Παγκόσμια Ημέρα Νεολαίας 2018 | “Ασφαλείς Χώροι για τη Νεολαία”

Το θέμα της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας Νεολαίας (12 Αυγούστου 2018), είναι “Ασφαλείς Χώροι για τη Νεολαία”. 

Οι νέοι χρειάζονται ασφαλείς χώρους όπου μπορούν να συναντηθούν, να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες που σχετίζονται με τις διαφορετικές ανάγκες και  ενδιαφέροντά τους, να συμμετάσχουν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και να εκφράζονται ελεύθερα. Ενώ υπάρχουν πολλές μορφές χώρων, οι ασφαλείς χώροι διασφαλίζουν την αξιοπρέπεια και την ασφάλεια της νεολαίας.

Οι Ασφαλείς Χώροι μπορούν να οριστούν ως πλατφόρμες όπου η νεολαία μπορεί να συναντηθεί, να εκφραστεί ελεύθερα να συμμετάσχει σε δραστηριότητες που σχετίζονται με τις διαφορετικές ανάγκες και ενδιαφέροντα της και να συμμετάσχει στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Οι διαθέσιμοι και προσβάσιμοι φυσικοί ή ψηφιακοί χώροι μπορούν να βοηθήσουν τη νεολαία να αισθάνεται πολύτιμη και να προάγουν τις γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δεξιότητες των νέων καθώς μεταβαίνουν στην ενηλικίωση.

Πολιτικοί Χώροι 

Οι οργανώσεις της νεολαίας και οι οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας μπορούν να αξιοποιούν ασφαλείς χώρους για την ουσιαστική συνεργασία με τοπικούς, εθνικούς και παγκόσμιους φορείς λήψης αποφάσεων για διάφορα θέματα, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών δικαιωμάτων των νέων, της ψηφοφορίας, του εθελοντισμού, της δημοκρατίας και της διακυβέρνησης, με βάση τις αρχές της ισότητας, της διαφορετικότητας και της ένταξης.

Οι ασφαλείς χώροι, όπως οι πολιτικοί χώροι, επιτρέπουν στη νεολαία να συμμετάσχει σε ζητήματα διακυβέρνησης. Οι δημόσιοι χώροι παρέχουν στους νέους την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε αθλητικές και άλλες δραστηριότητες στην κοινότητα. Οι ψηφιακοί χώροι βοηθούν τη νεολαία να αλληλεπιδρά ψηφιακά και διασυνοριακά με όλους – και οι καλά οργανωμένοι φυσικοί χώροι μπορούν να βοηθήσουν στην κάλυψη των αναγκών νέων με διαφορετικότητα, ιδιαίτερα εκείνων που είναι ευάλωτοι σε περιθωριοποίηση ή βία.

Ένας χώρος που δίνει την αίσθηση της ασφάλειας, μπορεί να ενδυναμώσει την νεολαία τόσο σε αγροτικές όσο και σε αστικές περιοχές, παρέχοντάς τους την ευκαιρία να συναθροιστούν και να συμμετάσχουν σε διάφορες δραστηριότητες ή να μιλήσουν και να συμμετάσχουν σε ουσιαστικούς διαλόγους. Η άνοδος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και άλλων μορφών ηλεκτρονικής επικοινωνίας βοήθησε τη νεολαία να διερευνήσει νέες ευκαιρίες για συμμετοχή και να αξιοποιήσει τις καινοτομίες της για να δημιουργήσει περαιτέρω ψηφιακούς και φυσικούς ασφαλείς χώρους. 

Δημόσιοι Χώροι

Οι έρευνες δείχνουν ότι η διαθεσιμότητα και η προσβασιμότητα των δημόσιων χώρων για τους νέους όπως είναι τα πάρκα, οι αθλητικές εγκαταστάσεις, οι καφετέριες και οι κοινοτικοί κήποι μπορούν να τους αποτρέψουν από συμπεριφορές που επηρεάζουν αρνητικά την ανάπτυξή τους.

