Απάντηση Κομισιόν σε Ερώτηση Παπαδημούλη για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την στήριξη των ΑμεΑ

Απάντηση έδωσε η Κομισιόν διαμέσου της Αρμόδιας Επιτρόπου για θέματα Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, Μάριαν Τύσσεν, σε ερώτηση του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημ. Παπαδημούλη, αναφορικά με την μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα, σε φροντίδα που βασίζεται στην κοινότητα και τις υπηρεσίες.

Πιο συγκεκριμένα, η Κομισιόν υπογραμμίζει πως στις 30 Μαΐου «παρουσίασε την πρόταση κανονισμού για το ΕΚΤ+ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+), που θα αντικαταστήσει από το 2021 τους ισχύοντες κανονισμούς για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (FEAD), το πρόγραμμα για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI) και το πρόγραμμα της ΕΕ για την υγεία». Σύμφωνα με την κ. Τύσσεν, προϋπόθεση επιτυχίας της συγκεκριμένης πρότασης είναι τα κράτη-μέλη να “στηρίξουν ειδικές στοχοθετημένες δράσεις για την προώθηση της μετάβασης από τις υπηρεσίες της κατ’ οίκον/ιδρυματικής φροντίδας στη φροντίδα σε επίπεδο οικογένειας και τοπικής κοινότητας”.

Επιπλέον, η Κομισιόν επιμένει πως “η αποϊδρυματοποίηση θα υποστηριχθεί μέσω της εφαρμογής των σχετικών ευνοϊκών όρων του κανονισμού περί κοινών διατάξεων για την περίοδο μετά το 2020. Όλες οι μορφές διαχωρισμού θα απαγορευτούν”.

Σε ερώτηση που είχε καταθέσει στις 15 Ιουνίου 2018 ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με αφορμή το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2020-2027, είχε κάνει αναφορά για την ανάγκη να ενταχθεί σε αυτό η μετάβαση από την ιδρυματική στην κοινωνική φροντίδα, καθώς και να υπάρξει σαφής αναφορά στην κατάργηση κάθε μορφής διαχωρισμού. Επιπλέον ο κ. Παπαδημούλης είχε ζητήσει από τη Κομισιόν να επαναφέρει το ζήτημα αυτό και να το εντάξει στον προγραμματισμό του ΠΔΠ 2020-2027, με σκοπό να ανταποκριθεί στις συστάσεις της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες.

 

Ακολουθεί η πλήρης ερώτηση και η πλήρης απάντηση της Επιτροπής:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-003255/2018
προς την Επιτροπή
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL)
Θέμα: Χωρίς διακρίσεις η μετάβαση από την ιδρυματική στην κοινωνική φροντίδα

Οι δαπάνες της χρηματοδότησης της ΕΕ για τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα σε αυτή που βασίζεται στην κοινότητα και τις υπηρεσίες, η οποία αποτελεί υποχρέωση για όλα τα κράτη-μέλη, είναι από τα σαφέστερα παραδείγματα της προσθετικότητας της ΕΕ σε θέματα που αφορούν ανθρώπους σε όλη την Ένωση, ειδικά στις ασθενέστερες χώρες και περιφέρειες. Έτσι, η ΕΕ κατόρθωσε να αλλάξει τα συστήματα παροχής υπηρεσιών φροντίδας με οφέλη υποστήριξης μέσω οικογενειακών και κοινοτικών υπηρεσιών. 

Η πρόταση για το σχέδιο κανονισμού του ESF+ στο πλαίσιο του ΠΔΠ 2020-2027 δεν περιέχει αναφορά στη μετάβαση από την ιδρυματική στην κοινωνική φροντίδα και υπηρεσίες, σε αντίθεση με τον ισχύοντα κανονισμό του ESF. Επιπλέον, υπάρχει αναφορά κατά την οποία το ESF δεν υποστηρίζει καμία μορφή διαχωρισμού, καθώς και αναφορά στη ΣΔΑτΑ του ΟΗΕ.  

Ερωτάται η Επιτροπή: 

– Πώς χαρακτηρίζει την περιθωριοποίηση ανθρώπων μέσω της παράλειψης του νέου ΠΔΠ 2020-2027; 

– Τι προτίθεται να κάνει, ώστε να επαναφέρει το ζήτημα και να το εντάξει στον προγραμματισμό του ΠΔΠ 2020-2027, ανταποκρινόμενη στις συστάσεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες; 

– Αντιλαμβάνεται ότι ακόμα και η χρήση γλώσσας που μιλάει για διαχωρισμό αποτελεί ευρύτερα μια μορφή διάκρισης που πρέπει να αντιμετωπιστεί;

Διαβάστε Επίσης  Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας: Παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης 2019

EL
E-003255/2018
Απάντηση της κ. Thyssen
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
(30.7.2018)

Στις 30 Μαΐου 2018 η Επιτροπή παρουσίασε την πρόταση κανονισμού για το ΕΚΤ+ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+), που θα αντικαταστήσει από το 2021 τους ισχύοντες κανονισμούς για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (FEAD), το πρόγραμμα για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI) και το πρόγραμμα της ΕΕ για την υγεία. Το ΕΚΤ+ συνδέεται στενά με τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και την εφαρμογή των συστάσεων του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Θα εξακολουθήσει δε να αντιμετωπίζει την ανεργία, τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, επενδύοντας παράλληλα σε (ψηφιακές) δεξιότητες και στην εκπαίδευση, προκειμένου να βοηθήσει τους πολίτες να προσαρμοστούν στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και κοινωνικές συνθήκες. 

Επιπλέον, η πρόταση απαιτεί από τα κράτη-μέλη και την Επιτροπή να «στηρίξουν ειδικές στοχοθετημένες δράσεις για την προώθηση […] της μετάβασης από τις υπηρεσίες της κατ’ οίκον/ιδρυματικής φροντίδας, στη φροντίδα σε επίπεδο οικογένειας και τοπικής κοινότητας», που είναι γνωστή και ως «αποϊδρυματοποίηση» (άρθρο 6 παράγραφος 2 της πρότασης κανονισμού σχετικά με το ΕΚΤ+ [COM(2018)382 final)]. Το ΕΚΤ+ θα εξακολουθήσει να συνεργάζεται στενά με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς για την προώθηση της ισότητας των φύλων και των ίσων ευκαιριών, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία.  

Όλες οι ομάδες στις οποίες απευθύνεται η αποϊδρυματοποίηση θα εξακολουθήσουν να επωφελούνται από τα μέτρα του ΕΚΤ+ σύμφωνα με το άρθρο 19 (ανεξάρτητη διαβίωση) της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού. Ομοίως, η αποϊδρυματοποίηση θα υποστηριχθεί μέσω της εφαρμογής των σχετικών ευνοϊκών όρων του κανονισμού περί κοινών διατάξεων για την περίοδο μετά το 2020. Όλες οι μορφές διαχωρισμού θα απαγορευτούν.

 

Πηγή: europarl.europa.eu

 

Διαβάστε Επίσης  Ομιλία της Επιτρόπου Ντάλι στο συνέδριο «Ισότητα 2020» για τα 20 χρόνια της οδηγίας για τη φυλετική ισότητα

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!