ΔΠΜΣ “Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις” 2018-2019

Η Νομική Σχολή του ΑΠΘ και το Τμήμα Νομικής του Παν. Λευκωσίας ανακοινώνουν ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019 προτίθενται να λειτουργήσουν το Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ), με τίτλο: «Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις», που πραγματοποιείται σε συνεργασία με το ΚΕΘΕΑ και απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (MΔΕ) σε δύο κατευθύνσεις: Α) Ποινικό δίκαιο των εξαρτήσεων και Β) Νομική και Θεραπευτική διαχείριση των εξαρτήσεων.

Σκοπός της πρώτης κατεύθυνσης του προγράμματος είναι να προσφέρει όλες τις αναγκαίες γνώσεις ώστε να μπορεί ο κάτοχος του μεταπτυχιακού διπλώματος να χειρίζεται με αποτελεσματικό τρόπο ποινικές υποθέσεις που σχετίζονται με τις εξαρτήσεις, τόσο στο στάδιο της προδικασίας και της κύριας διαδικασίας όσο και σε εκείνο της έκτισης των ποινών, παρέχοντας ταυτόχρονα σε αυτόν εξειδικευμένη γνώση σχετικά με τα κέντρα θεραπείας, τον τρόπο λειτουργίας τους και τις προϋποθέσεις αποδοχής εξαρτημένων ατόμων σε αυτά, την ασφαλιστική κάλυψη των θεραπευτικών αγωγών και τις δυνατότητες εξασφάλισης δωρεάν θεραπείας.

Σκοπός της δεύτερης κατεύθυνσης είναι να εκπαιδεύσει και προετοιμάσει τους σπουδαστές για να μπορέσουν να διεκδικήσουν θέσεις ως:

  • πιστοποιημένοι σύμβουλοι  αντιμετώπισης εξαρτήσεων,
  • σύμβουλοι για διαταραχές συμπεριφοράς,
  • κλινικοί θεραπευτές,
  • σχολικοί σύμβουλοι,
  • σύμβουλοι για ειδικές ομάδες πληθυσμού (λ.χ. φυλακισμένοι) ή
  • μέλη του προσωπικού πανεπιστημιακών ιδρυμάτων για την υποστήριξη των φοιτητών.

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων ελληνικών ή κυπριακών ΑΕΙ ή ομοταγών αναγνωρισμένων Τμημάτων της αλλοδαπής.

 

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ_«ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ»

 

Για την απόκτηση του ΜΔΕ απαιτούνται τρία (3) διδακτικά εξάμηνα. Τα πρώτα 2 εξάμηνα πραγματοποιείται η διδασκαλία των μαθημάτων, ενώ το τρίτο εξάμηνο αφιερώνεται στη συγγραφή της διπλωματικής εργασίας. Τα μαθήματα διδάσκονται μόνο Σαββατοκύριακα (6 Σαββατοκύριακα ανά εξάμηνο).

Δύναται να λειτουργήσουν ταυτόχρονα τμήματα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Λευκωσία.

Προβλέπεται οικονομική συμμετοχή των φοιτητών για την κάλυψη των αναγκών του προγράμματος, συνολικού ύψους 4.000 ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν:

  1. Δήλωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο ΔΠΜΣ (στο ειδικό έντυπο που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του προγράμματος: http://addictions.law.auth.gr).
  2. Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων ελληνικού ΑΕΙ, ή, σε περίπτωση πτυχιούχων πανεπιστημίων άλλης χώρας, πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ.
  3. Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η επαγγελματική εμπειρία, καθώς και η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του ενδιαφερομένου.

Τα παραπάνω υποβάλλονται από τις 10 Απριλίου 2018 ως και τις 31 Μαΐου 2018, αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου τρίτου προσώπου, στη θυρίδα της Γραμματείας της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ κατά τις ώρες 11:30 – 13:00, ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Γραμματεία Νομικής Σχολής, Ισόγειο, Τ.Κ. 54124, Θεσσαλονίκη, με την ένδειξη: Συμμετοχή στο ΔΠΜΣ «Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις». Δηλώσεις μπορούν να υποβάλουν και όσοι δεν έχουν λάβει αντίγραφο πτυχίου, ενώ είναι δικαιούχοι, οι οποίοι θα πρέπει να προσκομίσουν υποχρεωτικά βεβαίωση περάτωσης σπουδών, με την αναφορά ότι εκκρεμεί μόνο η ορκωμοσία τους.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΔΠΜΣ “Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις” 2018-2019 

Διαβάστε Επίσης  Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) "Βιοηθική" 2020-2021

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!