BREAK | Breaking the Cycle: Ένας Οδηγός Δράσης για την πρόληψη της Έμφυλης Βίας Ανάμεσα στους Νέους

Το Σπάζοντας τον Κύκλο, που ξεκίνησε το 2017, είναι ένα πρόγραμμα που στοχεύει στη δόμηση ικανοτήτων στους νέους, αυξάνοντας την ικανότητα των οργανώσεων που εργάζονται στην περιοχή της έμφυλης βίας, απαντώντας στην ανάγκη για συγκεκριμένες, καινοτόμες μεθόδους και προγράμματα για να δουλέψουν με τους νέους επάνω στην πρόληψη και την αντίσταση κατά της έμφυλης βίας.

Το πρόγραμμα σκοπεύει να δομήσει, να ξεκινήσει και να ενδυναμώσει τόσο νέα όσο και ήδη υπάρχοντα προγράμματα, που μάχονται κατά της έμφυλης βίας σε διαφορετικά σημεία του κόσμου και να παράσχει εργαλεία για εργασία με τους νέους ανθρώπους.

Με στόχο την προαγωγή της διεθνούς συνεργασίας και τις ανταλλαγές στη μάχη ενάντια στην έμφυλη βία όπως επίσης και την προώθηση της πολυεθνικής ανεπίσημης εκπαιδευτικής κινητικότητας, το πρόγραμμα διεξήχθη από οργανισμούς έξι χωρών: το CERUJOVI (Ισπανία), το Κ.Ε.Δ.Ε. (Ελλάδα), το BWHC (Μπαγκλαντές), το LACC (Νεπάλ), το CHSJ (Ινδία) και ΠΡΩΤΑ Η ΝΕΟΤΗΤΑ (Μαδαγασκάρη). Επισκέψεις μελέτης, διεθνείς και εθνικές εκπαιδεύσεις και τοπικά εργαστήρια έχουν επιτρέψει σε αυτό το εγχειρίδιο να δοκιμαστεί και να παρουσιάσει αποτελεσματικά εργαλεία για την εργασία με τους νέους στον τομέα της έμφυλης βίας, ώντας το παρόν εκπαιδευτικό εγχειρίδιο, το οποίο αναπτύχθηκε ως μία συνεργατική δουλειά ανάμεσα σε αυτούς τους οργανισμούς και είναι, για τον λόγο αυτό, το αποτέλεσμα των κοινών γνώσεων στον τομέα της νεότητας και της έμφυλης βίας.

Επιπλέον, αυτό το εγχειρίδιο συνδυάζεται με έναν Οδηγό Καλής Πρακτικής στην πρόληψη της Έμφυλης Βίας, όπου μοιράζονται οι συνεργαζόμενες χώρες τις πρωτοβουλίες τους, προκειμένου να ενθαρρύνουν άλλους να λάβουν δράση ενισχύοντας τη γνώση από τις εμπειρίες που μοιράστηκαν στο προσκήνιο της έμφυλης βίας.

 

Αυτό το εγχειρίδιο είναι ένας οδηγός για εκπαιδευτές σε ομάδες νέων, συνδέσμους, κέντρα, σχολεία ή οποιαδήποτε άλλη δομή, η οποία εργάζεται με και για τους νέους και την ανάπτυξή τους. Το πρόγραμμα μαθημάτων μπορεί να εφαρμοστεί είτε στο σύνολό τους, είτε να επιλεγούν ορισμένες δραστηριότητες και να προσαρμοστούν ανάλογα με τις ανάγκες κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος.

Σχεδιάζεται με βάση διαφορετικά βήματα για να χρησιμοποιηθεί στον τομέα των νέων, οπότε ανάλογα με το ποιες ικανότητες απαιτούνται περισσότερο και ανάλογα με τον διαθέσιμο χρόνο, είναι πιθανόν να πάει κανείς απευθείας στους όρους και τους στόχους που θέλει να φτάσει.

