Καινοτόμες προσεγγίσεις για τη διασφάλιση της καθολικής κοινωνικής προστασίας για το μέλλον της εργασίας

Τα συστήματα κοινωνικής προστασίας σε ολόκληρο τον κόσμο αντιμετωπίζουν προκλήσεις για την παροχή πλήρους και αποτελεσματικής κάλυψης για τους εργαζόμενους σε όλες τις μορφές απασχόλησης, περιλαμβανομένων όσων ανήκουν στις “νέες” μορφές απασχόλησης. Ενώ ορισμένες αναδυόμενες εργασιακές ρυθμίσεις και ρυθμίσεις της απασχόλησης μπορεί να παρέχουν μεγαλύτερη ευελιξία  για τους εργαζόμενους και τους εργοδότες, μπορεί να οδηγήσουν σε σημαντικά χάσματα στην κάλυψη κοινωνικής προστασίας, σε μία περίοδο κατά την οποία οι απαιτήσεις ως προς τα συστήματα κοινωνικής προστασίας αυξάνονται.

Είναι έτσι αναγκαίο να ενδυναμωθούν και να προσαρμοσθούν τα συστήματα κοινωνικής προστασίας ώστε να μπορούν να συνεχίσουν να εκπληρώνουν τον σημαντικό τους ρόλο για την πρόληψη και μείωση της φτώχειας, την ενίσχυση της εισοδηματικής ασφάλειας και του περιορισμό της ανισότητας.

Η συγκεκριμένη μελέτη παρέχει μία ανασκόπηση καινοτόμων προσεγγίσεων τις οποίες έχουν υιοθετήσει οι χώρες για να γεφυρώσουν τα χάσματα κάλυψης και επάρκειας, και για να προσαρμόσουν τα συστήματα κοινωνικής προστασίας στις μεταβαλλόμενες συνθήκες και απαιτήσεις μέσω ενός συνδυασμού ανταποδοτικών και μη-ανταποδοτικών μηχανισμών.

Ειδικότερα, η μελέτη εστιάζει στις ποικίλες κατηγορίες εργαζομένων που συχνά αντιμετωπίζουν χάσματα κοινωνικής προστασίας, δηλαδή στους εργαζόμενους μερικής απασχόλησης, στους εργαζόμενους με συμβάσεις προσωρινής εργασίας, στους αυτοαπασχολούμενους και αυτούς που απασχολούνται υπό μη-ξεκάθαρες σχέσεις απασχόλησης, όπως και τους εργαζόμενους σε ψηφιακές πλατφόρμες.

 

Κάνετε λήψη της μελέτης εδώ

 

Απόδοση: Ντούνης Ανδρέας

Πηγή: ilo.org

 

Διαβάστε Επίσης  Η εξάλειψη της αστεγίας έως το 2030 πρέπει να γίνει στόχος της ΕΕ

Be the first to comment on "Καινοτόμες προσεγγίσεις για τη διασφάλιση της καθολικής κοινωνικής προστασίας για το μέλλον της εργασίας"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!