Κύρωση με Νόμο της Σύμβασης Δωρεάς για την Υλοποίηση της Πρωτοβουλίας του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος “Στηρίζοντας την Υγεία στην Ελλάδα”

Την Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου, 2018, κυρώθηκε με νόμο από τη Βουλή των Ελλήνων η Σύμβαση Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) και του Ελληνικού Δημοσίου για την υλοποίηση των έργων υποδομών, εξοπλισμού και εκπαίδευσης που εντάσσονται στο πλαίσιο της μεγάλης Πρωτοβουλίας του ΙΣΝ στον τομέα της Υγείας στην Ελλάδα. 

Υπενθυμίζεται ότι η Πρωτοβουλία* του ΙΣΝ περιλαμβάνει, στο σύνολό της, επτά έργα, τα οποία υπέδειξε το Υπουργείο Υγείας, βάσει των υφιστάμενων αναγκών στον τομέα της υγείας, ο προϋπολογισμός των οποίων αναμένεται να υπερβεί τα $240 εκατομμύρια.

Η σύμβαση ορίζει το συμβατικό πλαίσιο, τους γενικούς όρους και τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες το ΙΣΝ θα προβεί στην υλοποίηση των εν λόγω δωρεών. Θα ακολουθήσει η κύρωση επιμέρους συμβάσεων δωρεών που θα αφορούν σε κάθε ένα από τα επτά έργα και θα ρυθμίζουν τους ειδικότερους όρους υλοποίησης αυτών.

Πιο αναλυτικά, η Πρωτοβουλία περιλαμβάνει:

  • Τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τον εξοπλισμό του νέου Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής
  • Τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τον εξοπλισμό Νοσοκομείου Παίδων στη Θεσσαλονίκη
  • Τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τον εξοπλισμό κτιρίου που θα ανεγερθεί στην Αθήνα, στη θέση που βρίσκονται σήμερα τα κτίρια «Οίκος Αδελφών» και «Αδελφών Νοσοκόμων» στο χώρο του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός, με σκοπό να λειτουργήσει ως Έδρα του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΕΚΠΑ
  • Την προμήθεια και εγκατάσταση ιατρικού εξοπλισμού στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός
  • Την προμήθεια νέου εξοπλισμού καθώς και τη συντήρηση υφιστάμενου με σκοπό την ενίσχυση της δυναμικότητας και αποτελεσματικότητας των αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ
  • Την προμήθεια και εγκατάσταση ειδικού ιατρικού εξοπλισμού (PET – Τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων καθώς και δημιουργία μονάδων παραγωγής ραδιοφαρμάκων) σε επιλεγμένα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας
  • Τη χρηματοδότηση της διαμόρφωσης και υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχετικά με τις ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις και την αντιμετώπιση του τραύματος

Με την κύρωση της σύμβασης δωρεάς, συστήνεται και η Εταιρεία ειδικού μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ως φορέας υλοποίησης που θα αναλάβει τον συντονισμό, τη διαχείριση και την υλοποίηση των έργων μέχρι την παράδοση τους στο Ελληνικό Δημόσιο.

Για την έγκαιρη και ολοκληρωμένη ενημέρωση όλων των πολιτών ως προς την πρόοδο εργασιών των δωρεών, το ΙΣΝ έχει εξ’ αρχής δεσμευθεί να παρέχει τακτικές τριμηνιαίες ενημερώσεις. Η 1η ενημέρωση δημοσιεύθηκε στις 20 Ιουνίου 2018, όπου, μεταξύ άλλων, παρουσιάστηκαν τα προκαταρτικά σχέδια των έργων υποδομών από το αρχιτεκτονικό γραφείο Renzo Piano Building Workshop (RPBW), ενώ η 2η ενημέρωση προγραμματίζεται να κυκλοφορήσει μέσα στις επόμενες ημέρες.

Η πρωτοβουλία του ΙΣΝ για την ενίσχυση της Υγείας είναι ενδεικτική της αποστολής και μακροπρόθεσμης δέσμευσης του Ιδρύματος στην Ελλάδα και της υποστήριξης προγραμμάτων που συμβάλλουν στη συνεργασία μεταξύ του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την αποτελεσματική υποστήριξη του κοινού καλού.

*Η πρωτοβουλία έρχεται σε συνέχεια σειράς σημαντικών δωρεών που είχε ήδη πραγματοποιήσει το ΙΣΝ στο τομέα της Υγείας στην Ελλάδα, ύψους άνω των €110 εκατομμυρίων, οι οποίες μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν τη δωρεά προς το ΕΚΑΒ, ύψους €14 εκατομμυρίων, για την προμήθεια 143 υπερσύγχρονων ασθενοφόρων οχημάτων, τη δωρεά ύψους €20 εκατομμυρίων για την προμήθεια και εγκατάσταση δέκα γραμμικών επιταχυντών σε επτά δημόσια νοσοκομεία της χώρας, τη δωρεά για την αναμόρφωση όλων των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) Παίδων στη χώρα, καθώς και τη δωρεά για την ανέγερση και τον πλήρη εξοπλισμό ξενώνων φιλοξενίας συγγενών ασθενών σε νοσοκομεία ανά την επικράτεια. Επιπλέον, σημαντικό αντίκτυπο είχε η πρωτοβουλία του ΙΣΝ, σε συνεργασία με τη ΜΚΟ «Αναγέννηση και Πρόοδος», για τη δημιουργία των Κινητών Ιατρικών Μονάδων, οι οποίες προσφέρουν προγράμματα υγειονομικής φροντίδας σε κατοίκους νησιών και απομακρυσμένων περιοχών σε όλη την Ελλάδα.

snf.org

 

Διαβάστε Επίσης  Μελέτη εκτίμησης του επιπολασμού των Διαταραχών Αυτιστικού Φάσματος στην Ελλάδα

 

Be the first to comment on "Κύρωση με Νόμο της Σύμβασης Δωρεάς για την Υλοποίηση της Πρωτοβουλίας του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος “Στηρίζοντας την Υγεία στην Ελλάδα”"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!