Νέα ψηφιακή πλατφόρμα για τις υπηρεσίες κοινωνικής ενσωμάτωσης μεταναστών και προσφύγων από το Κέντρο Συντονισμού του Δήμου Αθηναίων για θέματα Μεταναστών και Προσφύγων

Τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα www.accmr.gr που συγκεντρώνει όλες τις υπηρεσίες και δράσεις των φορέων που συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση και την προάσπιση των δικαιωμάτων μεταναστών και προσφύγων, εγκαινιάζει το Κέντρο Συντονισμού του δήμου Αθηναίων για θέματα Μεταναστών και Προσφύγων (ACCMR).

Το Κέντρο Συντονισμού του δήμου Αθηναίων για θέματα Μεταναστών και Προσφύγων ACCMR λειτουργεί από τον Ιούνιο του 2017 με ιδρυτικό δωρητή το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και με τον συντονισμό του Athens Partnership.

Η πλατφόρμα επιτρέπει σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, διεθνείς οργανισμούς, κοινότητες μεταναστών και ευρύτερα σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, όπως και σε υπηρεσίες του δήμου, να ενημερώνονται εύκολα και σωστά και να παραπέμπουν κατάλληλα τους ωφελούμενους. 

Το νέο ψηφιακό εργαλείο του ACCMR επιδιώκει να καλύψει το κενό συγκεντρωμένης και επικαιροποιημένης πληροφορίας σχετικά με τις υπηρεσίες και τις δράσεις που υλοποιούνται προς όφελος μεταναστών και προσφύγων στις γειτονιές της Αθήνας, σε τομείς όπως η στέγαση, η υγεία, η εκπαίδευση, ο πολιτισμός, η νομική υποστήριξη και η ένταξη στην αγορά εργασίας. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ενεργή συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων φορέων, οι οποίοι αφού εγγραφούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα  και καταχωρίσουν τις υπηρεσίες και τις δράσεις τους, καλούνται να κρατούν επικαιροποιημένο το περιεχόμενό τους.

Επιπλέον, το www.accmr.gr   ενθαρρύνει κατοίκους της πόλης, ιδιωτικές εταιρείες και άλλους φορείς, να υποστηρίξουν πρωτοβουλίες και να συμμετέχουν ενεργά στην ανάπτυξη μιας πολυσυλλεκτικής και κοινωνικά συνεκτικής Αθήνας. Αρκεί να εγγραφούν, να δηλώσουν με ποιον τρόπο μπορούν να βοηθήσουν όπως με δωρεά, εθελοντική συνεισφορά, τεχνογνωσία ή προσφορά σε είδος και η ομάδα του Κέντρου Συντονισμού του δήμου Αθηναίων για θέματα Μεταναστών και Προσφύγων θα τους φέρει σε επαφή με οργανώσεις που έχουν ανάγκη από αντίστοιχη υποστήριξη.

«Η δουλειά του Κέντρου Συντονισμού αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα σύμπραξης του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα προς όφελος της πόλης. Μέσω της νέας πλατφόρμας accmr.gr, ερχόμαστε να ενδυναμώσουμε και με ένα διαδικτυακό εργαλείο το έργο των φορέων που υποστηρίζουν ευάλωτες ομάδες προσφύγων και μεταναστών αλλά και ευρύτερα κατοίκων της Αθήνας. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία με προστιθέμενη αξία, καθώς μπορεί να υλοποιηθεί και σε άλλους δήμους ανά την Ελλάδα» δήλωσε ο αντιδήμαρχος αρμόδιος για θέματα Μεταναστών και Προσφύγων, κ. Λευτέρης Παπαγιαννάκης, ο οποίος πρόσθεσε ότι «η διαδικτυακή πλατφόρμα εντάσσεται στη συνολικότερη προσπάθεια του Κέντρου Συντονισμού να ενισχύσει τη συνεργασία του δήμου Αθηναίων με τους φορείς που παρέχουν υποστήριξη σε μετανάστες, πρόσφυγες και ευπαθείς κοινωνικά ομάδες».

Το www.accmr.gr   βασίστηκε στο επιτυχημένο μοντέλο της πλατφόρμας www.synathina.gr  του δήμου Αθηναίων με περισσότερες από 350 ομάδες και υποστηρικτές, που πραγματοποιούν δράσεις για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη. Μέσα από τη συνεργασία με το συνΑθηνά, διευρύνεται η απήχηση και το δίκτυο υποστηρικτών δράσεων που αφορούν την ένταξη μεταναστών και προσφύγων.

 

Διαβάστε Επίσης  Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 16-22 Σεπτεμβρίου 2020

Be the first to comment on "Νέα ψηφιακή πλατφόρμα για τις υπηρεσίες κοινωνικής ενσωμάτωσης μεταναστών και προσφύγων από το Κέντρο Συντονισμού του Δήμου Αθηναίων για θέματα Μεταναστών και Προσφύγων"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!