Η Επιτροπή παρέχει υποστήριξη για επιπλέον 32 έργα μεταρρύθμισης στην Ελλάδα

Η Επιτροπή εξέδωσε απόφαση με την οποία εγκρίνονται 32 πρόσθετα αιτήματα της Ελλάδας για τεχνική υποστήριξη μέσω του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (ΠΣΔΜ). Τα έργα θα χρηματοδοτηθούν από τη συνιστώσα της τεχνικής βοήθειας στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων για την Ελλάδα, κατόπιν εκούσιας μεταφοράς, από την τελευταία, 20 εκατ. ευρώ στο ΠΣΔΜ. Τα νέα μέτρα θα προστεθούν στα πάνω από 100 έργα μεταρρύθμισης που έχει ήδη συντονίσει η Επιτροπή στην Ελλάδα.

Ο κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Επίτροπος αρμόδιος για το Ευρώ και τον Κοινωνικό Διάλογο, καθώς και για τη Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα, τις Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες και την Ένωση Κεφαλαιαγορών, δήλωσε τα εξής: «Πλησιάζοντας στη λήξη του προγράμματος στήριξης της σταθερότητας, η Ελλάδα βρίσκεται σε μια σημαντική καμπή. Είναι σημαντικό η χώρα να συνεχίσει τον εκσυγχρονισμό της οικονομίας και της διοίκησης, και η Επιτροπή έχει δεσμευτεί να υποστηρίξει αυτές τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες. Οι μεταρρυθμίσεις χρειάζονται χρόνο για να αποδώσουν, αλλά αν εφαρμοστούν πλήρως, μπορούν να οδηγήσουν σε ισχυρή και βιώσιμη ανάπτυξη. Βλέπουμε ήδη τα πρώτα θετικά σημάδια στην Ελλάδα – η οικονομία αναπτύσσεται, η εμπιστοσύνη ενισχύεται, η απασχόληση έχει ξεκινήσει να αυξάνεται σταθερά, οι επενδύσεις ξεκίνησαν να επανακάμπτουν, το οποίο εντέλει σημαίνει περισσότερες και καλύτερης ποιότητας δουλειές. »

Το Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασίας  που επισυνάπτεται στην απόφαση περιγράφει τις δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν από τα 20 εκατ. ευρώ και ορίζει τις προτεραιότητες, τους στόχους και τα αναμενόμενα αποτελέσματα των έργων μεταρρύθμισης. Οι μεταρρυθμίσεις στοχεύουν να βοηθήσουν την Ελλάδα να αντιμετωπίσει οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις, να καταστήσουν την χώρα πιο συνεκτική και πιο ανταγωνιστική. Το ευρύ φάσμα των έργων θα συνεισφέρει στην τόνωση της απασχόλησης και της ανάπτυξης και στη βελτίωση της καθημερινής ζωής των ανθρώπων με απτούς τρόπους.

Η τεχνική βοήθεια που παρέχεται με την απόφαση θα βοηθήσει την Ελλάδα να συνεχίσει να μεταρρυθμίζει την είσπραξη των εσόδων της, να εκσυγχρονίζει τη δημόσια διοίκησή της σε εθνικό και τοπικό επίπεδο και να βελτιώσει την ποιότητα και την αποδοτικότητα του δικαστικού της συστήματος. Θα υποστηρίξει επίσης την καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Θα διατεθεί περαιτέρω στήριξη για να στηρίξει τις αρχές να βελτιώσουν το επενδυτικό κλίμα, να προωθήσουν τις εξαγωγές, να διαχειριστούν τους φυσικούς πόρους και να εφαρμόσουν πρωτοβουλίες της Ενεργειακής Ένωσης. Η Ελλάδα θα επωφεληθεί επίσης από τη στήριξη για μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση και στα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας, καθώς και από μέτρα για να ενισχυθεί η πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση. Η τεχνική υποστήριξη αποσκοπεί επίσης στην περαιτέρω ενίσχυση των πλαισίων για την αφερεγγυότητα και στη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Επιπλέον, θα παρασχεθεί υποστήριξη για την εφαρμογή της στρατηγικής της Ελλάδας για την ανάπτυξη.

Διαβάστε Επίσης  Κύρια πορίσματα της έρευνας σχετικά με την ιθαγένεια της ΕΕ και τη δημοκρατία

Ιστορικό

Η Επιτροπή δημιούργησε την Υπηρεσία Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (SRSS) το 2015 για να στηρίξει τα κράτη μέλη κατά την προετοιμασία, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση θεσμικών, διαρθρωτικών και διοικητικών μεταρρυθμίσεων. Η υποστήριξη που παρέχει η SRSS στην Ελλάδα περιλαμβάνει πάνω από 100 έργα. Η SRSS διαχειρίζεται ένα ειδικό πρόγραμμα στήριξης, το Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (ΠΣΔΜ), με προϋπολογισμό ύψους 142,8 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2017-2020. Το πρόγραμμα άρχισε να ισχύει τον Μάιο του 2017 και επιτρέπει την μεταφορά κεφαλαίων από τη συνιστώσα της τεχνικής βοήθειας στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στο ΠΣΔΜ. Η στήριξη που παρέχεται μέσω του προγράμματος είναι διαθέσιμη σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, κατόπιν αιτήματός τους, και δεν απαιτεί συγχρηματοδότηση.

Στο πλαίσιο των προτάσεων για την εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης, τις οποίες υπέβαλε τον Δεκέμβριο του 2017, η Επιτροπή πρότεινε να αυξηθεί ο προϋπολογισμός του ΠΣΔΜ έως το 2020 κατά 80 εκατ. ευρώ.

Μετά το 2020, η Επιτροπή πρότεινε να συνεχιστεί το ΠΣΔΜ στο πλαίσιο του Προγράμματος Στήριξης των Μεταρρυθμίσεων, με προϋπολογισμό ύψους 25 δισ. ευρώ. Εκτός από την τεχνική υποστήριξη, αυτό θα περιλαμβάνει επίσης χρηματοδοτική στήριξη για να επιτευχθούν οι μεταρρυθμίσεις μέσω ενός νέου εργαλείου υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων, καθώς και ειδικό μηχανισμό σύγκλισης που θα παρέχει οικονομική και τεχνική στήριξη για τα κράτη μέλη εκτός ζώνης ευρώ τα οποία επιθυμούν να ενταχθούν στη ζώνη του ευρώ.

 

Πηγή: ec.europa.eu

Διαβάστε Επίσης  Υπηρεσίες εργασιακής στήριξης / συμβουλευτικής απασχόλησης από το Συμβουλευτικό Κέντρο Θεσσαλονίκης

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!