Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για την επιλογή φορέων ανάπτυξης και λειτουργίας κέντρων ημέρας για ασθενείς με άνοια

Το Υπουργείο Υγείας καλεί τα ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 11 του ν.2716/1999 που ενδιαφέρονται να αναλάβουν την ανάπτυξη και την λειτουργία πέντε (5) Κέντρων Ημέρας για την υποστήριξη των ασθενών με άνοια και δύο (2) Οικοτροφείων για ασθενείς πάσχοντες από άνοια τελικού σταδίου, με συγχρηματοδότηση των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων υπό των προϋποθέσεων αξιολόγησης και έγκρισης των πράξεων του ΕΣΠΑ 2014-2020, βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου όπως αποτυπώνεται στο προοίμιο, να υποβάλουν σφραγισμένους φακέλους συμμετοχής σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.

Χρόνος λήξης υποβολής των φακέλων συμμετοχής στο Πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας, ορίζεται η 10-07-2018 και ώρα 13:00. Οι φάκελοι συμμετοχής που είναι εκπρόθεσμοι επιστρέφονται σφραγισμένοι από την Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΕ ΝΠΙΔ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 ΤΟΥ Ν. 2716/1999 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΟΡEΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΟΙΑ

 

Be the first to comment on "Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για την επιλογή φορέων ανάπτυξης και λειτουργίας κέντρων ημέρας για ασθενείς με άνοια"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!