Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αίτησης διεκδίκησης υποτροφίας φοιτητή/τριας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου (Επιτροπή Ερευνών & Διαχείρισης), στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ», κωδικό MIS 5011040 της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 14603/06-10-2017, κωδ. ΕΔΒΜ 58), η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 και Ιδρυματικά Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Αμπελιώτη, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 18/12-06-2018 απόφασης συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης (ΕΛΚΕ) και σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν.4485/2017, προσκαλεί τους εγγεγραμμένους σε φοιτητές/φοιτήτριες να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την λήψη μηνιαίας υποτροφίας στο ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, και συγκεκριμένα στο εαρινό εξάμηνο.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες φοιτητές/φοιτήτριες καλούνται να υποβάλλουν Αίτηση προς το Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου που βρίσκεται στην διεύθυνση Ελ. Βενιζέλου 70, ΤΚ 176 71, Καλλιθέα, Γραφείο 1.06, 1ος όροφος του Κεντρικού Κτιρίου, κα. Καραμήτσου Ασπασία, προκειμένου να εγγραφούν ως υποψήφιοι για μία από τις τρεις Υποτροφίες που αντιστοιχούν στο Τμήμα τους, έως και τις 05/07/2018 και ώρα 12:00 μ.

Οι φοιτητές/φοιτήτριες δύναται να λάβουν υποτροφία έως και δύο (2) εξάμηνα.

Τα μηνιαία τροφεία ορίζονται στο ποσό των τριακοσίων είκοσι ευρώ (320,00 €).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στην κ. Μ. Μαλλίδου, από 09:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.- από Δευτέρα έως Παρασκευή- Ελ. Βενιζέλου 70, ΤΚ 176 71, Καλλιθέα, στο τηλ. 210-9549265 και στο e-mail: mmallidou@hua.gr.

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ»

 

Be the first to comment on "Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αίτησης διεκδίκησης υποτροφίας φοιτητή/τριας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!