Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για την επιλογή φορέων λειτουργίας μονάδων ψυχικής υγείας

Το Υπουργείο Υγείας καλεί τα ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 11 του ν.2716/1999 που ενδιαφέρονται να αναλάβουν την συνέχιση της λειτουργίας των ως άνω δεκατριών (13) μονάδων ψυχικής υγείας, (6 οικοτροφεία, 6 προστατευμένα διαμερίσματα και 1 κέντρο ημέρας) (σχετ: 25-30) βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου όπως αποτυπώνεται στο προοίμιο, να υποβάλουν σφραγισμένους φακέλους συμμετοχής σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. 

Χρόνος λήξης υποβολής των φακέλων συμμετοχής στο Πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας, ορίζεται η 05-06-2018 και ώρα 13.00. Οι φάκελοι συμμετοχής που είναι εκπρόθεσμοι επιστρέφονται σφραγισμένοι από την Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας.

Ημερομηνίας αξιολόγησης ορίζεται η 07-06-2018.

Η πρόταση υποβάλλεται υποχρεωτικώς για κάθε ομάδα μονάδων ψυχικής υγείας χωριστά, είτε ο υποψήφιος επιθυμεί να υποβάλει πρόταση για μία είτε για περισσότερες ομάδες. 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος_ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα_Μονάδες ψυχικής υγείας

 

Διαβάστε Επίσης  Το στίγμα και οι ενοχές γύρω από την αποβολή/θνησιγένεια

 

Be the first to comment on "Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για την επιλογή φορέων λειτουργίας μονάδων ψυχικής υγείας"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!