10 θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στο Συνήγορο του Πολίτη

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5Ε/2018
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 5Ε/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση δέκα (10) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στο Συνήγορο του Πολίτη, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει.

 

Οι θέσεις της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωρηθεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 5Ε/2018

 

Διαβάστε Επίσης  Αμειβόμενη πρακτική άσκηση πτυχιούχων Α.Ε.Ι. στη Διαμεσογειακή Επιτροπή (IMC) της CPMR

Be the first to comment on "10 θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στο Συνήγορο του Πολίτη"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!