προαγωγή της ανάπτυξης και της καινοτομίας. Η διερεύνηση και η ανάδειξη μεθοδολογιών για την πρόληψη, την προαγωγή υγειών τρόπων ζωής, την προστασία των πολιτών από απειλές κατά της υγείας και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών, αποτελούν τους κεντρικούς άξονες του Συνεδρίου.

Σκοπός του Συνεδρίου είναι η συμβολή στον επιστημονικό διάλογο γύρω από το ρόλο της Πρόληψης των Εξαρτήσεων, την προαγωγή της ψυχικής υγείας και η αναζήτηση προοπτικών στη νέα κοινωνική πραγματικότητα. Φιλοδοξεί να αποτελέσει τόπο συνάντησης και δικτύωσης επιστημόνων από το χώρο της υγείας, της ψυχικής υγείας, της εκπαίδευσης και της ευρύτερης κοινότητας.

Έλληνες και ξένοι ομιλητές, με σημαντική εμπειρία στο αντικείμενό τους, έχουν προσκληθεί για να καταθέσουν τη γνώση και την εμπειρία τους, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στη διαδραστική επικοινωνία με τους συμμετέχοντες και στην ευρεία ανταλλαγή απόψεων και επιστημονικών παραδειγμάτων. Θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε και να διατυπώσουμε επιστημονικές απόψεις που αφορούν σε διάφορες διαστάσεις της Πρόληψης, να παρακολουθήσουμε τις σύγχρονες εξελίξεις, να αναζητήσουμε επιστημονικές συνεργασίες και να εμπνευστούμε από νέες προκλήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, θα υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης κεντρικών ομιλιών, στρογγυλών τραπεζών, προφορικών ανακοινώσεων και εκπαίδευσης μέσω συμμετοχής σε βιωματικά εργαστήρια και εργαστήρια ανατροφοδότησης καθώς στόχος του Συνεδρίου είναι να ενθαρρύνει την έκφραση, την ανοιχτή συζήτηση των δυσκολιών καθώς και των προοπτικών στις σύγχρονες συνθήκες μέσω της συνεργασίας και της δικτύωσης.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

  • Πολιτικές Υγείας και Πρόληψη
  • Πεδία εφαρμογών πρόληψης στα νέα κοινωνικά δεδομένα
  • Προδιαγραφές ποιότητας εφαρμογών πρόληψης

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

Η παρακολούθηση των εργασιών του συνεδρίου είναι ΔΩΡΕΑΝ για όλους τους ενδιαφερόμενους (εργαζόμενους, φοιτητές, απόφοιτους, κλπ).

Λόγω του μεγάλου όγκου των συμμετοχών εγγραφές μπορούν να γίνουν πλέον μόνο στη γραμματεία στο συνεδριακό χώρο.

Σε περίπτωση πληρότητας του κεντρικού αμφιθεάτρου, θα υπάρχει ζωντανή αναμετάδοση (live streaming)  των ομιλιών σε άλλα δύο αμφιθέατρα.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση την ώρα προσέλευσης.

 

Επιστημονική ταυτότητα των Κέντρων Πρόληψης

Τα  Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας λειτουργούν από το 1995. Έχουν τη μορφή αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών, με συνεργαζόμενα μέλη  την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τον ΟΚΑΝΑ. Είναι εγκεκριμένοι φορείς για την υλοποίηση προγραμμάτων πρόληψης της εξάρτησης (ν.4139/2013). Επιχορηγούνται κατά 50% από το Υπουργείο Υγείας και κατά 50% από το Υπουργείο Εσωτερικών, αλλά καθένα διοικείται από το δικό του Διοικητικό Συμβούλιο. Το εθνικό δίκτυο που έχει αναπτυχθεί αριθμεί πλέον 75 Κέντρα Πρόληψης που καλύπτουν όλες τις περιφέρειες της χώρας (λίστα με ιστοσελίδες). Προσφέρουν δωρεάν τις υπηρεσίες στην περιοχή δράσης τους, χωρίς κανένα αποκλεισμό [http://www.okana.gr/2012-02-03-13-02-03/politikiokana].

Οι παρεμβάσεις των ΚΠ σχεδιάζονται και υλοποιούνται στο πλαίσιο μιας φιλοσοφίας που συνεκτιμά τις γενικές συνθήκες, τις τοπικές και προσωπικές ιδιαιτερότητες καθώς και τα κοινωνικά, οικονομικά, πολιτισμικά και αξιακά δεδομένα. Οι εξαρτητικές συμπεριφορές συνδέονται άρρηκτα με την κοινωνική ζωή στο σχολείο και τη γειτονιά, την ποιότητα ζωής και κυρίως την ποιότητα στις διαμορφούμενες σχέσεις με τους «σημαντικούς Άλλους» της ζωής.