Με το τέλος αυτού του εγχειριδίου, θα υπάρξει μία γενική οπτική στο πώς τα διαφορετικά στοιχεία συνεισφέρουν στην αναπαραγωγή και τη διαιώνιση της έμφυλης βίας. Την ίδια στιγμή, θα δώσει ορισμένα σημεία – κλειδιά για την πρόληψη και παύση της έμφυλης βίας με τα δικά τους εργαλεία, ιδιαίτερα στο περιβάλλον των νέων. Οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να αντιληφθούν ιδέες σχετικές με το φύλο, την έμφυλη βία ή το πώς οι κοινωνικές δομές επηρεάζουν τις αντιλήψεις μας για το φύλο.

Αυτό το εγχειρίδιο επίσης βοηθά στην αναγνώριση και την ταυτοποίηση των διαφορετικών ειδών της αρρενωπότητας και πώς συνδέονται με την έμφυλη βία και ενθαρρύνει τον ακτιβισμό μέσω της δράσης κατά της έμφυλης βίας. Συνοψίζοντας, βοηθά στο να αποκτηθεί μία γενική κατανόηση των διαφορετικών προσεγγίσεων στην πρόληψη και στην αντίδραση απέναντι στην έμφυλη βία, με στόχο να ξεκινήσουν να λαμβάνονται δράσεις, προκειμένου να σπάσει ο κύκλος της έμφυλης βίας.

Διαβάστε Επίσης  Η διαδικασία της Μπολόνια και ο Ευρωπαϊκός Χώρος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΥΛΗ ΒΙΑ

Η βία εναντίον των γυναικών γίνεται αντιληπτή ως μία παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μία μορφή διάκρισης εναντίον των γυναικών και συμπεριλαμβάνει όλες τις πράξεις έμφυλης βίας που έχουν ως αποτέλεσμα ή είναι πιθανό να έχουν ως αποτέλεσμα τη σωματική, σεξουαλική, ψυχολογική ή οικονομική βλάβη ή ταλαιπωρία των γυναικών, συμπεριλαμβανομένων των απειλών τέτοιου είδους πράξεων και τον εξαναγκασμό και την αυθαίρετη στέρηση της ελευθερίας, είτε συμβαίνει στη δημόσια είτε στην προσωπική ζωή.

Η έμφυλη βία εναντίον των γυναικών θα πρέπει να σημαίνει τη βία που στοχεύει εναντίον μίας γυναίκας επειδή είναι γυναίκα ή που επηρεάζει τις γυναίκες δυσανάλογα. Η έμφυλη βία έχει τις ρίζες της και ενισχύει τις φυλετικές ανισότητες και δεν μπορεί να γίνει αντιληπτή έξω από το πλαίσιο των κοινωνικών δομών, των φυλετικών νορμών, που την υποστηρίζουν και την αιτιολογούν.

Η έμφυλη βία βλάπτει τις γυναίκες, τις οικογένειες, τις κοινότητες και τις κοινωνίες. Είναι μία παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μία από τις πιο διάχυτες μορφές έμφυλης ανισότητας. Η εξάλειψη της βίας εναντίον των γυναικών συμπεριλαμβάνει την αμφισβήτηση της άνισης διάκρισης της κοινωνικής, πολιτικής και οικονομικής δύναμης ανάμεσα στις γυναίκες και τους άντρες και τους τρόπους με τους οποίους αυτή η ανισότητα διαιωνίζεται μέσω των θεσμών σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας. (Άρθ. 3d, Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας εναντίον των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας).

Η “έμφυλη βία” και η “βία εναντίον των γυναικών” είναι όροι που συχνά χρησιμοποιούνται εναλλάξ, αφού το μεγαλύτερο μέρος της έμφυλης βίας επιβάλλεται από τους άντρες στις γυναίκες και τα κορίτσια. Παρ’όλα αυτά, είναι σημαντικό να διαφυλαχτεί η έμφυλη πλευρά της έννοιας, αφού αυτό υπογραμμίζει το γεγονός ότι η βία εναντίον των γυναικών είναι μία έκφραση των ανισοτήτων δύναμης ανάμεσα στις γυναίκες και τους άντρες. Οι όροι χρησιμοποιούνται εναλλάξ μέσα σε αυτόν τον Οδηγό Δράσης, αφού γίνεται πάντα αντιληπτό ότι η έμφυλη βία σημαίνει τη βία εναντίον των γυναικών και το αντίστροφο.

