Εξωτερικοί διερμηνείς στα όργανα της ΕΕ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαθέτουν το καθένα τη δική του υπηρεσία διερμηνείας, αλλά η επιλογή εξωτερικών διερμηνέων (freelance) πραγματοποιείται από κοινού.

Κατά κανόνα, οι εξωτερικοί διερμηνείς εργάζονται μαζί με τους μόνιμους διερμηνείς των υπηρεσιών διερμηνείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Δικαστηρίου. Οι εργασίες των οργάνων γίνονται κυρίως στις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ αλλά λαμβάνονται υπόψη όλες οι γλώσσες. Για τους εξωτερικούς διερμηνείς δεν ισχύει η απαίτηση της υπηκοότητας.

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν ένα από τα παρακάτω για να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό:

  • πτυχίο πανεπιστημίου (μπάτσελορ) στη διερμηνεία συνεδρίων (4 έτη)

ή

  • μεταπτυχιακό τίτλο (μάστερ) στη διερμηνεία συνεδρίων

ή

  • πτυχίο πανεπιστημίου (μπάτσελορ) σε οποιονδήποτε κλάδο και μεταπτυχιακό τίτλο στη διερμηνεία συνεδρίων, μετά από σπουδές τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους πλήρους φοίτησης

ή

  • επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους ως διερμηνέα συνεδρίων στο επίπεδο που απαιτείται για διεθνείς συνεδριάσεις (η εμπειρία ως διερμηνέα ενώπιον δικαστηρίων, διερμηνέα συνδέσμου, διερμηνέα δημόσιας υπηρεσίας ή διερμηνέα επιχείρησης δεν λαμβάνεται υπόψη).

 

Πατήστε εδώ για να βρείτε το χρονοδιάγραμμα που δείχνει τις επερχόμενες δοκιμασίες διαπίστευσης για τη γλώσσα σας.

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

 

Διαβάστε Επίσης  Υπεύθυνος Πεδίου | Αθήνα στην Κάριτας Ελλάς

Be the first to comment on "Εξωτερικοί διερμηνείς στα όργανα της ΕΕ"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!