Ετήσιο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: “Νευροψυχολογία και Ειδική Αγωγή με ιδιαίτερη έμφαση στις ειδικές αξιολογήσεις, θεραπείες και παρεμβάσεις”

«Νευροψυχολογία και Ειδική Αγωγή με ιδιαίτερη έμφαση στις ειδικές αξιολογήσεις, θεραπείες και παρεμβάσεις»

Ετήσιο Εντατικό Πρόγραμμα – 64 ECTS

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

 

Ενημερωτικός οδηγός
Ετήσιου Εντατικού Εκπαιδευτικού Προγράμματος:

“Νευροψυχολογία και Ειδική Αγωγή με
ιδιαίτερη έμφαση στις ειδικές αξιολογήσεις,
θεραπείες και παρεμβάσεις”

 

ΕΤΗΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 64 ECTS

2018

 

Το Εργαστήριο Νευροψυχολογίας του τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διοργανώνει το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Νευροψυχολογία και Ειδική Αγωγή με ιδιαίτερη έμφαση στις ειδικές αξιολογήσεις, θεραπείες και παρεμβάσεις».

Το πρόγραμμα πληροί τις προϋποθέσεις των νόμων Π.Δ. Υπ. αριθμ. 196, ΦΕΚ Τ1 177/03/09/1999, Ν.4415/2016, ΦΕΚ 159 Α/06/09/2016,Άρθ.48, Ν.61048/Ε2/2017, ΦΕΚ 1239 Β/2017, Ν.4473 Τ1/30/05/2017, ΦΕΚ 78/2017, ως κριτήρια για σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης στην ειδική αγωγή, την κατάταξη και μοριοδότηση για τους επικουρικούς πίνακες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, το διορισμό σε ΕΑΕ και υπηρεσιακών μεταβολών και επιλογών στελεχών για σχολικές μονάδες και Ε.Κ.

Στον ενημερωτικό οδηγό, μπορείτε να βρείτε αναλυτικά όλες τις απαραίτητες πληροφορίες αναφορικά με το πρόγραμμα σπουδών του εκπαιδευτικού προγράμματος και άλλα ζητήματα όπως η μεθοδολογία υλοποίησης του προγράμματος, η χορήγηση πιστοποίησης, οι όροι συμμετοχής, κ.ά.

 

Εισαγωγικά στοιχεία

Η απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και η εκμάθηση τεχνικών παρέμβασης αποτελούν το βασικό στόχο του επιμορφωτικού προγράμματος. Το ενδιαφέρον εστιάζεται τόσο στην άμεση εφαρμογή όσο και στην ικανότητα του επιμορφούμενου να:

• Αξιολογεί τις διαταραχές στον ευρύτερο χώρο της Ειδικής Αγωγής και της Ψυχολογίας – Νευροψυχολογίας.

• Διαμορφώνει Προγράμματα διαφοροποιημένης διδασκαλίας.

• Έχει υπεύθυνο ρόλο στην διεπιστημονική ομάδα αντιμετώπισης δυσκολιών των μαθητών που ανακύπτουν στην τάξη / ή στην κοινότητα.

• Σχεδιάζει προγράμματα πρώιμης εκπαιδευτικής και ψυχολογικής παρέμβασης.

• Εφαρμόζει εξατομικευμένα προγράμματα εκπαίδευσης προσαρμοσμένα στις ατομικές ανάγκες του μαθητή και

• Να εφαρμόζει εξειδικευμένες θεραπευτικές τεχνικές.

 

Επιπλέον, βασικός στόχος του προγράμματος είναι να επιμορφώσει τους συμμετέχοντες σε θέματα που αφορούν τεχνικές αποκατάστασης και παρέμβασης στο χώρο της Ειδικής Αγωγής, καθώς και να προσφέρει τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες στους επιμορφούμενους, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση τόσο στη διάγνωση όσο και στις μορφές θεραπείας και παρέμβασης, ώστε να μπορούν να διαχειρίζονται αποτελεσματικότερα τα άτομα με ευρύ φάσμα διαταραχών.

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Εργαστηρίου Νευροψυχολογίας στα τηλέφωνα 2421074678, 6989292060 ή ηλεκτρονικά στο neurolabuth@gmail.com.

 

Μεθοδολογία επιμόρφωσης

Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός ακολουθεί τη μεθοδολογία που υποστηρίζει την Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση. Η διδασκαλία μέσω συστήματος ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης βασίζεται κυρίως στην ασύγχρονη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού και ανάπτυξη δραστηριοτήτων, προκειμένου να εξασφαλιστεί σε μεγάλο βαθμό η αυτονομία του/της εκπαιδευόμενου/ης.

Το εκπαιδευτικό υλικό βρίσκεται on-line, σε ψηφιακή μορφή, ενώ, παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα τοπικής αποθήκευσής του. Είναι εύκολα εκτυπώσιμο για τους χρήστες που προτιμούν το έντυπο υλικό.