 

Η βία εναντίον των γυναικών και των κοριτσιών είναι μία από τις επικρατέστερες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο.

Δεν γνωρίζει κοινωνικά, οικονομικά ή εθνικά όρια. Υπολογίζεται σε παγκόσμιο επίπεδο ότι μία στις τρεις γυναίκες θα βιώσουν σωματική ή σεξουαλική κακοποίηση στη ζωή τους και σχεδόν το ένα τρίτο (30%) των γυναικών που έχουν υπάρξει σε μία σχέση αναφέρουν ότι έχουν βιώσει κάποια μορφή σωματικής και/ή σεξουαλικής βίας από τον σύντροφό τους (Βία Εναντίον των Γυναικών, ΠΟΥ, 2017).     

Οι νέοι άνθρωποι βρίσκονται στο επίκεντρο του προβλήματος ως θύματα αλλά και δράστες της έμφυλης βίας, ώντας επιπλέον και σιωπηλοί μάρτυρες με το να ανέχονται ή να αποδέχονται πράξεις έμφυλης βίας.

Σύμφωνα με μία παγκόσμια στατιστική, πάνω από το 50% των σεξουαλικών επιθέσεων διαπράττονται εναντίον κοριτσιών κάτω από την ηλικία των δεκαέξι (Η.Ε. Γυναίκες, Φορέας Ηνωμένων Εθνών για την Ισότητα των Φύλων και την Ενδυνάμωση των Γυναικών, Στοιχεία: Στατιστικά στοιχεία για τη Βία Εναντίον των Γυναικών και των Κοριτσιών).

Επιπλέον, γύρω στα 120 εκατομμύρια κορίτσια, περίπου ένα στα δέκα, έχουν αντιμετωπίσει εξαναγκαστικές σεξουαλικές πράξεις σε κάποιο σημείο της ζωής τους (Η.Ε. Γυναίκες, Γεγονότα και Αριθμοί: Λήγοντας τη Βία Εναντίον των Γυναικών, 2013).       

Για τον λόγο αυτό, αποτελεί γεγονός μεγάλης σημασίας το να δουλεύουμε στο πεδίο της ενημέρωσης και εκπαίδευσης των νέων για τις αιτίες και τις επιπτώσεις της φυλετικής ανισότητας, την έμφυλη βία, όπως επίσης και στην παροχή βοήθειας στο να καλλιεργήσουν στάσεις, που να μην αποδέχονται καμία μορφή έμφυλης βίας, τόσο στην παρούσα φάση, όσο και στο μέλλον. Πιστεύουμε ότι οι νέοι άνθρωποι θα πρέπει να είναι στο κέντρο των προσπαθειών στοχεύοντας στην εξάλειψη της έμφυλης βίας σε όλες τις κοινωνίες στον κόσμο και για τον λόγο αυτό θα πρέπει να εμπλέκονται ενεργά σε όλες τις πράξεις υποστήριξης, πρόληψης και αντίδρασης απέναντι στην έμφυλη βία.

Δεδομένου του ότι είναι εξοπλισμένοι με γνώση, ικανότητες και ευκαιρίες να εκτελέσουν δράσεις, οι νέοι άνθρωποι αποτελούν ένα ανεκτίμητο ενεργητικό στη μάχη κατά αυτής της μορφής αδικίας και καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΜΦΥΛΗΣ ΒΙΑΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ

 

Διαβάστε Επίσης  Ευρωπαϊκός κοινωνικός διάλογος: θεσμοί εκπροσώπησης και κατηγορίες παρεμβάσεων - Προτάσεις για την αναβάθμιση του ρόλου της ΓΣΕΒΕΕ

Be the first to comment on "BREAK | Breaking the Cycle: Ένας Οδηγός Δράσης για την πρόληψη της Έμφυλης Βίας Ανάμεσα στους Νέους"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!