Οι παρεμβάσεις πρόληψης εντάσσονται σε μια ευρύτερη αντίληψη αναβάθμισης του φυσικού και κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος, με στόχο τη διασφάλιση μιας αρμονικής σχέσης του ατόμου με το περιβάλλον του, τις συνθήκες ζωής του, διαμορφώνοντας υγιείς στάσεις και συμπεριφορές (WHO, 1998). Η πρόληψη περιλαμβάνει μέτρα και στρατηγικές που στοχεύουν στην εξομάλυνση των παραγόντων κινδύνου, και εστιάζουν στη συστηματική ενίσχυση των παραγόντων εκείνων που επιδρούν θετικά στην ανθρώπινη υγεία [http://www.ektepn.gr. Εγχειρίδιο για την Πρόληψη της Ουσιοεξάρτησης. Κατευθυντήριες γραμμές και Σχεδιασμός Παρεμβάσεων. Αθήνα 2011].

Η προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας που υπηρετούν τα ΚΠ αναφέρεται στην ανάπτυξη προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων (αυτοεκτίμηση, ανάληψη ευθύνης, διαχείριση του άγχους, ενίσχυση της αποδοχής της διαφορετικότητας, ομαλή μετάβαση από το ένα αναπτυξιακό στάδιο στο άλλο, επικοινωνία, αναγνώριση και έκφραση συναισθημάτων, δημιουργική σύγκρουση κ.α.). Οι δεξιότητες αυτές αποτελούν «ασπίδα» ενάντια στην υιοθέτηση βλαπτικών συμπεριφορών και συμβάλλουν συνολικά στην ποιότητα ζωής των ανθρώπων.

Τα ΚΠ αναπτύσσουν σχεδιασμούς και παρεμβάσεις πρόληψης  με βάση το βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο και η μεθοδολογία που αξιοποιείται στις παρεμβάσεις πρόληψης είναι αυτή της βιωματικής μάθησης.

Η προσέγγιση της εκπαίδευσης σε δεξιότητες ζωής είναι η πιο αποτελεσματική σε σχέση με τις προσεγγίσεις του παρελθόντος (εκφοβισμού, ενημέρωσης-πληροφόρησης, ανάπτυξης εναλλακτικών προς τη χρήση δραστηριοτήτων) καθώς στοχεύει στη ψυχική και κοινωνική ενίσχυση του ατόμου καλλιεργώντας δεξιότητες επικοινωνίας, επίλυσης συγκρούσεων, διαχείρισης άγχους, κοινωνικής διεκδίκησης, κριτικής λήψης αποφάσεων, κ.α., αλλά και στην ουσιαστική κατανόηση τόσο του εαυτού αλλά και του κοινωνικού περιβάλλοντος ως παράγοντα διαντίδρασης με τον εαυτό. Αξίες που εκπαιδεύουν, θεραπεύουν και προάγουν την προσωπική ανάπτυξη και την ψυχοκοινωνική υγεία του ατόμου (Bergeret, 1999). Παράλληλα επιχειρείται η ενίσχυση των υποστηρικτικών συστημάτων που περιβάλλουν το άτομο ώστε να δημιουργηθεί το κατάλληλο προστατευτικό πλαίσιο που θα αποτελέσει το ανάχωμα στην ανάπτυξη συμπεριφορών υψηλού κινδύνου.

Η δέσμη των προσφερόμενων υπηρεσιών μπορεί να διαφέρει από κοινότητα σε κοινότητα στο βαθμό που διαφέρουν και οι ανάγκες. Στην προσπάθειά τους τα ΚΠ να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις ανάγκες της κοινότητας και στις ιδιαιτερότητες των ομάδων που συγκροτούν την κοινότητα, αξιοποιούν  θεωρητικά μοντέλα και μεθοδολογικές προσεγγίσεις που έχουν επιστημονικά τεκμηριωμένη εγκυρότητα.

Οι δράσεις των ΚΠ, είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες του πληθυσμού και απευθύνονται στους νέους και σε άλλες ενδιάμεσες ομάδες πληθυσμού οι οποίες έρχονται σε επαφή με τους νέους στοχεύοντας στην ενίσχυση της συνοχής στην κοινότητα, ώστε να δημιουργούνται σταθερές σχέσεις αλληλοβοήθειας, κατανόησης και στήριξης [Έκδοση συλλογικού έργου: «Κοινότητα, πρόληψη των εξαρτήσεων, Κέντρα Πρόληψης»] .

 

Διαβάστε Επίσης  Πρακτικά του 1ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου για την Παιδική Ευημερία

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!