Πολυδιάστατη φτώχεια στην ΕΕ: Σεμινάριο Ομάδας Παρακολούθησης της Κοινωνικής Κατάστασης

Η Ομάδα Παρακολούθησης της Κοινωνικής Κατάστασης (Social Situation Monitor (SSM) προσκάλεσε αναλυτές, οικονομολόγους και κοινωνικούς ερευνητές / κοινωνικές ερευνήτριες για να συζητήσουν το ζήτημα της μέτρησης της πολυδιάστατης φτώχειας. 

Το σεμινάριο έλαβε χώρα στις 12 Μαρτίου (9 πρωί – 5 απόγευμα) στο Ξενοδοχείο Crowne Plaza – Αίθουσα Klimt (ισόγειο), στην Οδό Gineste 3, 1210 στις Βρυξέλλες.

Εώς πρόσφατα, οι περισσότερες μέθοδοι μέτρησης της φτώχειας εστίαζαν στο εισόδημα. Οι εκτιμήσεις της πολυδιάστατης φτώχειας στοχεύουν στη μέτρηση των διαστάσεων της φτώχειας που δεν βασίζονται στο εισόδημα – όπως η πρόσβαση στην υγεία και την εκπαίδευση, το βιοτικό επίπεδο, η οικονομική ανθεκτικότητα, κ.ο.κ. Η δυνατότητα καλύτερης μέτρησης και παρακολούθησης της φτώχειας είναι αναγκαία συνθήκη για το σχεδιασμό αποτελεσματικών πολιτικών.

Παρέχουν τα υφιστάμενα σύνολα δεδομένων επαρκείς πληροφορίες για τη μέτρηση της πολυδιάστατης φτώχειας; Απαιτούνται νέοι δείκτες σε επίπεδο Ε.Ε. (EU-wide indicators); Ο στόχος του σεμιναρίου ήταν να αξιολογήσει ενδελεχώς τα ερευνητικά ευρήματα. Οι πρόσφατες μεθοδολογικές εξελίξεις και τα ευρήματα από την Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης της Ε.Ε. (EU Statistics on Income and Living Conditions), την Ευρωπαϊκή Έρευνα για την Ποιότητα Ζωής και την Έρευνα για τα Οικονομικά και την Κατανάλωση των Νοικοκυριών ελήφθησαν υπόψη.

 

Ομιλητές και ομιλήτριες:  

Carlotta Balestra, OECD;
Frank Elgar, McGill University;
Anne-Catherine Guio, Luxembourg Institute of Socio-Economic Research;
Dirk Hofäcker, University of Duisburg-Essen
Eleni Karagiannaki, London School of Economics;
Sarah Kuypers, University of Antwerp;
Abigail McKnight, London School of Economics; 
Magdalena Rokicka, Educational Research Institute;
Maximilian Sommer, Catholic University Eichstätt-Ingolstadt;

 

Detailed seminar agenda

 

Πηγή: ec.europa.eu

Μετάφραση/ Απόδοση: Ντούνης Ανδρέας

socialpolicy.gr

Διαβάστε Επίσης  Ένα νέο σχέδιο δράσης για την αντιστροφή της κατάστασης στο πλαίσιο της καταπολέμησης του ρατσισμού

Be the first to comment on "Πολυδιάστατη φτώχεια στην ΕΕ: Σεμινάριο Ομάδας Παρακολούθησης της Κοινωνικής Κατάστασης"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!