Επιπλέον, προσφέρεται η δυνατότητα ανάρτησης υλικού και εργασιών από την πλευρά των επιμορφούμενων προς αξιολόγηση.

 

Σε ποιους απευθύνεται

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε:

• Αδιόριστους & Διορισμένους εκπαιδευτικούς
• Ψυχολόγους
• Ιατρούς
• Λογοθεραπευτές
• Εργοθεραπευτές
• Ειδικούς Παιδαγωγούς
• Κοινωνικούς Λειτουργούς
• Προπτυχιακούς & Μεταπτυχιακούς φοιτητές
• Επαγγελματίες Υγείας
• Ενδιαφερόμενους στο χώρο της Ειδικής αγωγής
• Κάθε ενδιαφερόμενο όσον αφορά στις θεματικές ενότητες

Η αίτηση εγγραφής υποβάλλεται :
1) Στο e-mail : neurolabuth@gmail.com ή
2) Αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά στο Εργαστήριο Νευροψυχολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Αργοναυτών & Φιλελλήνων τ.κ. 38221

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

 

Παράταση υποβολής αιτήσεων έως 12 Οκτωβρίου 2018 

 

Πιστοποιητικό παρακολούθησης – εξειδίκευσης

Με την περάτωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, η επιτυχής παρακολούθηση των επιμέρους διδακτικών ενοτήτων οδηγεί στη λήψη Πιστοποιητικού Εξειδίκευσης και Κατάρτισης στην Ειδική Αγωγή και Νευροψυχολογία σε θέματα διάγνωσης, αξιολόγησης, θεραπείας και τεχνικών πρώιμης παρέμβασης και αποκατάστασης.

Το πρόγραμμα είναι διάρκειας 670 διδακτικών ωρών επιμόρφωσης, οι οποίες και αντιστοιχούν σε 64 ECTS μονάδες.

 

Τρόπος διεξαγωγής εκπαιδευτικού προγράμματος

Το πρόγραμμα στηρίζεται στις αρχές και τις διαδικασίες της μικτής μορφής προγραμμάτων εξειδίκευσης και Διά Βίου μάθησης, καθώς περιλαμβάνει :

Ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, όπου οι επιμορφούμενοι παρακολουθούν με ευέλικτο τρόπο το υλικό του προγράμματος.

Δια ζώσης συναντήσεις εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων.

 

Επιστημονικά υπεύθυνος

Επιστημονικά υπεύθυνος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι ο κ. Αργύρης Καραπέτσας, Καθηγητής Νευροψυχολογίας – Νευρογλωσσολογίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Διευθυντής του Εργαστηρίου Νευροψυχολογίας του ιδίου τμήματος, ο οποίος φέρει και την ευθύνη για το σχεδιασμό, υλοποίηση και παρακολούθηση της ακαδημαϊκής διαδικασίας του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος. Ο επιστημονικός υπεύθυνος διαθέτει πολύχρονη, πέραν της εικοσαετίας, εμπειρία στη διεξαγωγή και υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων σχεδιασμένων βάσει των σύγχρονων ερευνητικών επιστημονικών δεδομένων στο χώρο της Ειδικής Αγωγής και της Ψυχολογίας – Νευροψυχολογίας τόσο σε θέματα Διάγνωσης όσο και Αποκατάστασης.

 

Επιστημονική ομάδα εκπαιδευτικού προγράμματος

Διδάσκοντες στο πρόγραμμα είναι μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και άλλων Πανεπιστημίων, καθώς και ειδικοί επιστήμονες με εξειδικευμένες γνώσεις.

 

Ποιοτικά χαρακτηριστικά προγράμματος

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με βάση τις αρχές και διαδικασίες της μικτής μορφής εκπαίδευσης (blended learning) που έχει υιοθετηθεί από τα πρωτοπόρα πανεπιστήμια και φορείς εκπαίδευσης σε παγκόσμιο επίπεδο, για τα προγράμματα που παρέχουν στο πλαίσιο της Διά Βίου μάθησης, καθώς περιλαμβάνει και δια ζώσης συναντήσεις εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων και ασύγχρονη εκπαίδευση, κατά την οποία οι επιμορφούμενοι παρακολουθούν με ευέλικτο τρόπο προσαρμοσμένο στις προσωπικές τους ανάγκες και προτεραιότητες, το υλικό του προγράμματος. Το υλικό αυτό παρέχεται με διάφορους τύπους αρχείων, κειμένου, ήχου και βίντεο.

Τόσο ο επιστημονικός υπεύθυνος, όσο και τα μέλη της επιστημονικής ομάδας, έχουν πολύχρονη εμπειρία στον σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων υψηλών απαιτήσεων.

