Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Παντείου Πανεπιστημίου “Κοινωνική Ψυχολογία των Συγκρούσεων” 2018-2019

Το Τμήμα Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου ανακοινώνει την οργάνωση και λειτουργία από το Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ» “Master’s of Science in Social Psychology of Conflicts”.

Στόχος του ΠΜΣ είναι η επέκταση, αξιοποίηση και εμβάθυνση της θεωρητικής και ερευνητικής δραστηριότητας, που αναπτύσσεται σε προπτυχιακό επίπεδο. Η αξιοποίηση της δραστηριότητας αυτής, μέσω της εκπαίδευσης φοιτητών σε μεταπτυχιακό επίπεδο φιλοδοξεί να προσφέρει στην επιστημονική κοινότητα δημιουργικούς και αυτόνομους ερευνητές ταυτόχρονα δε και αποτελεσματικούς επαγγελματίες.

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Κοινωνική Ψυχολογία των Συγκρούσεων» (Master’s of Science in Social Psychology of Conflicts): Η Σύγκρουση αποτελεί κομβικό ζήτημα της κοινωνικής ψυχολογίας τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο κοινωνικής και πολιτικής παρέμβασης. Στόχος της κατεύθυνσης είναι η εκπαίδευση στις θεωρητικές, μεθοδολογικές και πρακτικές προσεγγίσεις των Συγκρούσεων σε διαφορετικά επίπεδα ανάλυσης (πχ ενδο-ατομικές συγκρούσεις και ταυτότητες, διαπροσωπικές συγκρούσεις, διομαδικές συγκρούσεις, συγκρούσεις κοινωνικών θέσεων και συγκρούσεις σε επίπεδο πεποιθήσεων και ιδεολογίας). Η θεωρητική ενασχόληση και η ερευνητική πρακτική σε θέματα συγκρούσεων στα πλαίσια της κοινωνικής ψυχολογίας επιτρέπει τη μελέτη της κοινωνικής σταθερότητας και μεταβολής καθώς και της καινοτομίας. Οι γνώσεις που αποκτούν οι φοιτητές/τριες της κατεύθυνσης τούς δίνουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν τόσο στο πεδίο της έρευνας στην κοινωνική ψυχολογία όσο και στη διαχείριση και επίλυση συγκρούσεων σε πολλά πεδία της κοινωνικής ζωής (για παράδειγμα κοινωνική επιρροή και επικοινωνία, διαπραγματεύσεις, διομαδικές σχέσεις σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα, διαχείριση διαπροσωπικών συγκρούσεων).

Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 15 άτομα ανά ακαδημαϊκό έτος εισαγωγής.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, από ιδρύματα της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής (αναγνωρισμένων με απόφαση ΔΟΑΤΑΠ).

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι

  1. να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Ψυχολογίας, η οποία στεγάζεται στο 2ο όροφο του Παλιού Κτηρίου του Παντείου Πανεπιστημίου
    ή
  2. να στείλουν (σφραγίδα ταχυδρομείου/ή και ταχυμεταφοράς 10/09/2018) στη Διεύθυνση: Λεωφόρος Συγγρού 136, Τ.Κ. 17671. την αίτησή τους, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα ως άνω δικαιολογητικά, κατά το χρονικό διάστημα από την Τετάρτη 1 Αυγούστου ΕΩΣ ΚΑΙ τη Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018 (Με απόφαση Συγκλήτου το Πανεπιστήμιο θα παραμείνει κλειστό από τη Δευτέρα 6/8/2018 μέχρι και Παρασκευή 24/8/2018).

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΠΑΝΤΕΙΟ_ΠΜΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ_ΠΜΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ

 

Διαβάστε Επίσης  "Φύλο, Κοινωνία, Πολιτική" | Διατμηματικό ΠΜΣ - Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021

 

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!