ΠΜΣ Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού-Διαμεσολάβηση | 2018-2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα με τον τίτλο: «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού-Διαμεσολάβηση», το οποίο διοργανώνει το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, έχει ως αφετηρία το διεθνή πολιτικό και πολιτισμικό ανταγωνισμό, τη σύγχρονη επιστημονική και τεχνολογική εξέλιξη και διεύρυνση του επαγγελματικού χώρου σε συνάφεια με τα επικείμενα εργασιακά προβλήματα, την εφαρμογή του ευρωπαϊκού θεσμού της Διαμεσολάβησης, η εκπαίδευση της οποίας αποτελεί εφαλτήριο και θεμέλιο λίθο για την ομαλή επίλυση διαφορών στους εργασιακούς χώρους και την αλλαγή νοοτροπίας και κουλτούρας του Έλληνα πολίτη. Σε συνάφεια με αυτό, το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα επικεντρώνεται στις εκπαιδευτικές και αναπτυξιακές ανάγκες του ανθρώπινου δυναμικού. Δίνεται προτεραιότητα στις επικοινωνιακές δεξιότητες σε συνδυασμό με τη διαμόρφωση “ηγετικών” προσωπικοτήτων, σε ζητήματα ανάπτυξης και διαχείρισης της επικοινωνίας, ανάπτυξης “ηγετικών” δεξιοτήτων για υψηλόβαθμα στελέχη φορέων και οργανισμών, σε στρατηγικές και πολιτικές στο πεδίο των Επιστημών της Αγωγής. Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού – Διαμεσολάβηση».

Το νέο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα σύμφωνα με το Νόμο υπ᾽ αριθμ. 4512 (Τεύχος Α´5/17/1/2018 Κεφ. Β´ στο Άρθρο 188) παρέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού και μεταπτυχιακό τίτλο στη Διαμεσολάβηση. Συγκεκριμένα για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου στη Διαμεσολάβηση, σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο, δεν απαιτείται εκπαίδευση από Φορέα εκπαίδευσης διαμεσολαβητών, ούτε και η συμμετοχή τους στις εξετάσεις. Το νέο ΠΜΣ πιστοποιεί την εκπαίδευση για τη Διαμεσολάβηση, παρέχοντας μαθήματα στην Επικοινωνία, Διαχείριση Συγκρούσεων, Ηγεσία, Λήψη Αποφάσεων, Σχολική και Διαπολιτισμική Μεσολάβηση, Διαμεσολάβηση στην Εκπαίδευση και στους Οργανισμούς, Αρχές Ιδιωτικού και Εμπορικού Δικαίου, Οδηγία 2008/52/ΕΚ του ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21η Μαΐου 2008 για ορισμένα θέματα Διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, το Νόμο 4512 για τη διαμεσολάβηση, Προσομοιώσεις και Παιχνίδια ρόλων στη Διαμεσολάβηση. Επίσης, εκτός από τις εργασίες που απαιτούνται στα μαθήματα, στο τέλος οι υποψήφιοι υποχρεούνται να δώσουν γραπτή και προφορική εξέταση αποκλειστικά για τη Διαμεσολάβηση, γεγονός που πιστοποιεί την άρτια εκπαίδευσή τους στη Διαμεσολάβηση ως επικοινωνιακό εργαλείο.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα φιλοδοξεί να προσελκύσει όλους τους απόφοιτους των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., Δικηγόρους, Εκπαιδευτικούς Α΄ και Β΄ Εκπαίδευσης, Διευθυντές Σχολείων, απόφοιτους των Σχολών Εμπορικού και Πολεμικού Ναυτικού, απόφοιτους Τουριστικών Επαγγελμάτων καθώς και όλες τις κατηγορίες Δημοσίων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων με κύριο στόχο τη βελτίωση των γνώσεων και την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στη Διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού και στη Διαμεσολάβηση στον εργασιακό χώρο. Το Ανθρώπινο Δυναμικό είναι το πιο πλούσιο κεφάλαιο στο εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον.

Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα θα διαρκέσει ενάμιση χρόνο και περιλαμβάνει διδακτικές ώρες, εξετάσεις, εργασίες και την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Με το Μεταπτυχιακό εξασφαλίζεις μεταπτυχιακό τίτλο στη Διαμεσολάβηση που πιστοποιεί τις γνώσεις στο θεωρητικό και πρακτικό πεδίο στη Διαμεσολάβηση, ενισχύει και τροφοδοτεί τις επιστημονικές γνώσεις και προοπτικές σε όλα τα επαγγελματικά πεδία, καθώς σκοπός του είναι η ανάπτυξη και η βελτίωση ικανών στελεχών που να μπορούν να διαχειριστούν εργασιακά ζητήματα, συγκρούσεις και να αντιμετωπίζουν επιτυχώς τις σύγχρονες προκλήσεις που συνδέονται με ανθρώπους σε οργανισμούς και επιχειρήσεις.

Η προκήρυξη για το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα υπάρχει ήδη στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερώνονται άμεσα. Το Μεταπτυχιακό έχει Παιδαγωγική και Διδακτική επάρκεια.

 

Αίτηση /Βιογραφικό σημείωμα υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως και 

15 Οκτωβρίου 2018 

Αίτηση_ΠΜΣ Εκπαίδευση στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού

Προκήρυξη_ΠΜΣ Εκπαίδευση στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού

 

Με τιμή
Σωτηρία Τριαντάρη
Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού
Τμήματος Νηπιαγωγών
και Επιστημονικά Υπεύθυνη του ΠΜΣ
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6936450479

Διαβάστε Επίσης  «Μέσα Επικοινωνίας στο Σύγχρονο Σχολείο»: Νέο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!