Εξασφαλίζοντας πώς οι ασφαλείς χώροι είναι ενταξιακοί, οι νέοι από διαφορετικό υπόβαθρο, ειδικά εκείνοι που βρίσκονται εκτός της τοπικής κοινότητας,  λαμβάνουν σεβασμό και αποκτούν αυτοεκτίμηση. Για παράδειγμα, σε περιπτώσεις ανθρωπιστικών καταστάσεων ή συγκρούσεων η νεολαία μπορεί να μην διαθέτει έναν χώρο πλήρους έκφρασης, και έτσι αισθάνεται άβολα ή ανεπιθύμητα. Ομοίως, χωρίς την ύπαρξη ενός ασφαλούς χώρου, οι νέοι από διαφορετική φυλή / εθνικότητα, κοινωνικό φύλο, θρησκευτικό προσανατολισμό ή πολιτισμικό υπόβαθρο μπορεί να φοβούνται να συνεισφέρουν ελεύθερα στην κοινότητα. Όταν οι νέοι διαθέτουν ασφαλείς χώρους για να συμμετάσχουν, μπορούν να συμβάλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένης της ειρήνης και της κοινωνικής συνοχής.

Ψηφιακοί Χώροι

Οι ψηφιακοί χώροι ανοικτής πρόσβασης μπορούν να παρέχουν στην νεολαία την ικανότητα να αλληλεπιδρούν άμεσα μεταξύ τους για θέματα που κυμαίνονται από την ποπ κουλτούρα, τη θρησκεία και την πολιτική, ανεξαρτήτως ηλικίας, φυλής, σεξουαλικού προσανατολισμού, κοινωνικού φύλου, αναπηρίας, γεωγραφικής θέσης και διαφοράς ώρας. Μερικές φορές η επικοινωνία αυτή οδηγεί σε πραγματικές παγκόσμιες online καμπάνιες και ψηφιακές κινητοποιήσεις. 

 

Φυσικοί Χώροι

Εξασφαλίζοντας ότι οι φυσικοί χώροι απευθύνονται σε νέους από διαφορετικά περιβάλλοντα, ο σχεδιασμός αυτών των χώρων πρέπει να είναι ενταξιακός και να εξυπηρετεί τις διάφορες ανάγκες, ενδιαφέροντα και δραστηριότητες τους. Ο φυσικός χώρος θα πρέπει να σχεδιαστεί κατά τρόπο που να αποτρέπει την έμφυλη βία, την παρενόχληση ή την περιθωριοποίηση.

Η Ατζέντα για την Βιώσιμη Ανάπτυξη του 2030, συγκεκριμένα ο Στόχος 11, τονίζει την ανάγκη για την παροχή χώρου προς μια Βιώσιμη Αστικοποίηση χωρίς αποκλεισμούς. Επιπλέον, η Νέα Αστική Ατζέντα (NUA) επαναλαμβάνει την ανάγκη για δημόσιους χώρους για τη νεολαία που να τους επιτρέπουν να αλληλεπιδρούν με την οικογένειά τους και να οδηγούν σε εποικοδομητικό διάλογο μεταξύ γενεών. Επιπλέον, το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Δράσης για τη Νεολαία (WPAY), που αποτελεί το πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την ανάπτυξη της νεολαίας, δίνει προτεραιότητα στην παροχή «δραστηριοτήτων αναψυχής» ως καθοριστικής σημασίας για την ψυχική, γνωστική και σωματική ανάπτυξη των νέων ανθρώπων. Καθώς όλο και περισσότεροι νέοι μεγαλώνουν σε έναν τεχνολογικά συνδεδεμένο κόσμο, επιδιώκουν να εμβαθύνουν σε πολιτικά, πολιτειακά και κοινωνικά ζητήματα και η διαθεσιμότητα και η προσβασιμότητα σε ασφαλείς χώρους καθίσταται ακόμη πιο κρίσιμη για να γίνει αυτό πραγματικότητα.

Δείτε επίσης: UN-Habitat | Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για τους Ανθρώπινους Οικισμούς

 

Πηγή: un.org

Απόδοση: Τομπέα Ελένη

Επιμέλεια: Ντούνης Ανδρέας

socialpolicy.gr

 

Διαβάστε Επίσης  Θανατική ποινή: στοιχεία για την κατάσταση στην Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο

Be the first to comment on "Παγκόσμια Ημέρα Νεολαίας 2018 | “Ασφαλείς Χώροι για τη Νεολαία”"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!