Κοινό Ελληνογαλλικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ευρωπαϊκό και Συγκριτικό Κοινωνικό Δίκαιο»

Η Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου της Τουλούζης 1 – Capitole, ανέλαβαν την οργάνωση ενός Κοινού Ελληνογαλλικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ευρωπαϊκό και Συγκριτικό Κοινωνικό Δίκαιο», που οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης με τον ίδιο τίτλο. Το συντονισμό της λειτουργίας του Π.Μ.Σ. αναλαμβάνει η Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. που απαρτίζεται από μέλη Δ.Ε.Π. της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ. και της Νομικής Σχολής  του Πανεπιστημίου της Τουλούζης 1 – Capitole. 

Στόχοι του Κοινού Ελληνογαλλικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος  

To Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο «Ευρωπαϊκό και Συγκριτικό Κοινωνικό Δίκαιο», επιδιώκει να:

  • Ευνοήσει την ανταλλαγή φοιτητών των δύο Ιδρυμάτων. 
  • Διευκολύνει την απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων στο Ευρωπαϊκό και Συγκριτικό Κοινωνικό Δίκαιο (συλλογικό και ατομικό εργατικό δίκαιο, κοινωνική ασφάλιση, κοινωνική πολιτική, πολιτικές απασχόλησης στις εθνικές και ευρωπαϊκές διαστάσεις). 
  • Ενθαρρύνει τη μετακίνηση διδασκόντων και ερευνητών που ετοιμάζουν τη διδακτορική τους διατριβή. 
  • Δημιουργήσει σχέσεις ανταλλαγής προβληματισμών μεταξύ διδασκόντων των δύο Πανεπιστημίων.
  • Ιδρύσει μία μόνιμη ανταλλαγή δεδομένων των δύο Ιδρυμάτων. 
  • Καλλιεργήσει τις επαφές ειδικών στο αντικείμενο του Προγράμματος μεταξύ των χωρών της Νότιας Ευρώπης. 
  • Επιτρέψει την κατάρτιση των κοινών προγραμμάτων έρευνας στα διάφορα κέντρα και εργαστήρια έρευνας του Πανεπιστημίου της Τουλούζης 1 – Capitole και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 
     

Τίτλοι

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Διπλό Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στο «Ευρωπαϊκό και Συγκριτικό Κοινωνικό Δίκαιο».

Το ΠΜΣ δεν έχει τέλη εγγραφής και περιλαμβάνει δύο εξάμηνα. Τα μαθήματα του πρώτου εξαμήνου διεξάγονται στην Τουλούζη, ενώ αυτά του δευτέρου εξαμήνου στη Θεσσαλονίκη. Κατά τη θερινή περίοδο οι φοιτητές επιλέγουν να εκπονήσουν μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία ή εναλλακτικά να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση και να συντάξουν την έκθεση της πρακτικής άσκησης. Η διδασκαλία και οι εξετάσεις γίνονται στη γαλλική γλώσσα. Η πολύ καλή γνώση της γαλλικής γλώσσας είναι επομένως προαπαιτούμενο για την εγγραφή στο Πρόγραμμα αυτό. Ακόμη, απαιτείται καλή γνώση και της αγγλικής γλώσσας. Οι φοιτητές που θα γίνουν δεκτοί στο Πρόγραμμα, θα αποκτήσουν από το Σεπτέμβριο, τη φοιτητική ιδιότητα και στα δύο Ιδρύματα. Για το ακ. έτος 2018-2019 το Τμήμα Νομικής του ΑΠΘ θα επιλέξει μέχρι επτά (7) φοιτητές.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί απόφοιτοι τμημάτων Νομικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής. Η εισαγωγή γίνεται μετά την εξέταση του φακέλου της υποψηφιότητας από την αρμόδια Επιτροπή υπευθύνων του Προγράμματος.

Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές οφείλουν να αποστείλουν εμπρόθεσμα (με συστημένη επιστολή) πλήρη φάκελο υποψηφιότητας έως 25 Ιουλίου 2018 στη Γραμματεία της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ (Ισόγειο Κτηρίου Νομικής Σχολής, Τ.Κ. 54124, Θεσσαλονίκη), με την ένδειξη: «Αίτηση υποψηφιότητας για το ΔΠΜΣ Ευρωπαϊκού και Συγκριτικού Κοινωνικού Δικαίου».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ» ΓΙΑ ΤΟ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2018-2019

ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ»

 

Διαβάστε Επίσης  Προκήρυξη για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ψυχολογία» 2020-2021 του Παντείου Πανεπιστημίου

 

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!