Η νέα Οδηγία για τις αποσπάσεις εργαζομένων μεταξύ των χωρών της Ε.Ε.

  • Βελτιωμένο, αλλά άτολμο το νέο πλαίσιο προστασίας των εργαζομένων σε απόσπαση που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
  • Γιατί η GUE/NGL επέλεξε την κριτική υποστήριξη της νέας Οδηγίας

Με βελτιώσεις, αλλά όχι όσες  επεδίωξε η Ομάδα της Ενωμένης Αριστεράς και της Αριστεράς των Πρασίνων των Βορείων Χωρών (GUE/NGL) υιοθετήθηκε η συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (των κρατών-μελών δηλαδή) σχετικά με την απόσπαση των εργαζομένων μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Το ζήτημα της απόσπασης των εργαζομένων, ως απόρροια της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών  στην ΕΕ, είναι πολύ σημαντικό γιατί ορίζει τα δικαιώματα όσων, εργαζόμενοι για μια εταιρία με έδρα μια χώρα της Ε.Ε., μετακινούνται για παροχή εργασίας για ένα ορισμένο διάστημα (μέσω της εταιρείας τους) σε μια άλλη χώρα.

Ο κίνδυνος που ενέχουν τέτοιες μετακινήσεις (αποσπάσεις) είναι ότι εργαζόμενοι από χώρες με χαμηλές αμοιβές και χαμηλό επίπεδο κοινωνικής προστασίας μετακινούνται σε χώρες με υψηλότερους μισθούς και καλύτερες κοινωνικές παροχές, αλλά προσφέροντας τις υπηρεσίες τους με τους μισθούς της χώρας προέλευσης και όχι της χώρας στην οποία παρέχουν τις υπηρεσίες τους. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει κοινωνικό-μισθολογικό ντάμπινγκ, διότι πολλοί εργοδότες προτιμούν να φέρνουν εργάτες από άλλη χώρα να δουλεύουν για αυτούς, εφόσον δικαιούνται να τους πληρώνουν και να τους προστατεύουν λιγότερο από τους εγχώριους εργαζόμενους. Το φαινόμενο περιγράφηκε, από μια έκφραση Γάλλου πολιτικού την οποία υιοθέτησαν ευρέως τα ΜΜΕ ως το φαινόμενο του «Πολωνού Υδραυλικού»  (σ.σ. το στερεότυπο  εδραιώθηκε με χιουμοριστική διαφημιστική καμπάνια του πολωνικού οργανισμού τουρισμού το 2005, με πρωταγωνιστή μοντέλο-υδραυλικό που καλούσε όλους να επισκεφτούν την Πολωνία).

Η μέχρι σήμερα Οδηγία για  τις αποσπάσεις εργαζομένων, που χρονολογείται από το 1996 (96/71/ΕΚ), περιείχε διατάξεις που ήταν απαραίτητο να αναθεωρηθούν προκειμένου να περιοριστεί η  καταστρατήγηση των εργασιακών δικαιωμάτων. Η διαδικασία αναθεώρησης έχει αρχίσει εδώ κα πολλά χρόνια με μεγάλες δυσκολίες προκειμένου να υπάρξει συμφωνία, κυρίως διότι τα κράτη μέλη με φθηνή εργασία ήθελαν να «εξάγουν» τους εργαζόμενούς τους.

Η συμφωνία που υπερψηφίστηκε στις 29/5/18 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με 457 ψήφους (147 κατά και 49 αποχές) από όλες τις πολιτικές ομάδες επιφέρει αρκετές βελτιώσεις στους κανόνες απόσπασης, αλλά δυστυχώς δεν διασφαλίζει ίση αμοιβή για ίση εργασία, ακριβώς λόγω της πεισματικής άρνησης πολλών κρατών μελών να  εγκαταλείψουν το μισθολογικό ντάμπινγκ.

 

Τα πιο σημαντικά σημεία που προβλέπει η αναθεωρημένη οδηγία για τους αποσπασμένους εργαζόμενους είναι τα εξής:

–  απόδοση όσων επιδομάτων δικαιούνται και οι εγχώριοι εργαζόμενοι

– εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων – εθνικών, περιφερειακών ή τοπικών, όπου ισχύουν-

– δικαίωμα στην απεργία και στις συλλογικές κινητοποιήσεις

– αποζημίωση εξόδων μετακίνησης όταν προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία

– εφαρμογή των κανόνων του κράτους-μέλους υποδοχής με την παρέλευση των πρώτων 18 μηνών απόσπασης

– δυνατότητα εφαρμογής των κανόνων των αποσπασμένων εργαζομένων και στους εργαζόμενους εταιριών προσωρινής απασχόλησης

 

Η νέα οδηγία, αν και στο πρώτο της άρθρο προβλέπει την υποχρέωση της προστασίας των εργαζομένων κατά τη διάρκεια της απόσπασής τους, με υποχρεωτικές διατάξεις όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας και την προστασία της υγείας και της ασφάλειάς τους, δυστυχώς δεν αναγνωρίζει ως νομική της βάση την προστασία των εργαζομένων, αλλά την αρχή της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών στην ΕΕ στα πλαίσια της ενιαίας αγοράς.

Η ομάδα της  Ενωμένης Αριστεράς και της Αριστεράς των Πρασίνων των Βορείων Χωρών, GUE/NGL,  θεώρησε ωστόσο πως οι αλλαγές στην ευρωπαϊκή οδηγία επιφέρουν βελτιώσεις στις συνθήκες εργασίας των αποσπασμένων εργαζόμενων οι οποίες είναι σημαντικές σε σχέση με το προηγούμενο πολύ σκληρό τοπίο και στοχεύει στη συνεχή προσπάθεια βελτίωσής της εφόσον η αναθεώρησή της προβλέπεται πέντε χρόνια μετά τη θέση σε ισχύ της αναθεωρημένης οδηγίας (που θα γίνει σε περίπου δύο χρόνια). Τότε υπάρχει και η πρόβλεψη να εξεταστεί αν χρειάζεται να ρυθμιστεί και το ζήτημα της υπεργολαβίας, το οποίο δυστυχώς δεν ρυθμίζεται από την παρούσα αναθεώρηση.

 

Πηγή: kkuneva.eu

Διαβάστε Επίσης  Πρόγραμμα "Εκμάθηση Ελληνικής Γλώσσας και ψηφιακών Δεξιοτήτων για Ρομά στο Δήμο Αλεξάνδρειας"

Be the first to comment on "Η νέα Οδηγία για τις αποσπάσεις εργαζομένων μεταξύ των χωρών της Ε.Ε."

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!