Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Δημόσια Υγεία και Πολιτική Υγείας” 2018-2019 | Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ

Με την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, ξεκινά στο Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Δημόσια Υγεία και Πολιτική Υγείας».

Συντονισμένο με τις πλέον σύγχρονες διεθνείς ακαδημαϊκές τάσεις, το Πρόγραμμα ακολουθεί τη διεπιστημονική και ολιστική προσέγγιση της υγείας σε πληθυσμιακό επίπεδο. Επιδιώκοντας λοιπόν την εκπαίδευση, την έρευνα και την επαγγελματική εξειδίκευση στα γνωστικά αντικείμενα της Δημόσιας Υγείας και της Πολιτικής Υγείας, ασχολείται, μεταξύ άλλων, με τις εξής θεματικές:

 • τις σχέσεις υγείας, κοινωνίας και περιβάλλοντος
 • τις σύγχρονες όψεις της παγκόσμιας διακυβέρνησης της υγείας
 • τις προκλήσεις που θέτουν στα συστήματα υγείας η τρέχουσα οικονομική κρίση και τα προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής, η ανεργία, το
 • διεθνές εμπόριο, οι μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές
 • την ανάμειξη των ΜΚΟ στο πεδίο της φροντίδας υγείας

Το ΠΜΣ απευθύνεται σε πτυχιούχους ΑΕΙ/ΤΕΙ που ενδιαφέρονται για τη Δημόσια Υγεία και την Πολιτική Υγείας, πιθανόν εργάζονται ή προσδοκούν να εργαστούν σε φορείς Δημόσιας Υγείας και Πολιτικής Υγείας.

Σκοπός

Σκοπός του Προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και η διεύρυνση της ερευνητικής δραστηριότητας στα αντικείμενα της Δημόσιας Υγείας και της Πολιτικής Υγείας.

Διάρκεια

Η διάρκεια του προγράμματος είναι διετής (4 εξάμηνα).

Ημερολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το συγκεκριμένο ΠΜΣ απευθύνεται και σε εργαζόμενους. Με σκοπό τον μη αποκλεισμό τους τα μαθήματα θα γίνονται απογευματινές ώρες με αρχική κατανομή κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη 17:00 – 20:00.

Αιτήσεις

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων ΑΕΙ/ΤΕΙ της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής με αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Υποψήφιοι μπορούν να είναι και τελειόφοιτοι φοιτητές, οι οποίοι θα έχουν περατώσει επιτυχώς τις προπτυχιακές τους σπουδές πριν από τη λήξη των εγγραφών και θα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο ΠΜΣ.

Η προθεσμία για την υποβολή δικαιολογητικών λήγει στις 14/9/2018.

Απαραίτητα δικαιολογητικά των υποψηφίων για εισαγωγή στο ΠΜΣ

Ο υποψήφιος υποβάλλει στη Γραμματεία του ΠΜΣ τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση συνοδευόμενη από σύντομο υπόμνημα αιτιολόγησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 2. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα, που θα περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική και την επαγγελματική δραστηριότητα, συγγραφικό έργο, τις υπάρχουσες επιστημονικές εργασίες και τα ενδιαφέροντα του υποψηφίου.
 3. Αντίγραφο πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (Οι πτυχιούχοι Τμημάτων Εξωτερικού πρέπει να καταθέσουν το πτυχίο τους μεταφρασμένο και επικυρωμένο από το ΥΠΕΠΘ, καθώς επίσης και την αναγνώριση ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. μαζί με την αντιστοιχία του βαθμού πτυχίου). Σε περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό ή με ακέραιο αριθμό απαιτείται είτε βεβαίωση της οικείας Σχολής είτε Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας όπου να φαίνεται ο ακριβής αριθμητικός βαθμός.
 4. Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης της Αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον Β2 επίπεδο.
 5. Σε περίπτωση γνώσης και δεύτερης ξένης γλώσσας υποβάλλεται, επίσης, το αντίστοιχο πιστοποιητικό.
 6. Αποδεικτικά έγγραφα για τυχόν ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα, καθώς και για επαγγελματική εμπειρία συναφή προς το πεδίο ειδίκευσης (εφόσον υπάρχουν).
 7. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
 8. Πρόσφατη φωτογραφία

Για τη συμπλήρωση της αίτησης και την αποστολή της ακολουθείστε το σύνδεσμο: http://bit.ly/ph_master2018

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά – πιστοποιητικά πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά σε μορφή pdf στη διεύθυνση msc-ph@auth.gr                                                    

ή στη Γραμματεία του ΠΜΣ του Τμήματος Ιατρικής, κτίριο του ΚΕΔΙΠ, ισόγειο, τηλ. 2310 999339 και ώρες 10:00-12:00 π.μ.
ή ταχυδρομικά στη Διεύθυνση: Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ, 54124 Θεσσαλονίκη

Τα δικαιολογητικά που θα σταλούν έως 14-9-2018 θα είναι απλές φωτοτυπίες.

Σε περίπτωση επιτυχίας στις εισαγωγικές εξετάσεις τα δικαιολογητικά επικυρωμένα από τα αρμόδια όργανα θα κατατεθούν στη Γραμματεία του ΠΜΣ.

Πληροφορίες: τηλ. 2310-999339

http://publichealthpolicy.med.auth.gr/ 

Ημερομηνία γραπτών εξετάσεων:

Δευτέρα 17-9-2018, ώρα 17:00 στο Αμφιθέατρο ΣΤ’ του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ
Οι υποψήφιοι να έχουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα και στυλό. Η προσέλευση θα γίνεται 15΄ πριν την έναρξη των εξετάσεων.

Ημερομηνία προσωπικών συνεντεύξεων:

Τρίτη 18-9-2018, στη Γραμματεία του ΠΜΣ, κτίριο ΚΕΔΙΠ, ισόγειο και ώρες 10:00 έως 12:00 π.μ.

Μετά την ανακοίνωση των ονομάτων των επιτυχόντων, θα πραγματοποιηθούν οι εγγραφές, σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί από τη Γραμματεία.

 

Διαβάστε Επίσης  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πολιτικό Σύστημα και Δημόσιες Πολιτικές» 2020-2021

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!