 

Ενδεικτικές Θεματικές Ενότητες Επιμόρφωσης

Στο πρόγραμμα θα αναπτυχθούν οι ακόλουθες ενότητες:

 

• Γλωσσικές Διαταραχές: Αξιολόγηση

• Γλωσσικές Διαταραχές: Αποκατάσταση

• Μαθησιακές Δυσκολίες – Δυσλεξίες : Διάγνωση & Αποκατάσταση

• Μαθησιακές Δυσκολίες Γραφής και Ορθογραφίας : Διάγνωση & Αποκατάσταση

• Μαθησιακές Δυσκολίες Αριθμητικής : Διάγνωση & Αποκατάσταση

• Μέθοδοι Λειτουργικής Αποκατάστασης Διαταραχών Οπτικής Αντίληψης

• Μέθοδοι Λειτουργικής Αποκατάστασης Διαταραχών Ακουστικής Αντίληψης

• Ψυχοθεραπευτικές Τεχνικές των Διαταραχών Άγχους

• Ψυχοθεραπευτικές Τεχνικές Αντιμετώπισης της Κατάθλιψης

• Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής και Αντιμετώπισή τους

• Διαταραχές μηχανισμών Μάθησης & Μνήμης, διάγνωση, αποκατάσταση και βελτίωσή τους

• Εφαρμογές Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας

• Εφαρμογές Γνωσιακής Ψυχοθεραπείας

• ΔΕΠΥ & Μέθοδοι Αποκατάστασης

• Αυτισμός

• Νευροψυχολογικές Τεχνικές Παρέμβασης & Αποκατάστασης σε ευρύ φάσμα Διαταραχών

• Επίδραση της Μουσικής σε Εγκεφαλικές Λειτουργίες – Μουσικοθεραπείες

• Εθισμός στο Διαδίκτυο & Τεχνικές Αντιμετώπισης

• Νομοθεσία ειδικής αγωγής και σχετικό πλαίσιο ένταξης

• Λειτουργία του ύπνου και διαταραχές

• Νευροψυχολογία της Κοινωνικής επίγνωσης, του Νου και των Ανθρωπίνων Σχέσεων

• Επιτελικές λειτουργίες και το Μυστήριο του ανθρώπου. Τι είναι ο άνθρωπος?

• Εργασία Εμβάθυνσης – Πρακτική

• Τεστ Αξιολόγησης

 

Χρονική διάρκεια και κόστος παρακολούθησης

Η χρονική διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος αντιστοιχεί σε 670 διδακτικές ώρες επιμόρφωσης ή ένα ακαδημαϊκό έτος.

Το συνολικό κόστος του εκπαιδευτικού προγράμματος ανέρχεται στα 800€. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε τραπεζικό λογαριασμό, ο οποίος θα δοθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα με νέα ανακοίνωση, σε τρεις (3) δόσεις και θα εκδίδεται απόδειξη είσπραξης ή τιμολόγιο στα στοιχεία του εκπαιδευόμενου. Επιπλέον, προσφέρεται έκπτωση σε πολλές κατηγορίες εκπαιδευόμενων (άνεργοι, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, φοιτητές, άτομα με προβλήματα υγείας και λοιπά).

Ακολουθεί, ενδεικτικά, πίνακας με όλες τις κατηγορίες και η έκπτωση εξασφαλίζεται με την επίδειξη αντίστοιχου δικαιολογητικού.

Σημειώνεται ότι αν κάποιος εκπαιδευόμενος εντάσσεται σε παραπάνω από μία κατηγορίες έκπτωσης, θα του χορηγηθεί η έκπτωση για μία μόνο κατηγορία.

 

ΕΚΠΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Κόστος προγράμματος – χωρίς έκπτωση
800€ (3 δόσεις)

Άνεργοι, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, φοιτητές
700€ (3 δόσεις)

Εφάπαξ καταβολή
700€ (1 δόση)

Δικαιολογητικά έκπτωσης διδάκτρων:

  • Κάρτα Ανεργίας, πολυτεκνίας ή τριτεκνίας, φοιτητική ταυτότητα
  • Στο κόστος του προγράμματος συμπεριλαμβάνονται βιβλία και υλικό, τα οποία θα δοθούν στο τέλος του προγράμματος.

 

Χρονικό διάστημα καταβολής των δόσεων

1η δόση – 20-31/7/2018, 300 ευρώ,
2η δόση – 20-30/9/2018 , 250 ευρώ,
3η δόση – 20-30/11/2018, 250 ευρώ.

 

Όσοι επιμορφούμενοι υπάγονται σε εκπτωτική κατηγορία:

1η δόση – 20-31/7/2018, 300 ευρώ,
2η δόση – 20-30/9/2018, 200 ευρώ,
3η δόση – 20- 30/11/2018, 200 ευρώ.

 

Για κάθε επιπρόσθετη πληροφορία και για να υποβάλετε αίτηση στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Εργαστηρίου Νευροψυχολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στα τηλέφωνα 24210 74678, 6989292060, e-mail: neurolabuth@gmail.com.

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε Επίσης  «Εμψυχωτής Κοινότητας» 2ος κύκλος – Πρόγραμμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!